Kalendarium Patriotyczne Mediów Narodowych od 25 października: demonstracje, pikiety, spotkania

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Archiwum Jana Bodakowskiego

Wielu naszych rodaków jest zagubionych. Nawet gdy widzą, że źle się dzieje, brakuje im wiedzy, by zdefiniować problemy i przedstawić środki zaradcze. Nie dość, że są zagubieni, to ich zagubienie wykorzystują wszelacy prowokatorzy. Warto więc korzystać z wszelkich patriotycznych spotkań, by zdobywać wiedzę niezbędną do uświadamiania innych.

Wielu naszych rodaków jest zagubionych. Nawet gdy widzą, że źle się dzieje, brakuje im wiedzy, by zdefiniować problemy i przedstawić środki zaradcze. Nie dość, że są zagubieni, to ich zagubienie wykorzystują wszelacy prowokatorzy. Warto więc korzystać z wszelkich patriotycznych spotkań, by zdobywać wiedzę niezbędną do uświadamiania innych.

25 października poniedziałek

Centrum Edukacyjne IPN w Warszawie zaprasza na spotkanie o pracy wywiadu. O zadaniach analityków wywiadu rozmawiać będą dr hab. Władysław Bułhak, dr hab. prof. UZ Tytus Jaskułowski i Rafał Dudkiewicz. Spotkanie odbędzie się 25 października (poniedziałek) o godz. 17:30 w Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Transmisja na kanale IPNtv. Z dyskusji będzie można się dowiedzieć jak działa współczesny wywiad i kontrwywiad oraz czym różni się od działalności służb w czasach PRL. Przypominamy najsłynniejsze sprawy wywiadowcze, głośne wpadki i największe sukcesy tajnych służb cywilnych oraz wojskowych.

26 października wtorek

26 października 2021 r. w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 23, sala 20) odbędzie się konferencja naukowa „Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej PRL”.

Program:

Panel I 10.00-11.20 – prowadzenie: ks. prof. Waldemar Graczyk (dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW)

dr hab. Paweł Skibiński, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) – Polskość w refleksji prymasa Stefana Wyszyńskiego

prof. Antoni Dudek (UKSW) – Ewolucja stosunku kierownictwa PZPR do prymasa Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. (UKSW, IPN) – Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego w perspektywie aparatu bezpieczeństwa

dr hab. Rafał Łatka (IPN) – Działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego na forum Episkopatu Polski

Panel II 11.40-13.00 – prowadzenie: prof. Jan Żaryn (UKSW, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego)

dr hab. Wojciech Kucharski (Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Uniwersytet Wrocławski) – Prymas Stefan Wyszyński wobec powojennych relacji polsko-watykańskich

dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”) – Prymas Stefan Wyszyński wobec polityki wschodniej papieża Pawła VI

dr hab. Michał Białkowski, prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Prymas Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (UKSW) – Prymas Stefan Wyszyński wobec zakonów męskich

Panel III 13.20-15.00 – prowadzenie: dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz. (IPN, UKSW)

ks. prof. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Prymas Stefan Wyszyński wobec katolików świeckich

prof. Wiesław Jan Wysocki (UKSW) – Prymas Stefan Wyszyński wobec opozycji

prof. Jan Żaryn (UKSW, IDMN) – Prymas Stefan Wyszyński wobec Polonii

dr hab. Konrad Białecki prof. ucz. (IPN, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Prymas Stefan Wyszyński w perspektywie ekumenicznej

Dyskusja

Na Politechnice Gdańskiej w Gmachu Głównym 26 października odbędzie się otwarcie dwujęzycznej wystawy IPN Gdańsk „Solidarni z Węgrami. Pomoc gdańszczan dla powstańców węgierskich w 1956 r.” przygotowanej przez Izabelę Brzezińska (OBEN IPN Gdańsk).

Harmonogram uroczystości:

13.00 – powitanie gości – prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej;

13.15 – otwarcie wystawy „Solidarni z Węgrami. Pomoc gdańszczan dla powstańców węgierskich w 1956 roku”. Wystąpienia: dr Pál Attila Illés, Konsul Generalny Republiki Węgier; prof. Edmund Wittbrodt, Senator RP w latach 1997-2015; dr Richard Horcsik, Poseł do parlamentu Republiki Węgier oraz prof. Mirosław Golon, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku;

13.45 – uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomoc okazaną Węgrom przez mieszkańców Gdańska w 1956 roku.

Dyskusja „Październik `56 w Wielkopolsce”. Premiera na Facebooku poznańskiego oddziału IPN we wtorek 26 października o godz. 18:00. O tym, w jaki sposób wydarzenia znane pod nazwą Polskiego Października `56 rezonowały w Poznaniu i całej Wielkopolsce rozmawiać będą: dr hab. Elżbieta Wojcieszyk z OBBH IPN w Poznaniu, dr hab. Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego Oddziału IPN, dr Piotr Grzelczak z OBBH IPN w Poznaniu. Prowadzenie: dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM, z OBBH IPN w Poznaniu i WH UAM

Zapraszamy na dyskusję o książce Michała Przeperskiego „Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna”, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozmowa odbędzie się 26 października (wtorek) o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Uczestnicy: dr Michał Przeperski – autor, Instytut Historii Nauki PAN, prof. dr hab. Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, prof. Wiesław Władyka – historyk, dziennikarz, tygodnik „Polityka”. Prowadzenie: Tomasz Zapert. Transmisja na kanale IPNtv

27 października środa

Archiwum IPN zaprasza na konferencję „Unboxing obrazów. Wpływ archiwów audiowizualnych i fotograficznych na kulturę”, która odbędzie się 27 października w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest kulturotwórcza rola zbiorów fotograficznych i filmowych przechowywanych w archiwach, muzeach i innych instytucjach kultury. Ze względu na ograniczenia sanitarne, wstęp jedynie za podstawie zaproszeń. Transmisję z obrad będzie można zobaczyć na kanale IPNtv na Youtube.

Program konferencji:

10.00-10.10 – Powitanie

10.10-10.35 – Marzena Kruk (Archiwum IPN) – Pokazać ukryte. Fotografie i filmy w działalności naukowej i popularyzatorskiej Archiwum IPN.

10.35-11.00 – Monika Krawczyk (Żydowski Instytut Historyczny) – Fotografie z Archiwum Ringelbluma.

11.00-11.10 – Przerwa kawowa

11.10-11.35 – Wojciech Łukaszun, Waldemar Kowalski (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) – Zbiory fotograficzne i audiowizualne w działalności kulturalnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

11.35-12.00 – Natalia Fyderek, Marek Janczyk (Muzeum Fotografii w Krakowie) – Ciągłość archiwum. Muzeum Fotografii jako przestrzeń mediacji wizualnych.

12.00-12.50 – Przerwa obiadowa

12.50-13:15 – Karolina Puchała-Rojek (Muzeum Warszawy) – Artysta w archiwum. Perspektywa instytucjonalna.

13.15-13.40 – dr Agnieszka Kudełka (Ośrodek Karta) – Hackathon historyczny jako „narzędzie” przetworzenia i przepracowania historii lokalnej w oparciu o źródła.

13.40-14.05 – Tomasz Wolski – Reżyser filmów dokumentalnych czyli zmora historyków.

14.05-14.30 – Beata Bartecka, Łukasz Rusznica – Różne rzeczy, które mogą być przypadkowe. O pracy nad książką „How to look natural in photos”.

14.30-15.00 – Dyskusja

W IPN Lublin (ul. Wodopojna 2) 27 października o godz. 10 rozpocznie się konferencja “Dzieła utracone. Przywracanie Pamięci”. Podczas konferencji w lubelskim IPN zostaną przedstawione straty, jakie poniosła Polska w zakresie dóbr kultury. Uczestnicy dowiedzą się o poszukiwaniach zaginionych dzieł sztuki oraz sposobach ich odtwarzania. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż prac utraconych (wykonanych tą samą techniką co oryginały) oraz prezentacja mobilnej gry miejskiej poświęconej akcji ratowania słynnych obrazów Jana Matejki w Lublinie w czasie II wojny światowej (w aplikacji ActionTrack)

Program konferencji edukacyjnej „Dzieła utracone. Przywracanie pamięci”

Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie Delegatura w Radomiu)

Wystąpienia

Marek Skorupski (prezes Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w Warszawie) – Wkład Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej w odtwarzaniu utraconych dzieł sztuki z polskich zbiorów na podstawie wybranych przykładów.

prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego) – Straty Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki podczas II wojny światowej.

prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) – Restytucja dóbr kultury zagrabionych w Polsce w czasie II wojny światowej. Prawo, polityka, praktyka.

kom. dr Marek Łuczak (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)– Działania policji zachodniopomorskiej w ochronie zabytków i odzyskiwaniu dzieł sztuki.

Agnieszka Wdowiak (Fundacja Dziedzictwa Kultury Polskiej w Warszawie) – Proces odzyskiwania „Pomarańczarki” Aleksandra Gierymskiego.

Helena Jankowska-Paluch (Muzeum Narodowe w Lublinie) – O okolicznościach utraty i odnalezienia obrazu Fransa Posta „Pejzaż brazylijski” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.

Magdalena Dalmata (Lublin) i Aleksandra Pędzisz (Muzeum Narodowe w Lublinie) – Wkład artystów w odtwarzanie utraconych dzieł sztuki.

28 października czwartek

Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza na spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem i red. Tomaszem Cukiernikiem, poświęcone wydanej niedawno biografii red. Michalkiewicza.

Spotkanie odbędzie się 28 października (czwartek) o g. 18:30 w Łodzi przy ul. Narutowicza 86.

Z okazji 75 rocznicy powstania Instytutu Literackiego w dniach 28–30 października 2021 roku odbędzie się w Paryżu konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Cywilizacji Polskiej na Sorbonie, Stowarzyszenie Instytut Literacki oraz Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Obrady będą odbywały się w trybie hybrydowym w Stacji Naukowej PAN, na Sorbonie.

PROGRAMME

28, 29 et 30 octobre 2021

Les débats des 28 et 29 octobre auront lieu exclusivement en ligne sur la plateforme Teams

Les débats du 30 octobre auront lieu en présentiel : Salle des Actes, Sorbonne-Université, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris. Pour y assister, prière de vous inscrire avant le 23 octobre, à l’adresse mail : [email protected]. Le passeport sanitaire sera exigé à l’entrée. Le nombre de places est limité.

Jeudi 28 octobre

9h30 Accueil : Iwona H. Pugacewicz (Directrice du Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université) et Magdalena Sajdak (Directrice du Centre de l’Académie Polonaise des Sciences de Paris)

Ouverture : Anna Bernhardt (Présidente de l’Association Institut Littéraire « Kultura »),

Zygmunt Lalak (vice-Président de l’Université de Varsovie), Karol Polejowski (vice-Président de l’Institut de la Mémoire Nationale de Varsovie)

Introduction : Norman Davies (professeur émérite, Wolfson College Oxford), Krzysztof Pomian (professeur émérite, CNRS), Daniel Beauvois (professeur émérite, Paris 1)

Projection du documentaire réalisé par Andrzej Wolski : Józef Czapski mówi o Jerzym Giedroyciu (Jozef Czapski à propos de Jerzy Giedroyc).

Pause

I. Le nouveau paradigme de la pensée politique polonaise

Modérateur : Karol Polejowski

10h30 : Rafał Habielski (professeur, Institut de la Mémoire Nationale de Varsovie),

Przesłanie „Kultury” : sens emigracji, antytotalitaryzm, stosunek do komunizmu, oddziaływanie na Kraj) / Le message de « Kultura » : l’esprit de l’émigration, l’antitotalitarisme, le rapport au communisme, l’activité en direction du Pays, (en polonais avec la projection du texte français).

11h Veronika Durin-Hornyik (chercheuse, Université Gustave Eiffel), «Kultura» séduit l’élite américaine (1948-1958), (en français).

11h30 : Malgorzata Smorag-Goldberg (professeure, Sorbonne Université), L’année 1951 ou la mise en place du positionnement de «Kultura» (en français).

12h Discussion et pause

Modérateur : Malgorzata Smorag-Goldberg

12h30 Ola Hnatiuk (professeure, Mohyla Académie de Kiev, Université de Varsovie)

“Kultura” wobec kwestii ukraińskiej i relacji wzajemnych, czyli o polsko-ukraińskim pojednaniu raz jeszcze / «Kultura» face à la question et relations ukrainiennes ou de la réconciliation polono-ukrainienne encore, (en polonais, avec la projection du texte français).

13h Basil Kerski (Directeur du Centre européen de Solidarność de Gdańsk), Przeciwko wrogości. „Kultura” Jerzego Giedroycia wobec Niemiec i sąsiedztwa polsko-niemieckiego / Contre l’hostilité : «Kultura» de Jerzy Giedroyc face à l’Allemagne et au voisinage polono-allemand, (en polonais, avec la projection du texte français).

13h30 Paweł Libera (chercheur, Institut de la Mémoire Nationale de Varsovie), Jerzy Giedroyc w komunistycznej propagandzie: wokół oskarżeń o współpracę z przedwojennym wywiadem i ruchem prometejskim/ Jerzy Giedroyc dans les accusations de la propagande communiste : des liens avec les services secrets de l’entre-deux-guerres et la participation au mouvement prométhéen, (en français).

14h Pause déjeuner

Modérateur : Rafał Habielski

15h Michał Wenklar (chercheur, Institut de la Mémoire Nationale de Cracovie), „Kultura” paryska a wydarzenia roku 1956 w Polsce / «Kultura» et les événements de 1956 en Pologne, (en polonais, avec la projection du texte français).

15h30 Maciej Zakrzewski (chercheur, Institut de la Mémoire Nationale de Cracovie), Od „Buntu Młodych” i „Polityki” do „Kultury”. Ewolucja programu politycznego Jerzego Giedroycia w latach 40. XX w/ De «La Révolte des jeunes» et la «Politique» à la fondation de «Kultura». L’évolution du programme politique de Jerzy Giedroyc dans les années 1940 (en polonais, avec la projection du texte français).

16h Małgorzata E. Ptasińska (chercheuse, Institut de la Mémoire Nationale de Varsovie), Polityka zachodnia paryskiej „Kultury” w świetle korespondencji Jerzego Giedroycia i Zbigniewa Brzezińskiego 1956 – 1990/ Conceptions de «Kultura» de la politique occidentale polonaise à la lumière de la correspondance entre Jerzy Giedroyc avec Zbigniew Brzeziński (1956 – 1990), (en polonais avec la projection du texte en français).

16h30 Discussion

Vendredi 29 octobre

II. «Kultura», une histoire d’hommes

Modérateur : Mateusz Chmurski (enseignant-chercheur, Sorbonne-Université)

Marek Żebrowski (chercheur, écrivain), Założyciele « Kultury » : portret zbiorowy/Les fondateurs de « Kultura » : portrait de groupe (en polonais, avec la traduction)

9h30 Andrzej Franaszek (chercheur, écrivain), „Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata”. Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza listy o duszy / „En fait tu cherches à sauver le monde”. A propos de «l’âme» dans la correspondance de Jozef Czapski et de Czeslaw Milosz (en polonais, avec la projection du texte français).

10h Magdalena Chabiera (chercheuse, Klub Dialog), O współpracy Jerzego Giedroycia z Jerzym Stempowskim / De la collaboration entre Jerzy Giedroyc et Jerzy Stempowski (en polonais, avec la projection du texte français).

10h30 Discussion, pause

Modérateur : Paweł Libera

11h Paweł L. Rodak (professeur, Université de Varsovie), La correspondance comme attitude et façon d’agir : lettres de Jerzy Giedroyc et de Gustaw Herling-Grudziński.(en français).

11h30 Iwona Hofman (professeure, Université Maria Curie Skłodowska, Lublin), Publicystyka międzynarodowa Leopolda Ungera na łamach „Kultury”/ Leopold Unger et ses articles sur la politique internationale dans le mensuel «Kultura», (en polonais, avec la projection du texte français).

En France, en Occident

Modérateur : Paweł L. Rodak

12h Maria Delaperrière (professeure émérite, INALCO), «Kultura» et ses rapports avec les intellectuels français, (en français).

12h30 Joanna Nowicki (professeure, Cergy Paris Université), «Kultura»: la France et la Pologne, la circulation des idées malgré tout, (en français).

13h Discussion, pause déjeuner

Modérateur : Maria Delaperrière

15h Sławomir M. Nowinowski (professeur, Université de Łódź), Francja Jerzego Giedroycia/La France de Jerzy Giedroyc, (en polonais).

15h30 Paweł Bem (chercheur, Académie Polonaise des Sciences), „To zjawisko mnie pasjonuje”. Jerzy Giedroyc wobec wydarzeń roku 1968 we Francji / „Ce phénomène me passionne”, Jerzy Giedroyc face aux événements de 68 en France, (en polonais, avec la projection du texte français).

16h Rafał Stobiecki (professeur, Université de Łódź), Jerzy Giedroyc i Daniel Beauvois. Spotkanie polskiego redaktora z francuskim historykiem/Jerzy Giedroyc et Daniel Beauvois: la rencontre du rédacteur polonais avec l’historien français, (en polonais, avec la projection du texte français).

16h30 Ewangelina Skalińska (enseignant chercheur, Université Stefan Wyszyński, Varsovie). Jerzy Giedroyc i Natalia Gorbaniewska: krótka historia długiej przyjaźni / Jerzy Giedroyc – Natalia Gorbanevska: une brève histoire d’une longue amitié (en polonais avec le texte en français).

Samedi 30 octobre

Salle des Actes, Sorbonne-Université, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris.

Pour assister aux débats, prière de vous inscrire avant le 23 octobre, à l’adresse mail : [email protected]. Le passeport sanitaire sera exigé à l’entrée. Le nombre de places est limitée.

III. En France, en Occident (suite)

Modérateur : Iwona H. Pugacewicz

10h Piotr Mitzner (professeur, Université Stefan Wyszyński, Varsovie), Jak oswoić Rosję ? Jerzy Giedroyc i emigracja rosyjska w pierwszych latach po II wojnie światowej / Comment apprivoiser la Russie ? Jerzy Giedroyc et l’émigration russe dans les premières années de l’après-guerre, (en polonais, avec la projection du texte français).

IV. Les supports de la pensée libre

10h30 Piotr Kłoczowski, (écrivain, Directeur du Musée de la littérature, Varsovie), «Kultura» et le Congrès pour la liberté de la culture, (en français).

11h Pawel Sowiński (professeur, Académie Polonaise des Sciences), Paryski szlak przemytu wydawnictw emigracyjnych do Polski (1956 – 1989) / Les circuits clandestins des publications parisiennes vers la Pologne, entre 1956 et 1989, (en polonais avec la traduction consécutive).

11h30 Pause

Modérateur : Piotr Kłoczowski

12h Cecylia Kuta (chercheuse, Institut de la Mémoire Nationale de Cracovie), Odbiór „Kultury” w wydawnictwach „drugiego obiegu”/La réception de «Kultura» dans les éditions clandestines en Pologne, (en polonais, avec la projection du texte français).

12h30 Anna Bernhardt (Présidente de l’Association Institut littéraire „Kultura »), Francuskie tropy w « Archiwach Kultury »/ Les pistes documentaires françaises dans les « Archives de Kultura », (en français).

Après-midi : visite dans le siège de «Kultura», Maisons-Laffitte.

Accueil : Anna et Andrzej Bernhardt (Association Institut Littéraire).

Présentation des Archives, programme de l’activité de l’Association.

/Pour des raisons sanitaires, cette visite est réservée aux seuls participants présentant leurs communications lors du colloque/.

Organisateurs (dans l’ordre alphabétique) : Association Institut Littéraire « Kultura » (Maisons-Laffitte), Centre de civilisation polonaise et le Département de polonais de Sorbonne-Université, Académie Polonaise des Sciences (Centre Scientifique de Paris), Institut de la Mémoire Nationale (Varsovie).

O zbliżających się wydarzeniach proszę informować Jana Bodakowskiego np. za pośrednictwem Facebooka

Jan Bodakowski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY