Powstała nowa siła polityczna. Nieoczekiwany wybór prezesa. Mają poparcie Kaczyńskiego

Dodano   3
  LoadingDodaj do ulubionych!
Partia Republikańska - nowa siła na polskiej scenie politycznej

Widok na gości w trakcie Zjazdu Republikańskiego w Warszawie / fot. Twitter/Kamil Bortniczuk

Na polskiej scenie politycznej powstała nowa siła, która może już niedługo formalnie dołączyć do obecnej koalicji rządzącej. Grupa działaczy, która została wykluczona z Porozumienia Jarosława Gowina, założyła Partię Republikańską. Nieoczekiwanie prezesem ugrupowania został Karol Rabenda. Podczas konwencji na której ogłoszono kierunek działania nowego ugrupowania, przemówił Prezes PiS, Jarosław Kaczyński.
 • W niedzielę po godzinie 14 w sali kinowej Palladium odbył się Zjazd Republikański, na którym ogłoszono powstanie Partii Republikańskiej
 • Na czele ugrupowania stanął Karol Rabenda, jeden z wielu byłych działaczy Porozumienia Jarosława Gowina
 • Nowa siła polityczna zapowiada realizowanie programu opartego na nowoczesnym patriotyzmie oraz liberalizmie wspólnotowym
 • Podczas konwencji, liderzy przedstawili deklarację ideową świeżego na polskiej scenie ugrupowania
 • Zobacz także: Nowy pomysł rządu na poprawę demografii: walka z rozwodami

Nowa siła namiesza w obozie rządzącym?

Dzisiaj w Warszawie miał miejsce Zjazd Republikański, na którym ogłoszono powstanie partii Republikanie, na jej prezesa wybrano Karola Rabendę. Nowa siła polityczna gromadzi wokół siebie działaczy oraz posłów, które w ostatnim okresie mocno pokłóciły się z liderem Porozumienia, Jarosławem Gowinem. Będący na czele rewolty Adam Bielan, uznał się wówczas za p.o. prezesa Porozumienia wywołując długotrwały konflikt w szeregach partii będącej ważnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości.

Powołujemy Partię Republikańską dla tych, dla których bliska jest idea wolności. Jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, gorąco wierzymy w zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych. Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej

– podkreślił podczas Zjazdu Republikańskiego, europoseł Adam Bielan.

Gościem specjalnym na Zjeździe Republikańskim był sam Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, który tłumaczył cechy prawdziwego republikanizmu, który jego zdaniem ma cechy wspólnoty narodowej i państwowej.

Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej(…). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową

– wyjaśniał Kaczyński.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa, wyjaśniał, że nowa siła polityczna przedstawia dobre cechy liberalizmu, który nie jest przesiąknięty indywidualizmem, zarzucając taką postawę, niektórym partiom, które powstawały po prawej stronie polskiej sceny politycznej.

Dziś, tym wyzwaniem z jednej strony jest skrajnie wypaczona forma liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu, a z drugiej strony przeciwstawia się już na poziomie zupełnie praktycznym także inny typ, już nie ideologii, a pewnej postawy, która ma charakter indywidualistycznej, ale w tym wymiarze czysto już politycznym. I to właśnie zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić na naszej scenie politycznej, jako patriotyczną

– dodał Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wyznając, że są pewne lewicowe ugrupowania przedstawiające postawy patriotyczne.

Założenia programowe Partii Republikańskiej

Liderzy ugrupowania przedstawili również założenia programowe Partii Republikańskiej, która być nową odsłoną nowoczesnego konserwatyzmu. W deklaracji czytamy m.in. o potrzebie solidaryzmu społecznego i zapewnieniu bezpiecznego i stabilnego rozwoju.

Polsce potrzebny jest nowoczesny konserwatyzm – otwarty na liberalną gospodarkę rynkową w połączeniu z wrażliwością społeczną. Zapewni to w dłuższej perspektywie ukształtowanie szerokich warstw zamożnych obywateli świadomych swych solidarnych zobowiązań wobec całej wspólnoty narodowej i państwa, którzy zapewniają sobie nawzajem bezpieczeństwo i stabilny rozwój. Z tej współodpowiedzialności wynika solidaryzm społeczny i odpowiedzialność za własne państwo. Z kolei ze strony państwa wynikać winna zwiększona odpowiedzialność za dbanie o rozwój form życia gospodarczego i społecznego wymagającego ochrony i interwencji państwowej.

– czytamy.

Działania Republikanów w polityce krajowej opowiadać się będą na:

 • wzmacnianiem form i programów umacniających samodzielność i zamożność rodziny w tym zwłaszcza promujących zwiększenie dzietności;
 • tworzeniem dogodnych warunków do jak najlepszego rozwoju przedsiębiorczości obywateli zarówno w sferze uproszczenia systemu prawnego i podatkowego, jak i rozwijaniem przyjaznej polityki państwa względem przedsiębiorców;
 • zwiększeniem efektywności samorządów lokalnych łączących aktywność oddolną społeczności lokalnych ze wspólnotową polityką państwa;
 • stworzeniem programów umożliwiających szerokie rozwijanie autonomicznej aktywności młodego pokolenia mogącego swój twórczy dynamizm realizować w poczuciu wywierania realnego wpływu na zmienianie zastanej rzeczywistości;
 • odrzuceniem lewicowego kolektywizmu i liberalnego indywidualizmu, które dezintegrują państwo i wspólnotę narodową;
 • prowadzeniem przez państwo aktywnej polityki w sferze kształtowania życia gospodarczego w tym zwłaszcza stymulowanie szybkiego rozwoju i innowacyjnej gospodarki, automatyzacji i cyfryzacji;
 • zwiększaniem suwerenności energetycznej w połączeniu z aktywnym budowaniem zielonego ładu i rozwojem polityki prosumenckiej;
 • rozwijaniem programów kształtujących poczucie współodpowiedzialności obywatelskiej za politykę obronną państwa w tym zwłaszcza rozwijanie świadomości proobronnej, zwiększanie odpowiedzialnej dostępności do broni i rozwój form organizacji paramilitarnych tworzących tkankę wzmacniającą Wojska Obrony Terytorialnej;
 • reformą sądownictwa oraz szkolnictwa i nauki oraz kontynuowaniem deregulacji zawodów;
 • podjęciem działań mających na celu zakończenie polityki tzw. „transformacji ustrojowej” poprzez zastąpienie jej polityką odrodzenia suwerenności i niepodległości państwowej ostatecznie odcinającej Niepodległą III Rzeczpospolitą od formalno-prawnych korzeni PRL, zastępując je tradycją niepodległościową I i II Rzeczypospolitej.
 • rozwijaniem współpracy z Polakami poza Polską w celu aktywnego włączania ich w krwioobieg życia narodowo-państwowego Polski

Przedstawiono również założenia Republikanów w polityce międzynarodowej, gdzie nowa siła polityczna w Polsce opowiadać się będzie za:

 • uznaniem nadrzędnej zasady, iż Polska ma przede wszystkim stałe interesy narodowe, które służą zapewnieniu jej trwałej niepodległości, bezpieczeństwa;
 • dalszym rozwijaniem siły obronnej Paktu Północno Atlantyckiego (NATO) w tym w szczególności jego wschodniej flanki;
 • konsekwentnym dążeniem do zapewnienia Polsce właściwego miejsca w europejskiej rodzinie narodów ze szczególnym uwzględnieniem naszej roli w Unii Europejskiej;
 • aktywnym podjęciem narastającego problemu kryzysu Unii Europejskiej, którego rozwiązanie i w żadnym razie nie może ograniczać niepodległości państwowej i suwerenności narodowej;
 • rozwijaniem współpracy regionalnej zwłaszcza w formacie „V-4” ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania projektu Międzymorza, a także poszerzania naszej tradycyjnej współpracy z tzw. krajami południa Europy;
 • objęciem szczególnym priorytetem współpracy z USA zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej;
 • stanowczym przeciwdziałaniem obserwowanym formom zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, które kładzie się cieniem na spójności i solidarnej polityce Unii Europejskiej, a także podważa fundamenty sojuszu Północno Atlantyckiego;
 • podejmowaniem możliwych form wszechstronnej współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią po jej wyjściu z Unii Europejskiej;
 • objęciem szczególnym protektoratem państwa, polskiej ekspansji gospodarczej w świecie;
 • wzmacnianiem roli nauki polskiej w świecie poprzez tworzenie warunków napływu myśli naukowo-technicznej i kadr naukowych do Polski w tym zwłaszcza polskich naukowców;
 • wspieraniem Polaków żyjących od pokoleń na wschodzie, poza granicami Polski w ich powrocie do Ojczyzny, a także w kultywowanym przez nich trwaniu na swojej ojcowiźnie zarówno w wymiarze kulturalno-społecznym jak i ekonomiczno-gospodarczym.

twitter.com, republikanie.org.pl, polsatnews.pl

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY