MON powołuje do wojska. WCR wyjaśnia kwestię ćwiczeń wojskowych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Rosja

Żołnierz WOT / Fot. Youtube

Ministerstwo obrony narodowej opublikowało liczbę osób, które mogą być powołane w 2023 r. do wojska. Natomiast w sieci wybuchła dyskusja na temat, tego kto będzie powoływany na ćwiczenia wojskowe.
  • Od kilku dni trwa dyskusja na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. powołań do czynnej służby wojskowej.
  • Ministerstwo obrony narodowej szacuje, że w 2023 r. może zostać powołanych do 200 tys. osób.
  • Wojskowe Centrum Rekrutacji wyjaśniło również, że do pasywnej rezerwy są przypisani wszyscy posiadający kwalifikację wojskową.
  • Ponadto wezwanie na komisję nie wiążę się jeszcze z automatycznym powołaniem na ćwiczenia wojskowe.
  • Zobacz także: Białoruś: Zdewastowano Krzyż Katyński

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na dany rok kalendarzowy i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) uwzględniając potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynna służba wojskowa – limity w 2023 r.

W 2023 r. przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach:

1. zawodowej służby wojskowej – do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia;

2. ćwiczeń wojskowych – do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Ponadto w ramach ww. limitu planuje się przeznaczyć limit w wysokości 800 według stanu średniorocznego na realizację programu („Legia Akademicka”) ukierunkowanego na studentów – ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi;

3. aktywnej rezerwy – do 10 000 żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa;

4. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 28 580 osób, w tym w trakcie kształcenia, które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej) – ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały;

5. terytorialnej służby wojskowej – do 38 000 żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Czytaj więcej: Peru: Prezydent rozwiązał parlament. Parlament odwołał prezydenta

WCR wyjaśnia kwestię z powołaniami

W 2023r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia.

Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego

– podkreśla Wojskowe Centrum Rekrutacji.

W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny (Art.2 pkt.36) pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.

WCR wyjaśnia, że w rezerwie pasywnej znajduje się każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową. Jednakże wezwanie nie jest jednoznaczne z decyzją o powołaniu na ćwiczenia. Komisja najpierw zamierza upewnić się, czy dana osoba spełnia warunki do powołania.

W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej. Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia

– wyjasnia WCR.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

dorzeczy.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY