Ordo Iuris pozywa Unię Europejską. Wszystko przez rezolucję

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ Fot. Facebook.com/pg/prawicarzeczypospolitej

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris skieruje pozew przeciwko Unii Europejskiej. Wszystko przez niedawną uchwałę Parlamentu Europejskiego ws. Polski. Ordo Iuris złoży też do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o stwierdzenie niezgodności uchwały Parlamentu z prawem pierwotnym Unii Europejskiej.

– Rezolucja Parlamentu Europejskiego narusza prawo traktatowe Unii Europejskiej oraz stanowi całkowicie nieuprawnioną próbę wywarcia politycznej presji na Polskę. W imię ideologicznych postulatów, niemających swojego uzasadnienia w obowiązującym prawie międzynarodowym, twórcy rezolucji próbują podważyć niezależność władzy sądowniczej w Polsce. Instytut Ordo Iuris podejmie kroki prawne mające na celu wykazanie skrajnie manipulacyjnego charakteru twierdzeń znajdujących się w tym dokumencie – poinformowała Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Instytut zwraca uwagę, że użyty w rezolucji termin „prawa reprodukcyjne i seksualne” w rzeczywistości nie ma podstaw w żadnym wiążącym traktacie międzynarodowym. Parlament Europejski odwołuje się do m.in. Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jednak w tych dokumentach taki zwrot nie występuje.

Ordo Iuris: Parlament Europejski mija się z prawdą

Podobnie jest z przedstawioną przez europosłów tezą, że „dostęp do aborcji stanowi prawo człowieka”. Niczego takiego nie stwierdzają traktaty międzynarodowe, ani polskie prawo. Natomiast prawo do życia zakładają m.in. art. 38 Konstytucji RP, art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czy art. 6 w zw. z preambułą Konwencji o Prawach Dziecka.

Instytut przypomina, że kwestia ochrony życia ludzkiego od poczęcia należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE. Wcześniej zwracał na to uwagę choćby rzecznik Komisji Europejskiej. Ordo Iuris także wskazuje, że apel PE o „niepublikowanie wyroku TK” jest namawianiem do łamania Konstytucji RP, która wprost nakazuje publikację orzeczeń TK, nie przewiduje żadnych odstępstw od tej zasady i stwierdza, że wyroki TK są ostateczne.

W związku z tym, że w rezolucji PE znalazło się także odniesienie do Instytutu Ordo Iuris, zawierające bezpodstawne zarzuty, Instytut skieruje pozew przeciwko UE. “Stanowi to oczywiste naruszenie dóbr osobistych Instytutu oraz prawa traktatowego obowiązującego UE” – czytamy w komunikacie instytucji.

ordoiuris.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY