Grzegorz Braun w Sejmie: “Przełom w sprawie Jedwabnego” [WIDEO]

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Poseł Grzegorz Braun, konferencja w Sejmie

Poseł Grzegorz Braun, konferencja pt. Prawda o Jedwabnem / Fot. Facebook/ screen

W Sali Kolumnowej Sejmu poseł Grzegorz Braun wraz z mecenasem Jarosławem Litwinem i redaktorem Tomaszem Sommerem wziął udział w konferencji prasowej pt. Przełom w sprawie Jedwabnego.

  • We wtorek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja prasowa posła Grzegorza Brauna pt. Przełom w sprawie Jedwabnego
  • Poseł Konfederacji ogłosił, że po prawie trzech latach procesu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
  • Tym samym prawomocnym stał się wyrok, w którym stwierdzono, że sprawozdanie z badań archeologicznych oraz prac ekshumacyjnych w Jedwabnem posiada walor informacji publicznej
  • Przeczytaj również: Powrót do hitlerowskich metod. Segregacja szczepionkowa u bram Polski

We wtorek 11 maja br. o godzinie 13.00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja prasowa posła Grzegorza Brauna z udziałem mecenasa Jarosława Litwina, prowadzącego Kancelarią Radcy Prawnego w Oławie, oraz dr. Tomasza Sommera, historyka i redaktora naczelnego tygodnia Najwyższy Czas!, pt. Przełom w sprawie Jedwabnego, gdzie poseł Grzegorz Braun ogłosił, iż po prawie trzech latach procesu wszczętego i przeprowadzonego z inicjatywy mec. Jarosława Litwina, wyrokiem z dnia 28 kwietnia br. w sprawie III OSK 865/21 (wcześniej I OSK 306/19) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Prokuratora Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Radosława Ignatiewa, złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt II SAB/Bk 87/18.

Tym samym prawomocnym stał się ww. wyrok WSA, w którym stwierdzono, że sprawozdanie z badań archeologicznych oraz prac ekshumacyjnych w Jedwabnem, powołanego przez prokuratora Oddziałowej Komisji w Białymstoku zespołu z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu, pod kierownictwem profesora Andrzeja Koli, w sprawie tzw. mordu w Jedwabnem, sygn. akt S 1.2000.Zn, posiada walor informacji publicznej. Oznacza to, iż każdy obywatel może zażądać sprawozdania w sprawie.

Poseł Grzegorz Braun: To przełom w sprawie Jedwabnego

Powyższa sprawa jest o tyle istotna, że prawomocny wyrok w swojej istocie dotyczy sprawozdania jako takiego, tym samym każdy może zażądać przedstawienia mu tego sprawozdania np. w formie skanu przesłanego na adres e-mail, zaś Prokurator Ignatiew winien go bezzwłocznie, czyli natychmiast, udostępnić i to pod groźbą popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) w przypadku odmowy.

Przytoczona sprawa zakończyła się w cieniu właśnie procedowanej przez Prawo i Sprawiedliwość i dziwnie skorelowanej z jej wynikiem zmianie brzmienia art. 156 kpk, która, jeżeli zostanie ostatecznie przyjęta, wyłączy dokumenty akt zakończonych postępowań przygotowawczych spod działania ustawy o dostępie do informacji publicznej, co uniemożliwi społeczną kontrolę poczynań prokuratorów i utajni m.in. treść opinii biegłych, w tym ww. sprawozdanie z ekshumacji żydowskich szczątków w Jedwabnem.

Tym samym w sprawie jest możliwe, że Prokurator Radosław Ignatiew celowo nie udostępni treści sprawozdania zainteresowanym wnioskodawcom czekając na zmianę przepisów, co uczyni złożone wnioski w tej sprawie bezprzedmiotowymi.

W niniejszej sprawie, opierając się o wspominane prawomocne wyroki, swój wniosek o udostępnienie mu kopi sprawozdania złożył wobec prokuratora Ignatiewa m.in. poseł Grzegorz Braun.

Facebook

POLECAMY