Reforma sądownictwa PiS nie działa? Coraz dłuższe postępowania sądowe w Polsce

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Z danych statystycznych wynika, że średni czas trwania postępowania sądowego w I instancji wydłużył się w ciągu ostatnich 9 lat niemal o 3 miesiące. Jakie są tego przyczyny?

Średni czas trwania postępowania sądowego

Według Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości czas ten w 2020 roku wynosił 6,9 miesiąca i w stosunku do roku 2011, kiedy wynosił 4,1 miesiąca, wydłużył się o 2,8 miesiąca. Z kolei w latach 2012–2019 czas ten wahał się od 4,2 do 5,7 miesięcy.

Główną przyczyną pogorszenia się sprawności postępowań sądowych dla sądów I instancji jest wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez sądy powszechne. W roku 2011 było ich 13 584 064, a np. w roku 2018 już 15 049 054.

Jaki jest główny powód wydłużenia sprawności procesowej w ostatnich latach?

Już od początku lat 2000. można zaobserwować systematyczny wzrost napływu spraw do sądów powszechnych. I tak np. w roku 2002 spraw było ogółem 8 696 913,  w roku 2003 – 9 521 339, w roku 2004 – 9 729 102, w roku 2005 – 9 581 581, a w roku 2006 już 10 114 122 i wraz z upływem lat liczba stale wzrastała, przykładowo osiągając w roku 2008 wartość 11 209 552, w roku 2010 – 12 934 771, w roku 2013 już 15 169 808. Rok 2014 oraz 2016 przyniósł nieznaczny spadek (odpowiednio 14 649 495 i 14 910 925 spraw), lata 2015 i 2017 zaś znowu wzrost z 15 156 076 do 15 782 479. Wskaźnik dynamiki wpływu spraw do sądów powszechnych w latach 2002–2017 wyniósł 181,5%.

Jakie inne czynniki wpływają na pracę sądów?

Ponadto czas trwania postępowań sądowych zależy od czynników, takich jak m.in. rodzaj sprawy, zakres i obszerność materiału postępowania dowodowego, oczekiwanie na sporządzenie opinii przez biegłych sądowych czy też niestawiennictwo świadków. Postępowania utrudnia występowanie braków formalnych w pismach procesowych składanych przez strony, a w przypadku spraw cywilnych także modyfikacja przez strony powództw lub wniosków zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Nie można pominąć też kwestii organizacyjnych, technicznych, kadrowych oraz finansowych związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie obciążenia sędziów sprawami. To wszystko również skutkuje wydłużeniem czasu rozpatrywania spraw sądowych.

medianarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY