Senat niemal jednomyślnie w sprawie Tarczy Antykryzysowej 3.0. W projekcie większy zasiłek dla bezrobotnych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

youtube / Fot. Youtube

Wyższa izba polskiego parlamentu przyjęła dziś z wieloma poprawkami tarczę antykryzysową 3.0. Ustawa przewiduje kolejne już osłonowe działania dla polskich przedsiębiorców i innych obywateli w związku z epidemią koronawirusa. Za głosowało aż 95 senatorów, nikt nie był przeciwny. Jedynie jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.

Co znajduje się w projekcie ustawy?

Senatorowie wnieśli do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 30 Kwietnia ustawy liczne poprawki. Niestety zamiast ułatwiać przedsiębiorcą działanie, postawić na szybsze” odmrożenie gospodarki”, w projekcie występują propozycje zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 złotych. Forsowane są też zmiany zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju Unii Europejskiej. Wnikliwe analizując sytuację ciśnie się na myśl nieprzyjemna konstatacja, wedle której polska gospodarka ma już bardziej nakazowo- rozdzielczy charakter, a mechanizmy popytu i podaży mogą zostać zastąpione przez administracyjne ustalenie cen. Przykładem takiego działania jest niedawny pomysł resortu finansów dotyczący cen maksymalnych.

Senat zaproponował też, by ze zwolnienia płacenia składek na ZUS mogli skorzystać także przedsiębiorcy. Przepis dotyczyć ma jednak pracodawców, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 Kwietnia i nie uzyskali dochodu w Lutym bieżącego roku.

Łącznie zgłoszono aż 87 poprawek. Znakomita ich część dotyczyła wykreślenia z tarczy przepisów nie będących wprost związanych z walką z epidemią. Z projektu usunięto zapisy o szkolnictwie wyższym, prawie pocztowym czy chociażby ustawę o dowodach osobistych. Senat większością głosów opowiedział się za zwiększeniem wsparcia dla personelu medycznego.

Jak rozwinie się sytuacja?

Jutro o godzinie 17 rozpocznie się ostatni dzień posiedzenia Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się poprawkami Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0. Parlamentarzyści będą rozpatrywali także sprawę nowelizacji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych środków. Ustawa nadaje kobietom prawo do korzystania z bezpłatnych leków z listy leków refundowanych.

Wydaje się, że kolejne” wspaniałe” rozwiązanie dla przedsiębiorców i pracowników będzie miało podobny charakter do poprzednich. Następne wadliwe przepisy powodujące wzrost biurokracji, a nie realną pomoc bankrutującym firmom z dużym prawdopodobieństwem wejdą niedługo w życie. Czy 3 już tarcza antykryzysowa, której sukces z pewnością odtrąbią niedługo rządowe media sprawi, iż pracodawcy nie będą musieli wychodzić na ulicę w obronie swoich praw? Czas pokaże.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY