MKiDN wdroży Fundusz Patriotyczny. Wsparcie finansowe dla organizacji

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ Fot. Twitter/Ministerstwo Kultury

Środowiska narodowe i patriotyczne od wielu lat zmagają się z niedoborem finansowym na prowadzenie swoich działalności. Naprzeciw tym wyzwaniom stanąć ma MKiDN kierowane przez wicepremiera Piotra Glińskiego. Resort zapowiedział rozpoczęcie prac nad specjalnym Funduszem Patriotycznym, który wspomoże finansowo, patriotyczne, a w szczególności narodowe projekty.

Resort kultury wdraża do życia projekt, który ma za zadanie odmienić oblicze Polski wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. Powołany w 2020 roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, którym kieruje prof. Jan Żaryn utworzy specjalny Fundusz Patriotyczny.

MKiDN wesprze środowiska narodowe i katolickie

Celem i podstawowym zadaniem programu jest zatem wspieranie wszelkiego rodzaju podmiotów społeczeństwa obywatelskiego: fundacji, stowarzyszeń i innych środowisk pozarządowych, ale także instytucji samorządowych. Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów.

Złożone wnioski przejdą odpowiednią weryfikację przez dwóch niezależnych od siebie rzeczoznawców. Jeżeli jednak ich końcowe oceny danego projektu będą znacząco od siebie odbiegać, taki wniosek trafi do rąk trzeciego eksperta, który wyda ostateczny werdykt. Mechanizm ten ma zagwarantować właściwe, odpowiedzialne i transparentne dysponowanie środkami publicznymi.

Przewiduje się uruchomienie dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I i Priorytet II): miękkiej oraz twardej. W ramach programu tzw. miękkiego, będzie można się ubiegać o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski. W ramach programu tzw. twardego, będą finansowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. W sumie budżet Funduszu Patriotycznego wyniesie 30 mln zł.

Nabór wniosków do programów Funduszu rozpocznie się 25.03 i potrwa 30 dni – do 25 kwietnia włącznie. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym regulamin, będzie można znaleźć na stronie www.fundusz-patriotyczny.pl lub www.fp.idmn.pl.

Autorzy pozytywnie o projekcie

Prezentując nowy Fundusz Patriotyczny, MKiDN jednoznacznie wskazał dla jakich grup społecznych został on stworzony, a także powiedział, że wartości narodowe zasługują na należyty szacunek – “Tradycje Ruchu Narodowego i tradycje chrześcijańskiej demokracji czy społeczno-katolickie były zakłamywane w Polsce, były odsuwane na boczny tor czy też dezawuowane bardzo silnie. Ta debata na ten temat była też niesamowicie zakłamana”.

Chcemy także odczarować tę debatę, ale właśnie do tego potrzebne są odpowiednie instytucje, odpowiednia siła tych środowisk, żeby ich głos był równoważny z głosem wielu innych tradycji. I zdecydowaliśmy się powołać narzędzie wsparcia, które jest dedykowane środowiskom, które zajmują się właśnie tą problematyką współcześnie” – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

Głos w tej sprawie zabrał również prezes Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, prof. Jan Żaryn, który będzie odpowiadał także, za kierowanie najnowszym projektem resortu kultury – “Nasz Fundusz Patriotyczny ma tę lukę wypełnić, tej nieobecności, tego wykluczania i tego również, że przeszłość o tym dziedzictwie była tak mocno skrzywiona, tak bardzo umoczona w stalinowskiej propagandzie, do dzisiaj w dużej mierze jakże obecnej, jakże mocno oddziaływającej na stereotypowe myślenie o narodowcach, czy o chadekach” – wymienił zalety istnienia funduszu.

Były senator zaznaczył, że o środki finansowe mogą się ubiegać zarówno istniejące organizacje oraz powstające w najbliższym czasie. Wsparcie mogą otrzymać także portale telewizyjne, które chcą poszerzyć swoją bazę. We wnioskach można ubiegać się o wsparcie dla konferencji naukowej, na stworzenie filmu dokumentalnego, a nawet fabularnego, czy też można otrzymać pomoc przy organizacji paneli wystawowych.

“Fundusz Patriotyczny jest po to, żeby wychowywać młode pokolenie, byście dobrze mówili o Polakach z przeszłości, byście prawdę mówili o dziedzictwie obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, byśmy w tej prawdzie odkrywali z pokolenia na pokolenie, że warto być Polakiem, bo polskość to jest kapitalny kapitał, który my mamy jako Naród i go nikomu nie oddamy.Tym wszystkim stowarzyszeniom, które chciałyby w sobie odkryć możliwość przekazania Polakom tego dziedzictwa obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, rekomendujemy by wzięli udział w konkursie. Fundusz Patriotyczny jest dla Was!” – zachęcił prof. Żaryn.

fundusz-patriotyczny.pl/wpolityce.pl

POLECAMY