Biblia naszym katolickim dziedzictwem. Musimy ją znać, by lewica nie odebrała nam naszej tożsamości

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Okładka albumu "Wrota Biblii".

Okładka albumu "Wrota Biblii". / Fot. Wydawca

Człowiek jest istotą społeczną. Sam z siebie (bez społeczeństwa) nie ma jak funkcjonować. Dopiero dziedziczenie wzorców zachowań od innych pozwala nam rozwinąć w pełni swoje człowieczeństwo. Bez innych możemy być tylko dzikimi zwierzętami.

Właściwe wzorce kulturowe

Niestety czasami wzorce prezentowane przez innych mogą być patologiczne. Przykładem takiego destruktywnego źródła wzorców mogą być toksyczne rodziny, w których dziedziczy się patologiczne wzorce zachowań (np. alkoholizm, prostytucję, pedofilię, nieuczciwość, komunizm, pogardę dla Polaków), toksyczne tożsamości kulturowe (szowinistyczne, imperialistyczne, rasistowskie, lewicowe), toksyczne światopoglądy religijne (wyrosłe z Koranu, Talmudu, czy religii wschodu). Szkodliwe wzorce mogą też nam narzucać lewicowcy za pośrednictwem popkultury czy pseudo edukacji.

Zdrowe, prospołeczne, skłaniające do kreatywności i współpracy, źródła zachowań można odnaleźć w katolicyzmie, w katolickiej Biblii. By czerpać ze zdroju właściwych biblijnych wzorców społecznych Biblię trzeba właściwie, zgodnie z nauczaniem katolickim, odczytywać. W takim właściwym odczytaniu Biblii pomóc mogą lektury opisujące zawartość Biblii.

Album “Wrota Biblii”

Jedną z nich jest wydany przez Rosikon Press album „Wrota Biblii. Materiały dla lepszego zrozumienia Biblii: chronologie, mapy i grafiki dotyczące każdej księgi”. Zdaniem wydawcy pracy „Wrota Biblii” „są uzupełnieniem dostępnych wydań Pisma Świętego, wprowadzeń do Biblii, monografii poświęconych studiom biblijnym, podręczników do nauczania religii lub katechezy i do wszelkich materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym”.

Jak informuje wydawca pracy „Wrota Biblii” „zawierają trzy rodzaje materiałów wizualnych, pomocnych dla lepszego zrozumienia Biblii: Chronologie historii zbawienia od Abrahama do czasów obecnych. Mapy najistotniejszych wydarzeń z historii ludu Bożego aż do pierwszej ekspansji Kościoła. Grafiki objaśniające każdą z ksiąg tworzących Stary i Nowy Testament według kanonu katolickiego”.

Zdaniem wydawcy albumu „Wrota Biblii” praca ta jest „uzupełnieniem dostępnych wydań Pisma Świętego, wprowadzeń do Biblii, monografii poświęconych studiom biblijnym, podręczników do nauczania religii lub katechezy i do wszelkich materiałów dydaktycznych związanych ze Słowem Bożym”.

Pomoc w lekturze Biblii

W opinii wydawcy albumu „liczba wydań Biblii i tytułów związanych z Pismem Świętym jest niezliczona. Wypełniają całe biblioteki. Jednak Wrota Biblii są potrzebne. Słabym punktem wielu opracowań są zasoby wizualne. Dlatego ta książka uzupełnia publikacje biblijne, ponieważ dodaje to, czego im często brakuje: przejrzyste chronologie, mapy i syntetyczne informacje o każdej księdze. Infografiki przygotowane dla każdej z ksiąg biblijnych przedstawiają datowanie najstarszych zachowanych manuskryptów danej księgi. Informacje te zebrane przez „National Geographic Magazine” ukazują wiarygodność źródeł używanych przez ekspertów do ustalania tekstów przy badaniu Pisma Świętego”. Wybór wydarzeń prezentowanych w chronologiach i kolejność prezentowania ksiąg biblijnych były „konsultowane z ekspertami z Hiszpanii, Włoch i Izraela”. Publikacja na 136 stronach prezentuje ponad 60 map, zdjęć i ilustracji.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY