Orędzie Papieża na Wielki Post

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Papież Franciszek wygłosił w poniedziałek orędzie na Wielki Post rozpoczynający się w najbliższą środę popielcową. Nawoływał do pojednania się z Bogiem. Mówił również o tym, iż Rany Chrystusa są odzwierciedleniem wojen i katastrof ekologicznych.

Jako hasło do tegorocznego Wielkiego Postu Ojciec Święty wybrał cytat z Drugiego Listu świętego Pawła do Koryntian – “W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem!”.

Zobacz także: Trzęsienie ziemi w Turcji – Nie żyje 8 osób

Orędzie Papieża odnosi się szczególnie do chrześcijan, którzy mają dążyć do zbawienia, krocząc drogami Jezusa Chrystusa – “Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy”.

Franciszek przestrzegł przed pokusą gadulstwa oraz nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych – “Gadulstwo, podyktowane jest pustą i powierzchowną ciekawością. (…) W naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu”.

Polecił wiernym wspieranie biednych i potrzebujących jałmużną jako wyraz braterskiej miłości do bliźniego. Ma to również wspomóc w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

“Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa” – podkreślił Franciszek.

Zrzutka na organizacje Marszu Żołnierzy Wyklętych

onet/pap

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY