WŁOCHY: Salut rzymski jako upamiętnienie to nie przestępstwo

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

– Jeśli gest salutu rzymskiego oddawany jest po to, by uczcić czyjąś pamięć i nie jest wyrazem przemocy, nie jest przestępstwem – orzekł włoski Sąd Najwyższy. Według sędziów w takim przypadku gest ten należy uznać za „wolne wyrażenie myśli”.

Salut rzymski to międzynarodowy gest pozdrowienia nacjonalistów używany przed II Wojną Światową mający korzenie jeszcze w starożytności. Używany był także w Polsce przez Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe, ONR, aż po harcerzy czy kibiców piłki nożnej.

Włoskie media informują o orzeczeniu Sądu Najwyższego, który definitywnie uniewinnił dwóch przedstawicieli narodowego i eurosceptycznego ugrupowania Casapound, oddalając odwołanie złożone przez prokuraturę na wyroki wydane przez sądy niższych instancji.

Podczas uroczystości w Mediolanie w kwietniu 2014 roku mężczyźni ci podnieśli prawe ręce w górę, wykonując gest rzymskiego salutu. W ten sposób uczcili pamięć trzech młodych działaczy nacjonalistycznych, którzy 1978 roku zostali zamordowani przez komunistów na mediolańskiej ulicy Acca Larentia.

Sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że gest dwóch mężczyzn nie stanowił zamachu na porządek demoliberalny i nie podlega karze za apologię minionego ustroju, przewidzianej w ustawie z 1952 roku, która zabrania wszelkich prób reaktywacji partii faszystowskiej.

Według sądu na mocy przepisów nie wymierza się kary za „każde przywoływanie zwyczajów rozwiązanej partii faszystowskiej, lecz tylko za to, co może stanowić groźbę jej odbudowy”, a także za gesty i wyrazy, które „mogą wywołać poparcie i aprobatę”.

Czytaj także: Uczestnik Marszu Niepodległości uniewinniony po dwóch miesiącach w areszcie i trzech latach w sądach

Takiego charakteru według sądu nie miał gest reprezentantów Casapound, a ceremonia, w której uczestniczyli, miała na celu wyłącznie uczczenie pamięci trzech osób, bez żadnego zamiaru – jak dodano – „przywrócenia reżimu faszystowskiego”. Zdaniem sędziów manifestacja ta nie miała na celu wywołania „uczuć nostalgii, w których można by dostrzec realną groźbę reaktywacji partii faszystowskiej”.

/ pap.pl / tvp.info /

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY