REKLAMA

Fundacja Gatesa promuje program nauczania twierdzący, iż „matematyka jest rasistowska”

REKLAMA

Fundacja Billa Gatesa wspiera nowoczesną grupę „Pathway”, postulującą drastyczne zmiany w procesie nauczania matematyki, gdyż dotychczasowy jest rzekomo „rasistowski”.

  • Coraz więcej grup i organizacji w USA twierdzi, iż problem rasizmu i białej supremacji dotyka również szkół, a nauka przedmiotów ścisłych może być powodem nierówności społecznych i zarzewiem nietolerancji.
  • Wolna od oskarżeń nie pozostaje „królowa nauk”, matematyka, która ma rzekomo promować „praktyki rasistowskie”.
  • Fundacja Billa Gatesa przekazała dziesiątki milionów dolarów na wsparcie grupy „Pathway”, która walczy z „systemowym rasizmem” w nauczaniu matematyki w USA.

Fundacja Billa Gatesa oraz jego żony, Melindy, przekazała dziesiątki milionów dolarów całemu szeregowi organizacji, które mają na celu zwalczanie rasizmu w matematyce. Fundacja ma być jedynym ofiarodawcą wymienionym na stronie głównej „A Pathway to Equitable Math Instruction”, grupy 25 organizacji edukacyjnych walczących z systemowym rasizmem w nauczaniu. „Pathway” uważa m.in., iż proszenie uczniów o pokazywanie swoich prac i szukanie właściwych odpowiedzi jest „z natury rasistowską praktyką”. Co więcej, sama matematyka „służy do utrzymania kapitalistycznego imperializmu i poglądów rasistowskich”.

Jak zatem, wspierana przez Gatesa grupa widziałaby „nierasistowską” naukę matematyki? Jako, że „wymaganie od uczniów pokazania swojej pracy wzmacnia kult słowa pisanego, a także paternalizm”, „Pathway” argumentuje, że uczniowie powinni mieć możliwość… rysowania rysunków i tworzenia filmów na Tik Tok, dotyczących problemów matematycznych. „Pathway” wydało dotychczas pięć poradników, zawierających podobne złote rady i wskazówki dla uczących matematyki.

Grupa twierdzi nawet, że nauczyciele powinni chwalić uczniów, którzy stosują niepoprawne strategie rozwiązywania problemów w matematyce, twierdząc, że „koncepcja matematyki jako czysto obiektywnej jest jednoznacznie fałszywa” i że takie postawy „utrwalają obiektywizm, a także strach przed otwartym konfliktem”. Co więcej, uczący w klasie powinni identyfikować „praktyki białej supremacji” w systemie edukacji jako przyczynę „słabych wyników” uczniów z mniejszości.

Fundacja Gatesa przekazała na rzecz „Pathway” niebagatelne kwoty. W przeciągu dekady, miliarder ofiarował grupie ponad 140 milionów dolarów. Wchodzące w skład grupy organizacje nie mogą zatem narzekać na brak środków. WestEd, organizacja non-profit zaangażowana w usuwanie „systemowych barier” w szkołach, otrzymała od Gates Foundation ponad 35 milionów dolarów od 2009 roku. UnboundEd, organizacja zajmująca się pomaganiem nauczycielom w „przełamywaniu systemowego rasizmu” w klasach, otrzymała z kolei prawie 14 milionów dolarów grantów Fundacji Gatesów od 2015 roku. „Pomniejsze” sumy przekazano również wielu innym grupom, wchodzącym w skład Pathway.

Jak informuje Free Beacon, Fundacja Gatesa odmówiła skomentowania sytuacji.

Free Beacon

REKLAMA

Komentarze