Koniec z nieuczciwymi promocjami? Nowe obowiązki sprzedawców

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Klasyczna półka sklepowa

Klasyczna półka sklepowa / Fot. Canva/Roy Broo

Rząd Mateusza Morawieckiego planuje wdrożyć do końca listopada przepisy unijne nakładające nowe obowiązki na sprzedawców. Chodzi m.in. o informację o dotychczasowej najniższej cenie danego produktu. Ponadto prezes UOKiK otrzyma dodatkowe możliwości prawne w karaniu za nieprzepisowe handlowanie towarami i usługami.
  • Do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) wpłynął projekt ustawy zmieniający przepisy o prawach konsumenta, które mają na celu wprowadzenie w życie unijnej dyrektywy Omnibus z 2014 roku.
  • W założeniu przepisy mają chronić konsumentów przed chaosem cenowym w sklepach, czy nieuczciwymi praktykami przedawców. Wprowadzają nowe obowiązki dla sprzedawców.
  • Rząd musi zaimplementować nowe przepisy do końca listopada bieżącego roku, a już od maja 2022 roku zaczną one obowiązywać.
  • Prezes UOKiK otrzyma również dodatkowe uprawnienia.
  • Zobacz także: Cudotwórca Kosiniak-Kamysz? Spadek cen benzyny podczas konferencji prasowej PSL

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizujący ustawę o prawach konsumenta oraz kilka innych ustaw. Pomysłodawcą oraz autorem ustawy jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji zasadniczym powodem dla którego rząd szykuje ustawę jest wdrożenie unijnych przepisów zwanych „dyrektywą Omnibus”.

Ma ona na celu zmianę czterech dyrektyw chroniących interesy konsumenta. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do 28 listopada 2021 r. Implementowane przepisy mają być stosowane od 28 maja 2022 r.

Przepisy dyrektywy będą implementowane do krajowego porządku prawnego w drodze projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

– czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Ustawa uderzy w nieuczciwe praktyki rynkowe?

Kolejnym powodem do wprowadzenia unijnej dyrektywy jest postępujący rozwój technologiczny i dynamiczny postęp cyfryzacji gospodarki. Te wymienione zjawiska mają poszerzać możliwości dotarcia do większej ilości konsumentów, a także umożliwiać oferowanie im nowych i bardziej skomplikowanych usług lub produktów.

Należało dokonać przeglądu przepisów prawa konsumenckiego pod kątem odpowiedniego dostosowania instrumentów ochrony interesów konsumentów

– podaje autor ustawy.

Przepisy dyrektywy Omnibus przewidują skuteczniejsze, bardziej proporcjonalne i zniechęcające sankcje za powszechne naruszenia transgraniczne.

Implementacja dyrektywy Omnibus w polskim prawie wymaga wprowadzenia zmian w kilku ustawach konsumenckich m.in. w ustawie z 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; w ustawie z sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czy z maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Oznacza to, że implementacja przyjmie formę projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

Zasadnicze zmiany będą wprowadzane do ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, natomiast w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zmiany są ograniczone

– wyjaśniono w projekcie ustawy o prawach konsumenta.

Zwiększenie uprawnień prezesa UOKiK

Autorzy projektu, w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów proponują m.in. wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym, gdy przed wydaniem decyzji w sprawie nałożenia kary nie można ustalić wysokości obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ze względu na brak dostępności danych o takim obrocie, Prezes Urzędu będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 2 000 000 euro.

Zaproponowano również, aby do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wprowadzono szereg nowych definicji produktu takich jak plasowanie, internetowa platforma handlowa, a także przepis dający podstawę do zakwalifikowania działania wprowadzającego w błąd.

Działania przedsiębiorcy związanego z każdym rodzajem wprowadzenia towaru na rynek w jednym państwie członkowskim jako identycznego z towarem wprowadzonym na rynki w innych państwach członkowskich, w sytuacji, gdy towar ten w sposób istotny różni się składem lub właściwościami, chyba że przemawiają za tym uzasadnione i obiektywne czynniki

– czytamy w wyjaśnieniu.

Sprzedawcy po wprowadzonych przez unijną dyrektywę zmianach, będą zobligowani zamieścić informację o najniższej cenie produktu, jaka była stosowana w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem danej obniżki. Ma to przybliżyć klientom oraz urzędowi praw konsumenckich historię wartości danego produktu.

Przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi podaje obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka była stosowana w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

– precyzuje autor nowelizacji.

W ustawie o prawach konsumenta autorzy przewidują wprowadzenie nowych przepisów dostosowujących się do pojęć z dyrektywy cyfrowej i towarowej m.in. definicję usług cyfrowych, definicję internetowej platformy handlowej oraz definicję dostawcy internetowej platformy handlowej, możliwość komunikacji z konsumentem za pomocą innych środków online.

Niezależnie od zmian wymaganych dyrektywą Omnibus, planuje się również dodatkowe regulacje dotyczące umów zawieranych poza lokalem, mające na celu eliminację nieprawidłowości identyfikowanych przez Prezesa UOKiK

– czytamy w uzasadnieniu.

W tym zakresie proponuje się wprowadzenie kilku zmian w ustawie o prawach konsumenta, które dotyczą m.in. wprowadzenie prawa do odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, czy wprowadzenie zakazu świadczenia usług finansowych na pokazach oraz podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów zorganizowanych przez przedsiębiorcę.

wnp.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY