Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. swojak.org

Jakie korzyści gospodarcze wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

1. Preferowanie produktów zagranicznych powoduję nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża produkt narodowy brutto i produkt krajowy brutto (PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + zmiana stanu zapasów, PNB = konsumpcja + inwestycje brutto + wydatki rządowe + eksport netto). Nasz kraj jest ubogi w kapitał, więc oszczędne nim gospodarowanie i patriotyzm konsumencki ułatwia jego akumulację, a w konsekwencji powstanie nowych zakładów pracy.

 

2. Wspieranie polskich produktów i usług poprawia rachunek bieżący bilansu płatniczego, co skutkuje zwiększeniem rezerw walutowych. Warto posiadać wysokie rezerwy walutowe, ponieważ, po pierwsze, zwiększamy w ten sposób bezpieczeństwo systemu finansowego i, po drugie, uzależniamy politycznie obce gospodarki, gdyż te pieniądze są najczęściej reinwestowane przez banki centralne w postaci obligacji.

fot. swojak.org

3. Kupowanie produktów lokalnych – zamiast obcych – przyspiesza obieg pieniądza, ponieważ importer musi ponieść dodatkowe koszty transakcyjne na wymianę waluty (jego proces decyzyjny jest zwyczajnie dłuższy z tego powodu). Kiedy importer zdecyduje się na wyprzedanie swoich złotówek na rynku finansowy, wtedy wpływa na zwiększenie ilości zagranicznych kredytów krótko i długoterminowych w gospodarce.

4. Nasze państwo odnosi większe korzyści fiskalne z dóbr wyprodukowanych w kraju. Koncerny mają o wiele większą możliwość transferowania zysku i kreowania sztucznych kosztów, co z definicji zaburza równość konkurencji. Lokalne firmy nie rozliczają się w rajach podatkowych.

5. Lokowanie pieniędzy w polskich banku zapobiega nadmiernej koncentracji kapitału, a w konsekwencji utrudnia powstanie: „banków zbyt dużych, aby upaść”. Ponadto, banki spółdzielcze najczęściej angażują się w aktywizowanie społeczności i wspierają lokalne inicjatywy.

6. Polskie produkty, w wielu przypadkach, nie ustępują jakością produktom zagranicznym, jednak, ze względu na krótką historię gospodarki rynkowej w naszym kraju, nie miały możliwości wyrobienia sobie odpowiedniej marki.

7. Produkty lokalne są produkowane i dystrybuowane „na miejscu”, więc obciążenie środowiska z tytułu transportu jest mniejsze. Nadmierny przewóz towarów może powodować zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. Produkty na targowiskach są zwykle sprzedawane bez szkodliwych dla środowiska opakowań.

Wszystkich rolników i przedsiębiorców zachęcamy do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia (Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak”). Statut można ściągnąć z naszej strony pod adresem: SWOJAK – dokumenty

Prosimy o drukowanie i kolportowanie wszystkich naszych plakatów, ulotek i wlepek. Można je wszystkie bez problemu znaleźć pod adresem: SWOJAK – płyta promocyjna
Znajdują się one wewnątrz płyty promocyjnej akcji „Swój do swego po swoje”.
Można nas również odwiedzić na Youtube:
SWOJAK – Youtube

Od niedawna można nas również znaleźć na Twitterze:
SWOJAK – Twitter

Zachęcamy również do dokonywania darowizn na rzecz naszego stowarzyszenia (więcej na: SWOJAK – darowizny). Wszystkie zebrane środki przeznaczymy na cele statutowe, czyli głównie na wydruk materiałów promocyjnych i projektowanie nowych grafik.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników “Swojak”

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY