Bodakowski: W księgarniach prace Feliksa Konecznego przetłumaczone na angielski [OPINIA]

tylko u nas
Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
Koloseum Rzym fot Pixabay

Koloseum Rzym fot Pixabay / Koloseum Rzym fot Pixabay

Kiedy rząd marnuje pieniądze podatników na różne bzdury lub demoralizacje, to prywatni wydawcy za swoje pieniądze tłumaczą i wydają po angielsku tak ważne prace, jak książki Feliksa Konecznego. Nakładem wydawnictwa Antyk Marcina Dybowskiego ukazało się po angielsku (w tłumaczeniu profesora Macieja Giertycha) dziewięć prac Feliksa Konecznego.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

The turarnian civilization of Russia

W 472 stronicowej pracy „Cywilizacja turańska Rosji” (The turarnian civilization of Russia) stepową cywilizację turańską Feliks Koneczny definiował jako opartą na lokalnej (nieuniwersalnej religii), militarnej organizacji, braku etyki w relacjach społecznych, i podporządkowaniu wszelkich aspektów życia wodzowi sadystycznie sprawującemu tyranie, który jest właścicielem wszystkiego i wszystkich w państwie. W cywilizacji turańskiej zasadą jest bezwzględne posłuszeństwo tyranowi i jego podwładnym — wola władcy jest w cywilizacji turańskiej jedynym źródłem prawa. Zakres oddziaływania cywilizacji turańskiej sięgał od Azji Centralnej po tereny podległe Moskwie. Jedyną możliwością rozwoju państwa cywilizacji turańskiej jest militarna ekspansja, w czasie pokoju popada ono w marazm. Cywilizacja turańska uwarunkowuje zniewolonych poddanych do ślepego wykonywania rozkazów i sprawia, że nie są w stanie samodzielnie myśleć i decydować. Wzory cywilizacji turańskiej realizuje od wieków Rosja (carska, komunistyczna czy putinowska).

From Ruthenia to Russia. The history from a pre-soviet perspective

456 stronicowa praca Feliksa Konecznego „From Ruthenia to Russia. The history from a pre-soviet perspective” to skrócona wersja „Dziejów Rosji”. W pracy tej Feliks Koneczny opisał dziejowy proces, który doprowadził do powstania Rosji. Praca kierowana była do czytelników, którzy nie znali historii Rosji lub poznali fałszywą oficjalną historię Rosji głoszoną przez władze rosyjskie. Praca nie miała zaspokoić ciekawości czytelników, ale przygotować ich do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami współczesna Rosja – fałszywe założenia o Rosji prowadzą do nieadekwatnych działań wobec tego kraju. Zdaniem Konecznego Rosję należy postrzegać przez pryzmat jej odmienności cywilizacyjnej wynikającej z przynależności Rosji do cywilizacji turańskiej.

The Latin Civilization

W czasach gdy lewica wykorzenia ludzi zachodu z zachodniej cywilizacji, pracą niezbędną dla przetrwania zachodniej cywilizacji jest 532 stronicowa „Cywilizacja łacińska” (The Latin Civilization). Zdaniem Feliksa Konecznego cywilizacja łacińska jest spadkobiercą materialnego i duchowego dorobku Grecji i Rzymu opartego o zasady katolicyzmu. Celem cywilizacji łacińskiej jest wszechstronny rozwój jednostki, która w życiu społecznym odgrywa rolę aktywnego podmiotu, a nie pasywnego przedmiotu. Wyrazem cywilizacji łacińskiej jest oddolne tworzenie się naturalnych wspólnot, kontynuujących i rozwijających dziedzictwo przodków. Podstawą cywilizacji łacińskiej jest samorządne społeczeństwo obywatelskie, w którym zbiorowość szanuje autonomię jednostki (opartą na własności prywatnej). Poglądy Konecznego na cywilizację łacińską były sprzeczne z marksizmem, co sprawiało, że komuniści zakazywali publikacji prac Konecznego i prac o jego myśli.

The Development of Morality

W swojej 548 stronicowej pracy „Rozwój moralności” (The Development of Morality) Feliks Koneczny uznał, że moralność jest ważniejsza od prawa, które powinno wypływać z moralności i być związane z etyką (opartą na rozumie). Koneczny uznawał niemoralne przepisy za zagrożenie dla bytu państwa, nieefektywne i prowadzące do bezprawia (wynikającego z lekceważenia niemoralnych przepisów). Dla Konecznego etyka jest “w sprawach publicznych jeszcze bardziej potrzebna niż w prywatnych”. Za najbardziej funkcjonalną i efektywną etykę Koneczny uważał katolicką.

The Byzantine Civilization

W dyskusji o szkodliwości Unii Europejskiej niezwykle przydatna jest praca Feliksa Konecznego „Cywilizacja bizantyjska” (The Byzantine Civilization — tom 1 str. 472, tom 2 str. 844). Zdaniem Konecznego destruktywny wpływ cywilizacji bizantyjskiej doprowadził do upadku Rzymu, który interes państwa stawiał nad interesem obywateli. Szkodliwość cywilizacji bizantyjskiej przejawiała się w tym, że przewidywała ona dominację władzy państwowej nad religią, wytworzyła rozbudowaną biurokracja, przepisy ingerujące we wszystkie dziedziny życia, wysokie podatki wyniszczające przedsiębiorczość, marnowała pieniądze podatników na militaryzację, osunęła etykę z życia publicznego. Konsekwencją cywilizacji bizantyjskiej jest upadek społeczeństwa, nauki i kultury, a w konsekwencji i państwa. Przejawem cywilizacji bizantyjskiej było prawosławie i protestantyzm.

The Laws of history

„Prawa dziejowe” (The Laws of history) to 898 stronicowa praca Feliksa Konecznego, w której opisał warunkowane przez przyrodę prawa dziejowe obecne w historii wszystkich cywilizacji. Konsekwencje odmiennych wartości wyznawanych przez poszczególne cywilizacje sprawiają, że nie jest możliwe stworzenie wielokulturowego społeczeństwa – co najlepiej pokazuje niemożność koegzystencji pokojowo nastawionych i przywiązanych do wolności ludzi zachodu z agresywnymi dążącymi do zniewolenia islamskimi imigrantami. Zdaniem Feliksa Konecznego bardziej żywotna cywilizacja doprowadzi do unicestwienia tej mniej witalnej – współcześnie zwycięstwo cywilizacji islamu, do którego doprowadzi polityka lewicy i pseudo liberałów w Europie, doprowadzi do unicestwienia zachodniego świata i wynikającego z jego technicznych zdobyczy dobrobytu.

On order in history

80 stronicowa praca Feliksa Konecznego „O ład w historii” (On order in history) to ostatnia książka Konecznego – praca będąca podsumowanie jego rozważań. W pracy tej Koneczny przedstawił podstawy swoich koncepcji, wnioski z nich wynikające, opisał poszczególne cywilizacje i różnice między nimi.

The Jewish Civilization

Powodem dla którego, i za komuny, i dziś Feliks Koneczny jest skazany na zapomnienie, jest to, że nie był on filosemickim apologetą. Najbardziej znienawidzoną przez Żydów i filosemitów pracą Feliksa Konecznego jest 1100 stronicowa „Cywilizacja żydowska” (The Jewish Civilization). Zdaniem Konecznego cywilizacja żydowska opiera się na Talmudzie i Kabale (a nie na Torze). A jej cechą jest to, że dostosowuje swój brak moralności wobec obcych do zmieniających się okoliczności historycznych.

W cywilizacji żydowskiej Koneczny opisał, co było źródłem sukcesu ekonomicznego Żydów na przestrzeni tysiącleci, ich ekonomicznej dominacji nad chrześcijanami. Odmiennie od katolicyzmu Żydzi swoją moralność wywodzą z przepisów, a nie jak katolicy prawo z moralności. Co ważne, kiedy katolicy uważają, że normy moralne są uniwersalne (takie same dla swoich i obcych), to Żydzi uważają, że normy moralne stosuje się tylko do swoich, ale nie do obcych.

On the plurality of civilisations

W 348 stronicowej pracy „O wielości cywilizacji” (On the plurality of civilisations) Feliks Koneczny opisał konflikt międzyorganizacyjny w Europie rozgrywający się między cywilizacją łacińską, turańską, bizantyjską i żydowską. Czytając prace Feliksa Konecznego trudno nie oprzeć się wrażeniu, że rządzący (w tym i rządzący Polską PiS) nie są przedstawicielami cywilizacji łacińskiej tylko produktem toksycznej mieszanki cywilizacyjnej, w której widać przejawy cywilizacji turańskiej, bizantyjskiej i żydowskiej.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY