160 rocznica urodzin Feliksa Konecznego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Feliks Koneczny

Feliks Koneczny / Fot. Archiwum

160 lat temu, 1 listopada 1861, urodził się Feliks Koneczny. Koneczny, tak jak Rybarski powinien być autorytetem dla polskiej prawicy – ale nie jest. Zamiast niego autorytetem są różni dziwni Żydzi z USA. Nie jest to przypadek. Prawicę w III RP siły wrogie Polsce tak kształtowały, by była wykorzeniona z polskości i katolicyzmu, by powstała, zajęła niszę ekologiczną prawicy, nic pozytywnego nie zrobiła, ani nie osiągnęła, by nie dopuścić do powstania prawdziwej polskiej prawicy, która mogłaby zagrozić siłom antypolskim.

Feliks Koneczny urodził się w Krakowie. Jego ojciec był z migrantem z Moraw. Ukończył w latach osiemdziesiątych XIX wieku historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracował w bibliotece. Publikował i działał społecznie w Towarzystwie Szkoły Ludowej, Macierzy Polskiej i Uniwersytecie Ludowym, jeżdżąc z odczytami po Galicji i Śląsku. Naukę i karierę zawodową kontynuował w wolnej Polsce na Uniwersytecie Batorego w Wilnie. Za to, że sympatyzował z Narodową Demokracją i krytykował sankcje, sługusy Piłsudskiego wysłały go na emeryturę, co nie powstrzymało go przed dalszą aktywnością naukową w Krakowie. Jego dwóch synów podczas II wojny światowej zabili Niemcy za działalność patriotyczną. Zmarł w 1949 roku. Jego prace przywrócił do obiegu naukowego Jędrzej Giertych. W Polsce zasługi w popularyzacji dzieł Konecznego w II RP miał Marcin Dybowski szef wydawnictwa Antyk, które wydało liczne reprinty i tłumaczenia na angielski prac Konecznego.

Feliks Koneczny był obrońcą cywilizacji łacińskiej i historykiem opisującego konflikty między cywilizacjami. Przed kilku laty Feliks Koneczny był autorytetem dla wielu środowisk. Niestety część z tych środowisk powoływała się na Konecznego wbrew jego poglądom. Przez pokręconych polityków i publicystów Koneczny był wykorzystywany instrumentalnie do szerzenia lewicowych zabobonów. Wbrew tej kłamliwej i szkodliwej propagandzie Feliks Koneczny wielokrotnie w swych dziełach dawał wyraz swoim antysocjalistycznym poglądom. Koneczny propagował jak najszerszy zakres wolności i ograniczenie roli państwa. Dziedzictwo Konecznego jest wspaniałym fundamentem ideologicznym dla zwolenników wolności.

Zobacz także: Erdogan dąży do zakończenia wojny. Spotka się z Putinem i Zełeńskim

Edukacja

Feliks Koneczny był zwolennikiem prywatnego szkolnictwa, przeciwnikiem ingerencji rządu czy samorządu terytorialnego w szkolnictwo. W książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał, że „w mym państwie obywatelskim nie ma ani jednej szkoły państwowej”. Zdaniem Konecznego „dopiero protestantyzm stał się pomostem do szkoły państwowej”. Edukacja publiczna była dla Konecznego instrumentem niszczenia tożsamości katolickiej.

Wolny rynek, czyli kapitalizm

Feliks Koneczny w książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” pisał, że: „można należeć do cywilizacji łacińskiej z kapitalizmem”.

Lewica i socjalizm

Koneczny uważał, że: „Pozornie celem socjalizmu ma być obrona robotnika przed wyzyskiem i wprowadzenie “sprawiedliwości społecznej”;. W rzeczywistości chodzi o walkę z Krzyżem i o żydowskie “mesjanistyczne” panowanie nad światem. Socjalizm wytworzył z mas ludu miejskiego armię żydowską, gotową na wszystko. W Polsce jesteśmy świadkami, jak socjaliści dostali już istnego napadu wścieklizny przeciw własnej Ojczyźnie”. „Cała teoria socjalistyczna jest jedynie złudzeniem i łudzeniem”. „Socjalizm zdezorganizował społeczeństwo, a państwu dopomógł do totalności”. „O ile socjaliści dorwą się do władzy, nastaje […] koniec społeczeństwa oddanego w niewolę państwu, tj. biurokracji socjalistycznej. Nie ma bowiem państwa bardziej biurokratycznego niż socjalistyczne”.

Zdaniem Feliksa Konecznego socjalizm „mieści w sobie wszystkie cechy cywilizacji żydowskiej”. „Opiera się na gromadności, a personalizm wręcz tępi”. „Niema bowiem takiej rzeczy, której by socjalizm nie ujmował w przepisy”. „Należy socjalizm do cywilizacji żydowskiej, jako specyficzna jej kultura”. „Praktyka zaś socjalistyczna jest bardziej żydowska niż teoria. Życie zbiorowe w socjalizmie (choćby tylko w niemieckim narodowym socjalizmie, czyli w hitleryzmie), składa się na wzór żydowski z setek nakazów i zakazów, stosowanych w każdej a każdej dziedzinie życia”. „Propaganda socjalizmu to rodzaj prozelityzmu, mianowicie prozelityzmu zażydzania się”.

W mechanizm opisany przez Konecznego doskonale wpisuje się pseudo patriotyczni politycy szafująca hasłami patriotycznymi, w celu promowania socjalizmu i anty wolnościowych zabobonów. Efektem działań opozycji pseudo patriotyzm jest judaizacja życia społecznego i niszczenie wolnościowej cywilizacji łacińskiej.

Podatki

Według Feliksa Konecznego „Wspólnikiem wszelkiej nieprawości jest przesadny fiskalizm”. „W gospodarce antyspołecznej trzeba podatków coraz to nowszych, a coraz uciążliwszych […] Stanowi to wskazówkę niewątpliwą, że rządy znalazły się w ręku osób niewłaściwych i dla państwa niebezpiecznych”. Prawdziwymi reprezentantami narodu, którego fundamentem jest święta Wiara Katolicka, są więc ci, którzy dążą do obniżki podatków.

Własność

Feliks Koneczny, jako przeciwnik własności państwowej, samorządowej czy publicznej głosił, że: „Własność jest najlepszym i najwszechstronniejszym środkiem doskonalenia moralnego i społecznego. Toteż etyka katolicka nawołuje, żeby otworzyć szeroko bramy dla nabywania własności osobistej. Jak najwięcej właścicieli i jak najmniej proletariuszów! Wynika z tego, że własność powinna być znaczna na tyle, żeby drobna nie stawała się wylęgarnią proletariatu. Etyka rozwinięta w cywilizacji łacińskiej każe zmierzać do tego, by społeczeństwo posiadało jak największą ilość osób zamożnych na tyle, by były niezawisłymi ekonomicznie, co będzie zawsze najlepszym wstępem do niezależności moralnej. Zamożność jednostki nie powstaje wcale z ubóstwa licznych bliźnich, lecz stanowi właśnie niezbędny warunek do ich dobrobytu (wszyscy nie mogą go osiągnąć naraz). Ktoś musi się wzbogacić pierwszy i udzielić drugim ze swojego dobrobytu zarobku”.

Sektor państwowy

Koneczny zwalczał idee rozbudowy sektora publicznego. W książce „Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej” głosił, że: „Zarobkowe autobusy, automobile, telefony i radio pozostawmy wolnej konkurencji prywatnej przedsiębiorczości”. „Gdyby koleje państwowe lub poczta dawał deficyt, trzeba by mechanizmy te przekazać prywatnym przedsiębiorcom”.

Sprawy wewnętrzne

Jako zwolennik wolności Feliks Koneczny uważał, że: „Obejdziemy się doskonale bez paszportów i specjalnych dowodów osobistych; i bez meldunków itp.” „Meldunki są przeżytkiem państwa policyjnego”. „Przeżytkiem jest również zakaz posiadania broni”.

Biurokracja

Biurokracje uważał Koneczny za wyjątkowo szkodliwe zjawisko. W swych pracach głosił, że „Na nic cała usilność, ofiarność, praca, oszczędność, na nic wszystkie zalety, jako człowieka i obywatela; wszystko na nic, literalnie na nic, jeżeli nie pozbędziemy się tej zmory”, która „psuje i osłabia siłę społeczną, zawadza na każdym kroku rozwojowi społeczeństwa”. „Pracowitość biurokracji jest niestety bezcelowa”. „Biurokracja umie na poczekaniu usprawiedliwić największe swe nonsensy”. „Pracowitość biurokracji jest niebezpieczna dla obywatela”. „Najgorszą społecznie ze wszystkich kradzieży jest kradzież czasu, gdyż demoralizuje okradzionego. Jest to specjalność biurokracji”. „Im więcej urzędów, tym więcej czasu się marnuje, im liczniejsi są w jakim urzędzie urzędnicy, tym wymyślniejsze formy przybiera rabunek czasu”. „Opanowanie czasu tj. celowe nim rozporządzanie stanowi w cywilizacji czynnik ważniejszy niż opanowanie przyrody i przestrzeni”. „Wszelka biurokracja, choćby najlepsza, musi być szkodliwa. Biurokracja żadną a żadną miarą nie może być pożyteczna społeczeństwu, a zatem w cywilizacji łacińskiej szkodliwa jest tym samym dla państwa”. Biurokracja „jest zła zasadniczo i nieuleczalnie”, „zawadza milionom”, /„żyje i żywi się fikcjami”, „nie znając się na niczym, rozstrzyga o wszystkim”, jest zbyt kosztowna i prowadzi do bankructwa państwa. „Z nieuchronnego bankructwa państwa wyłania się widmo anarchii na kilka pokoleń”. „Nie za pobieży się temu inaczej jak obcięciem radykalnym wszystkich budżetów w ogóle i zmniejszeniem podatków”. „Usunięcie biurokracji byłoby z wielu powodów nader szkodliwe dla Żydów”.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY