REKLAMA

Komputronik z problemami u fiskusa – 60 mln do zapłaty

Komputronik z problemami u fiskusa – 60 mln do zapłaty

Polska firma ze sprzętem elektronicznym Komputronik otrzymał od Urzędu Skarbowego żądanie zapłaty blisko 60 mln złotych za nieprawidłowe rozliczenia podatku VAT za okres marzec, kwiecień, maj 2014 roku. Spółka zamierza odwołać się od postanowienia fiskusa, a polski bank Pekao jako pierwszy odmawia kredytów.

REKLAMA

2 marca do Sądu Rejonowego w Poznaniu wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania sanacyjnego przez firmę Komputronik. Takie działania spółki związane są z problemami podatkowymi. Urząd Skarbowy w Poznaniu wydało negatywne opinie w sprawie kontroli podatkowych za okres marzec, kwiecień, maj 2014 roku.

W decyzjach organu zakwestionowano prawidłowość rozliczeń VAT emitenta w kontrolowanych okresach, w związku z czym wydano decyzję, na podstawie której powstało niewymagalne zobowiązanie w wysokości ok. 39,2 mln PLN (plus należne odsetki szacowane przez emitenta na 18,7 mln PLN). Decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z czym ich wydanie nie wpływa bezpośrednio na sytuację płynnościową emitenta (decyzje są neutralne pod kątem przepływów pieniężnych). Decyzje nie są prawomocne i wykonalne, a emitent, zgodnie z przysługującą ścieżką odwoławczą, przygotowuje odwołania, które rozpatrywać będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu” – uzasadnia swoją decyzję Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Zobacz także: Rakowski: Więźniowie z Turcji mają uzyskać amnestie i ruszyć na kraje Europy [WIDEO]

Komputronik planuje przeprowadzić również restrukturyzację w firmie. Grupa zamierza umorzyć wysokości wierzytelności głównych o około 40 %, a ich spłatę przeprowadzić w ratach. Zakłada również umorzenie wierzytelności winnym wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Zaplanowana jest również redukcja zatrudnienia o 20 procent.

Banki głównym finansistą spółki

Poznańska spółka zamierza również podjąć negocjację ze swoimi bankami, czyli mBankiem, Millenium Bank, Santander oraz bankiem Pekao, aby omówić dalszy model finansowania. Wszystkie banki posiadają w umowach możliwość ograniczenia finansowania, gdyby nie dostarczono dowodu zakończenia kontroli skarbowych za rok 2014. Odpowiadają one za 94 procent zewnętrznego finansowania.

Jako pierwszy wyłamał się bank Pekao kontrolowany przez Skarb Państwa – „Zgodnie z treścią otrzymanej informacji nt. wypowiedzenia wstrzymane zostaje dalsze finansowanie wierzytelności faktoringowych oraz wstrzymany zostaje zwrot funduszu gwarancyjnego oraz innych należnych kwot. Jednocześnie umowa kredytowa wypowiedziana została z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia” – postanowiono.

Komputronik poinformował także, że obecnie toczy się postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości rozliczeń podatku VAT za styczeń 2015 roku. W postępowaniu tym kwestionowane są rozliczenia podatku na kwotę 7,3 mln zł. Kontrola w tej sprawie została przedłużona do 29 kwietnia 2020 roku.

buisnessinsider.com.pl

REKLAMA

Komentarze