Ordo Iuris: Projekt nowelizacji prawa drogowego wymaga korekty

Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
policja

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zawarta w projekcie podwyżka grzywien znacznie odbiega od podobnych rozwiązań w innych państwach europejskich i może budzić zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Jak wynika z analiz prowadzonych przez różne ośrodki w ostatnich latach, zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ma poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego. Podniesienie maksymalnej wysokości grzywny za wszystkie wykroczenia umieszczone w rozdziale XI kodeksu wykroczeń doprowadzi do powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnym stopniu szkodliwości podlegają tej samej karze, a równolegle niektóre przestępstwa karane są łagodniej niż wykroczenia.

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

Projekt został skierowany 5 sierpnia 2021 r. do Sejmu jako projekt rządowy. Analitycy Instytutu Ordo Iuris poddali ocenie zawarte w dokumencie przepisy wprowadzające podwyżki grzywien za wykroczenia drogowe. Nie budzi wątpliwości ocena autorów projektu, że zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowią istotne wyzwanie.  Nie zmienia to faktu, iż proponowane przepisy mogą budzić zastrzeżenia co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Ordo Iuris: Zarzuty wobec Straży Granicznej bezzasadne

Porównanie wysokości analogicznych sankcji obowiązujących w innych krajach europejskich z przeciętnym wynagrodzeniem obywateli wskazuje, że proponowane maksymalne kwoty grzywien znacznie odbiegają od europejskiego standardu.  Mimo to, zawarte w projekcie rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne. Jak bowiem wykazują badania publikowane w ostatnich latach przez specjalistyczne ośrodki, w tym Naczelną Izbę Kontroli, kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ma poprawa stanu technicznego dróg oraz organizacji ruchu drogowego, a także skuteczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

– Rozwiązanie polegające na zbiorowym podniesieniu kar za wykroczenia niesie za sobą poważne zagrożenie powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnej szkodliwości będą karane grzywnami o takiej samej wysokości, podczas gdy jednocześnie niektóre przestępstwa będą traktowane łagodniej niż wykroczenia – podkreśla Iwo Buller, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY