Ordo Iuris w obronie suwerenności państw. Konsultacje w sprawie “międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Zgodnie ze wstępnymi założeniami dokumentu, WHO przejęłaby część kompetencji suwerennych państw, działając jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne. 12 i 13 kwietnia odbyła się pierwsza sesja konsultacji publicznych zorganizowanych przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny, powołany przez Organizację. W konsultacjach wziął udział Instytut Ordo Iuris, wskazując na konieczność zachowania suwerenności państw w zakresie ochrony zdrowia oraz podkreślając potrzebę zapewnienia wolnej debaty naukowej.

ANALIZA ORDO IURIS NA TEMAT TRAKTATU – LINK

Instytut Ordo Iuris wyraził potrzebę zachowania zasady subsydiarności i autonomii poszczególnych państw w omawianym obszarze. Zaapelował także o ochronę wolności debaty naukowej, przytaczając przykład lekarzy, którzy, ryzykując swą reputacją i karierą, wyrażali opinie odmienne od głównego nurtu. Instytut odniósł się też krytycznie do tendencji cenzorskich, obecnych w części mediów, jako szkodliwych dla interesu zdrowia publicznego. W opinii Ordo Iuris, ekspercka dyskusja i wymiana doświadczeń powinny być chronione we właściwym zakresie jako wartość służąca dobru wspólnemu.

W konsultacjach wzięły udział także inne organizacje, wyrażające podobne poglądy dotyczące potrzeby utrzymania kompetencji zarządzania pandemicznego na poziomie państw, a więc pomocniczej, a nie wiążącej roli zaleceń WHO.  Głos zabrała m.in. dr Silvia Behrendt z Global Health Responsibility Agency, była konsultant przy jednej z instytucji WHO. Skrytykowała ona nieproporcjonalne restrykcje zastosowane przez poszczególne rządy oraz zaapelowała o ochronę przed tego typu praktykami. a także o zakazanie możliwości nakładania obowiązku przyjmowania szczepionek i innych preparatów medycznych znajdujących się w fazie testów klinicznych.

Wołodymyr Zełenski: Niestety, nie wejdziemy do NATO

– Jednym z naszych postulatów jest zagwarantowanie wolności nauki, tak aby naukowcy mogli swobodnie opracowywać i omawiać swoje hipotezy i badania. Ta wolność okazała się bardzo korzystna, zwłaszcza w kontekście ostatnich lat. Konfrontowanie różnych koncepcji, omawianie badań i wymiana doświadczeń leżą w interesie ochrony zdrowia publicznego – podkreślił Michał Pełka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Druga sesja konsultacji jest przewidziana na 16-17 czerwca tego roku. Jej dokładny temat przewodni nie jest jeszcze znany. Ordo Iuris zamierza kontynuować uczestnictwo w kolejnych sesjach.

Wcześniej Instytut opublikował analizę, w której przypomina, że, zgodnie z Konstytucją RP, istnieje możliwość przekazania części kompetencji władz organizacji międzynarodowej. Musiałoby się to stać jednak za zgodą obywateli, wyrażoną w referendum krajowym lub na drodze ustawy popartej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów oraz większością przynajmniej 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby senatorów.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY