Piotr Mazurek o Polskim Ładzie: To spójna wizja nowoczesnego i sprawiedliwego państwa [NASZ WYWIAD]

TYLKO U NAS
Dodano   16
  LoadingDodaj do ulubionych!

Piotr Mazurek / Fot. arch. Piotr Mazurek.

O Polskim Ładzie, jego wpływie na ludzi młodych, zaangażowaniu młodzieży i wpływie organizacji pozarządowych na państwo, w rozmowie z Piotrem Motyką, specjalnie dla Mediów Narodowych, mówi sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Piotr Mazurek.

Zobacz także: Klepacka specjalnie dla MN: Polska jest ostoją Europy [NASZ WYWIAD]

Piotr Motyka: Toczy się dyskusja na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Jakie według Pana są najważniejsze zmiany, które wprowadza i jak odczują to wybrane grupy Polaków?

Piotr Mazurek: Najważniejszym efektem wprowadzenia Polskiego Ładu jest realne obniżenie podatków dla milionów Polaków. Dzięki wprowadzanym zmianom każdego roku w portfelach naszych rodaków zostanie 17 mld zł więcej. Polski Ład to spójna wizja nowoczesnego i sprawiedliwego państwa, która 90% Polaków gwarantuje wyższe zarobki albo utrzymanie stanu posiadania. Wszyscy zatrudnieni na etacie, którzy zarabiają do 12 800 zł brutto realnie zyskają na Polskim Ładzie, albo zmiana podatkowa będzie dla nich neutralna. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (10 razy więcej niż za rządów PO-PSL), podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł a także poprzez nowe ulgi dla obywateli czy nowe rozwiązania wspierające rozwój biznesu, takie jak Estoński CIT.

Piotr Motyka: Jakie główne rozwiązania przewiduje Polski Ład dla ludzi młodych

Piotr Mazurek: Polski Ład zawiera wiele kompleksowych rozwiązań dla młodzieży, które będą wspierać ich codzienne życie. Bardzo trafnie odpowiedział na postulaty zgłaszane przez młodych w konsultacjach, które prowadziliśmy w ostatnich miesiącach we wszystkich województwach. Szczególnie istotne są rozwiązania takie jak program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który ułatwi młodym Polakom nabycie własnego mieszkania. Ponadto, procedowane są aktualnie prace nad stworzeniem młodzieżowego funduszu, którego zadaniem będzie wspieranie aktywności obywatelskiej młodych ludzi, takich jak np. działalność w młodzieżowych radach JST. Chcąc zachęcać młodych do zakładania rodziny utworzony został Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, stanowiący wsparcie dla rodzin decydujących się na drugie i kolejne dziecko – w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. W listopadzie zeszłego roku ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, a od początku tego roku weszła w życie. Należy także pamiętać o urzeczywistnieniu programu zerowego PIT-u dla młodych, dzięki któremu osoby do 26. roku życia zostały zwolnione z podatku dochodowego od przychodów z pracy i umów zlecenia, a od 1 stycznia 2021 r. również z praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.


Piotr Motyka: Jak Pan ocenia aktywność młodzieży w sferze społecznej w minionych latach, czy jest ona większa, czy mniejsza i co zrobić, żeby zachęcić młodych do działania?

Piotr Mazurek: Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie wzmacnia rolę młodych ludzi w życiu publicznym i wspiera ich zaangażowanie obywatelskie. Pierwszy raz w historii powstał organ stałego i systemowego dialogu przedstawicieli władz publicznych z różnorodnymi środowiskami młodzieżowymi – Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która aktywnie pracuje już drugą kadencję.  Za pośrednictwem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizujemy liczne programy dedykowane młodzieży, m.in. Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na który tylko w ciągu najbliższych dwóch lat przeznaczymy 29 mln zł czy Korpus Solidarności, który ma za zdanie wzmocnienie zaangażowania Polaków w wolontariat długoterminowy. Należy wspomnieć także Polski Inkubator Rzemiosła, powstały we współpracy z minister Olgą Semeniuk, na który w ciągu 10 lat, przeznaczymy aż 100 milionów złotych. Program, wspierający zawodowe kształcenie dualne, ma wpłynąć pozytywnie na aktywizację kapitału ludzkiego i społecznego młodych ludzi, rozwoju ich przedsiębiorczości, w duchu solidarności międzypokoleniowej. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizujemy także poprzez włączanie młodych Polaków w działalność w młodzieżowych radach JST. Dzięki wprowadzeniu ustawy wzmacniającej te organy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, młodzi ludzie w całej Polsce zyskali realną możliwość wpływania na decyzje podejmowane przez ich lokalny samorząd, co zachęca coraz większą ich część do zaangażowania publicznego.

Piotr Motyka: Jak ocenia Pan kondycję polskiego sektora pozarządowego w mijających latach, jak prezentujemy się w tej dziedzinie, na tle innych państw europejskich?

Piotr Mazurek: Przede wszystkim, w tej chwili mamy największe zaangażowanie państwa dedykowane wsparciu finansowemu NGO-sów w historii. Ustanowiliśmy szereg nowych programów wspierających trzeci sektor. Największy z nich to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, na który latach 2018-2030, przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych. Z kolei rządowy program NOWEFIO – fundusz inicjatyw obywatelskich, dzięki staraniom wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, zwiększył swój budżet o 1/3 i od 2021 roku wynosi 80 mln zł rocznie. Tak intensywne wspieranie organizacji pozarządowych powinno pozwolić Polsce lepiej wykorzystać potencjał zaangażowania obywateli na rzecz dobra wspólnego. Synergia państwa i trzeciego sektora jest potrzebna, co najlepiej pokazał okres pandemii COVID-19. Dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy i setek organizacji, udało się wówczas skutecznie nieść pomoc potrzebującym np. w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Piotr Motyka: Serdecznie dziękuję za ciekawy wywiad, Bóg zapłać, życzę powodzenia!

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com  

Subskrybuj
Powiadom o
16 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY