Szczyt państw G7 we Włoszech

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

W sobotę we włoskiej Taorminie odbył się szczyt siedmiu najbardziej wpływowych państw na świecie. 

 

Do grupy G7 należą najbogatsze i najlepiej rozwinięte państwa świata. Do grupy należą: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja i Japonia. Majowe spotkanie odbyło się w Taorminie na Sycylii – wyspie należącej do Republiki Włoskiej. Gospodarzem szczytu był aktualny premier tego państwa – Paolo Genitloni. Zjazd zakończył się podpisaniem deklaracji zawierającej 39 punktów, dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym np.: terroryzmu i kwestii migracji. Zgodnie mocarstwa uzgodniły, że problem uchodźców wymaga koordynacji wysiłków całego społeczeństwa międzynarodowego.

Dokument zawiera jednak kilka godnych odnotowania postanowień. Przykładem może posłużyć wzmianka o rozróżnieniu pomiędzy uchodźcami a migrantami i pomoc takim osobom tak blisko ich krajów ojczystych jak to tylko możliwe. Na uwagę zasługuje również fragment mówiący o prawach państw: “potwierdzamy jednocześnie suwerenne prawa państw, indywidualnie i zbiorowo, do kontrolowania własnych granic i ustalania polityki zgodnie z własnym interesem narodowym oraz narodowym bezpieczeństwem”.

Głównym zadaniem społęczności międzynarodowej winna być walka z handlem ludźmi, wyzyskiem, formami niewolnictwa i zredukowanie nielegalnej migracji. Uwagę skierowano na Afrykę skąd pochodzi wielu nachodźców, aby prewencyjnie zadbać o jej stabilny rozwój i wzrost inwestycji na jej terenie.

Kolejnym tematem spotkania był kryzys na Ukrainie – Przywódcy doszli do wniosku, że pokój może przynieść jedynie realizacji porozumień mińskich. G7 opowiedziała się za niepodległością naszego zachodniego sąsiada i przeciwko uznania aneksji Krymu. Największe kontrowersji wzbudziły jednak rokowania odnośnie międzynarodowej polityki klimatycznej. Jedynie Stany Zjednoczone z Donaldem Trumpem na czele ogłosiły wycofanie się z postanowień porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i wydanie odpowiednich decyzji w tej sprawie w najbliższym czasie. Dalsze rozmowy dotyczyły zagrożenia ze strony Korei północnej oraz trendy w światowej gospodarce.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY