Stowarzyszenie Prawników Żydowskich: Ustawa o IPN niekonstytucyjna

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Do Trybunału Konstytucyjnego została we wtorek złożona opinia sporządzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich (IAJLI) w sprawie badanej przez TK nowelizacji ustawy o IPN. W ocenie organizacji prawo przyjęte przez polski parlament „w sposób rażący” narusza wolność słowa, jest niezgodne z Konstytucją RP oraz szkodzi relacjom na linii Polska-naród żydowski.

„Głęboko wierzymy, ze Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę za niekonstytucyjną. (…) W obecnej formie jest ona bowiem niezgodna z demokratycznymi wartościami, takimi jak wolność słowa i wolność prasy, które Polska przyjęła zarówno w ramach wewnętrznych zasad konstytucyjnych, jak i na mocy członkostwa w Unii Europejskiej oraz podpisania międzynarodowych konwencji” – podkreślono w przesłanym dokumencie.

W ocenie IAJLI nowelizacja ustawy o IPN pogarsza reputację Polski na arenie międzynarodowej i naraża ją na oskarżenia o „fałszowanie prawdy historycznej”, a zwłaszcza prawdy o Holocauście. „Nie może być mowy, ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, o nakładaniu ograniczeń na wolność słowa w tym jakże delikatnym i bolesnym temacie, który winien być elementem swobodnej i nieograniczonej debaty publicznej oraz badań naukowych” – napisano.

„Wprowadzanie tego typu karnych restrykcji na wolność słowa prowadzi nie tylko do wzrostu antysemickich nastrojów oraz stanowi zachętę dla tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu, lecz jednocześnie szkodzi samej Polsce oraz jej relacjom z narodem żydowskim” – dodano.

Stowarzyszenie zaznacza, że dokument przesłany do TK nie ma na celu działania „przeciwko Polakom i ich dziedzictwu narodowemu”, tylko jest to odpowiedź dla wszystkich, którzy „chcieliby nadużywać zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w cyniczny sposób”.

PCH24.PL

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY