Kalendarium Patriotyczne. Sprawdź najważniejsze wydarzenia [2-8 maja]

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
niepodległość jest ok Jan Bodakowski

niepodległość jest ok Jan Bodakowski / niepodległość jest ok Jan Bodakowski

Pomimo nadejścia cieplejszych dni środowiska patriotyczne nie organizują żadnych demonstracji (choć lewicowa konkurencja nie śpi i zasypuje gruszek w popiele). Na szczęście odbywają się różne patriotyczne uroczystości i wykłady. Warto z nich korzystać, bo zakres ignorancji w naszym kraju jest ogromny.

2 maja poniedziałek

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2022 r., w godz. 12-15 na Małym Rynku odbędzie się piknik patriotyczny „Tak smakuje Małopolska. Biało-czerwona”. Oddział IPN w Krakowie wystawi stoisko edukacyjne, na którym zaplanowano atrakcje dla dzieci.

2 maja 2022 r. o godz. 12 na kieleckim Rynku rozpocznie się uroczystość podniesienia na maszt flagi państwowej. Odbędzie się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

3 maja wtorek

Rajd Rowerowy „Z Konstytucją na rowerze” to kolejna inicjatywa naszego stowarzyszenia, którą zrealizujemy wspólnie z naszymi partnerami w Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.
Rajd rozpoczniemy w Gościeradowie, a chwilę wcześniej zaprosimy do uczestnictwa we Mszy świętej w intencji Ojczyzny. Meta rajdu zaplanowana jest w Łychowie Gościeradowskim, gdzie na uczestników wydarzenia będzie czekać wiele atrakcji! Wśród uczestników wydarzenia rozlosujemy 5 nowych rowerów! Zapraszamy do włączenia się w naszą inicjatywę! Pokażmy wszystkim, czym jest nowoczesny patriotyzm!

3 maja 2022, Gdańsk
9.30 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem papieża Jana Pawła II i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana (park im. Ronalda Reagana na gdańskim Przymorzu)
10.00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego (plac na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Wojska Polskiego)
10.30 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz (skwer Anny Walentynowicz na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Ludwika Waryńskiego)
11.00 – Msza święta w bazylice św. Brygidy (ul. Profesorska 6). W czasie Mszy świętej odbędzie się poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. We wnętrzu bazyliki zostanie udostępniona wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Gdańsku „»Zima wasza, wiosna nasza!« Niezależne manifestacje solidarnościowe 1 i 3 maja 1982 roku w Gdańsku”.

Obchody zorganizowane przez Zarząd Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, prezydenta Miasta Gdańska i marszałka Województwa Pomorskiego. Odbędą się one pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku (na Targu Drzewnych w Gdańsku)
10.45 – Zbiórka uczestników uroczystości przy pomniku
11.00 – Początek uroczystości: odegranie hymnu państwowego, wystąpienie prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP, płk ZP Andrzeja Stanisława Adamczyka, wystąpienie przedstawiciela społeczności patriotycznej Gdańska, złożenie kwiatów przy pomniku, odegrania Marsza I Brygady, zakończenie uroczystości
12.00 – Msza święta w intencji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja (Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5).

Uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczną się o godz. 9.30 złożeniem kwiatów przy Pomniku Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej (ul. Powiśle). W katedrze wawelskiej (godz. 10.00) pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Około godz. 11.45 pochód patriotyczny wyruszy ze wzgórza wawelskiego na pl. Matejki. Po drodze delegacje złożą kwiaty pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Adama Studzińskiego. O godz. 12.15 rozpocznie się ceremonia wojskowa przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wojewoda małopolski wręczy odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego. Całość zakończy defilada służb mundurowych, pojazdów i formacji konnych.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

3 maja 2022 r. o godz. 11 w bazylice Katedralnej rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie nastąpi oficjalna część obchodów pod pomnikiem Stanisława Staszica w parku miejskim. W planie: odegranie hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienia, Apel Pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców przed pomnikiem. W dalszej części obchodów przewidziany jest piknik historyczny „Vivat 3 Maja!” (park miejski) oraz koncert Wojskowego Zespołu Wokalnego „Konsonas”.

4 maja środa

2 kwietnia 2022 roku minęło 25 lat od dnia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Minione ćwierćwiecze było czasem dostatecznie długim, by poznać wszystkie jej zalety i wady oraz by móc dokonać oceny jej przydatności dla dalszego funkcjonowania Państwa Polskiego w zmieniających się dynamicznie okolicznościach.

Proponujemy, by pójść za wskazaniem naszych przodków, którzy na kartach Konstytucji Trzeciomajowej napisali: „Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy”.

Podczas seminarium chcemy poprzez krótkie wystąpienia oraz dyskusję prelegentów zainspirować środowiska obywatelskie oraz przedstawicieli nauki do poddania ocenie fundamentów państwa położonych w Konstytucji 1997 roku.

Seminarium składa się z trzech paneli:

I. Dobro wspólne jako naczelna wartość konstytucyjna.
Czym jest dobro wspólne? Czy dobro wspólne jest sumą pomyślności jednostek czy wartością wyższą? Jaka zachodzi relacja pomiędzy dobrem wspólnym, a zasadą demokratycznego państwa prawnego, porządkiem publicznym i moralnym? Czy dobro wspólne stanowi samoistną przesłankę ograniczenia praw i wolności obywatelskich?

II. Podział władzy – ochrona praw i wolności, spory kompetencyjne, sprawność państwa.
Co jest istotą podziału władzy? Czy konstytucyjny system „checks and balances” zdał próbę czasu? Czy siła władzy wykonawczej w państwie prawa stanowi zagrożenie dla praw jednostek w epoce globalnych zagrożeń? Jakie są granice niezależności i rozliczalności wymiaru sprawiedliwości? Jak daleko sięga władza kształtowania prawa przez parlament?

III. Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka.
Jakie są źródła ludzkich praw i wolności? Czy katalog praw podstawowych powinien mieć szczególną rolę konstytucyjną? Jakie znaczenie ma prawo ponadpozytywne? Jakie znaczenie ma w tym kontekście chrześcijańska i europejska tożsamość konstytucyjna? Czym jest prawo naturalne?

Seminarium inauguruje cykl lokalnych debat poświęconych podstawowym zagadnieniom ustrojowym, prowadzonych pod wspólnym hasłem namysłu nad „wydoskonaleniem” konstytucyjnym, do którego zobowiązywała naród polityczny pierwsza ustawa rządowa Rzeczypospolitej.

Dlatego seminarium połączy panele akademickie z następującymi po nich dyskusjami panelistów i zgromadzonych przedstawicieli organizacji społecznych uczestniczących w Narodowych Konsultacjach Konstytucyjnych, projekcie zainaugurowanym w związku z 25. rocznicą uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (www.fundamentypanstwa.pl).

Seminarium zaplanowane jest na 4 maja br. w godz. 11:00-17:00 i odbędzie się w siedzibie Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

Wstępny program:
10:30 – 11:00 Rejestracja
11:00 – 11:30 Prezentacja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych
11:30 – 13:00 Panel I i dyskusja
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15:30 Panel II i dyskusja
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:15 Panel III i dyskusja
17:15 – 17:30 Podsumowanie

Zapisz się na wydarzenie
https://collegiumintermarium.org/seminarium-ku-wydoskonaleniu-konstytucji-juz-4-maja/

5 maja czwartek

„Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) cz. III”
Centralny Przystanek Historia IPN. Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Program konferencji

Panel I: 9.30-11.30
9.30–9.50 – ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Duchowni wrocławscy współpracujący z opozycją
9.50–10.10 – ks. dr Jarosław Wąsowicz, Księża współpracujący z opozycją w regionie pilskim
10.10–10.30 – ks. dr Paweł Kostrzewski (Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie), Księża częstochowscy wobec środowisk opozycyjnych
10.30–10.50 – dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Msze św. za Ojczyznę na Pomorzu Zachodnim w latach 80. XX wieku. Przebieg i reperkusje
10.50–11.30 – dyskusja
11.30–11.50 – przerwa na kawę

Panel II: 11.50-13.40
11.50–12.10 – dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Postawy opozycyjne duchowieństwa białostockiego
12.10–12.30 – dr Stefan Pastuszewski (Stowarzyszenia Badań Naukowych), Relacje kleru Kościoła rzymskokatolickiego Bydgoszczy i regionu z opozycją polityczną w latach 1976–1979
12.30–12.50 – Marek Kozak (IPN Białystok), Postawy duchowieństwa diecezji drohiczyńskiej w latach 1980–1983
12.50–13.10 – Marcin Sanak (UJ), Prowincjałowie Polskiej Prowincji Dominikanów wobec aktywności opozycyjnej współbraci w latach 1974‒1989
13.10–13.40 – dyskusja
13.40–14.40 – przerwa obiadowa

Panel III: 14.40-16.30
14.40–15.00 – dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN), „Wroga działalność” duchownych w latach osiemdziesiątych w świetle raportów kontrolnych centrali UdsW
15.00– 15.20 – dr Ewelina Ślązak (IPN Łódź), Duchowieństwo diecezji łódzkiej wobec opozycji politycznej w świetle akt aparatu wyznaniowego w latach 1976–1989
15.20–15.40 – Katarzyna Jóźwik (Instytut Pileckiego, Uniwersytet Warszawski), „Kontrrewolucyjna organizacja duchownych”? Sieć powiązań duchownych z ks. Jerzym Popiełuszką
15.40–16.00 – dr Grzegorz Szczecina (Polskie Radio. SA), Msze św. za Ojczyznę sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (1982-1984) w świetle dokumentów z działań aparatu represji PRL względem kapelana „Solidarności”
16.00–16.40 – dyskusja
16.40–17.00 – przerwa na kawę
17.00-18.30 – panel dyskusyjny: Księża współpracujący z opozycją – portret zbiorowy
dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN)
dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa)
dr hab. Paweł Skibiński prof. UW
ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

Drugie warsztaty z cyklu „Ubrane w historię”, tym razem zatytułowane „Nowa rzeczywistość”, odbędą się 5 maja 2022 r. Zapraszamy na „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), początek o godz. 17. Zajęcia są bezpłatne i nie obowiązują zapisy. Prelekcję wraz z częścią warsztatową poprowadzi Oskar Broda.

6 maja piątek


„Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) cz. III”
Centralny Przystanek Historia IPN. Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Program konferencji

Panel IV: 10.00–11.30
10.00–10.20 – dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław), Organizator opozycji przedsierpniowej na wsi. Działalność opozycyjna ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej 1976–1980
10.20–10.40 – dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ, Ks. Marian Lipski – kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu i kapelan podziemnej „Solidarności”
10.40–11.00 – dr Tomasz Ceglarz (IPN Poznań), Ojciec Tadeusz Rydzyk– organizator, katecheta, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku (1976–1981)
11.00–11.30 – dyskusja
11.30–11.50 – przerwa kawowa

Panel V: 11.50–13.20
11.50–12.10 – dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Na plebani u św. Jana w Lesznie. Ks. Józef Drzymała i formy współpracy z opozycją do 1989 r. – próba charakterystyki
12.10–12.30 – dr Jarosław Durka (WOM, UO), Ks. Zdzisław Wajzner (1925–1994) duszpasterz i wykładowca akademicki, proboszcz, kapelan sosnowieckiej „Solidarności”
12.30–12.50 – dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów), Racjonalność vs. ideologia – ks. Michała Hellera polemika z materializmem dialektycznym
12.50–13.20 – dyskusja
13.20–14.20 – przerwa obiadowa

Panel VI: 14.20–16.30
14.20–14.40 – dr Sebastian Drabik (badacz niezależny), Ks. Ignacy Piwowarski, „Popiełuszko z Berestu” (1941–2017). Działalność kapelana beskidzkiej „Solidarności” w latach 80 ubiegłego wieku
14.40–15.00 – dr Paweł Glugla (badacz niezależny), „… Czy nie jest to parodia?”. Ks. Bolesław Jewulski – antykomunista, więzień stanu wojennego.
15.00–15.20 – dr Mateusz Ihnatowicz (Instytut Dziedzictwa Solidarności), Solidarność we wspomnieniach ks. Eugeniusza Jankiewicza i o. Bronisława Sroki SI
15.20–15.40 – dr Daniel Szlachta (badacz niezależny), Ks. Bernard Czernecki duszpasterz „Solidarności” i duszpasterz ludzi pracy na Górnym Śląsku
15.40–16.00 – dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów), Zdyskredytować „Solidarność” i Kościół. Glossa do działalności dezintegracyjnej SB w Stalowej Woli 1987 – 1989
16.00–16.30 – dyskusja
16.30 – zamknięcie konferencji

Konferencja „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946” – Kraków, 6 maja 2022
Oddział IPN w Krakowie zaprasza na konferencję popularnonaukową „Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946”, która odbędzie się 6 maja 2022 r. w godz. 10.00-12.30 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” (ul. Dunajewskiego 8).

Program

 • Otwarcie obrad
 • dr hab. Filip Musiał, prof. Akademii Ignatianum, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
  Zniewolić alianta. Związek Sowiecki wobec Polski 1943-1945
 • dr Maciej Korkuć, IPN Oddział w Krakowie/Akademia Ignatianum
  Armia Czerwona i NKWD wobec polskiego podziemia niepodległościowego w Małopolsce w 1945 roku
 • dr Dawid Golik, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński
  Znad Wisły na nieludzką ziemię. Deportacje mieszkańców Małopolski do ZSRS w 1945 roku
 • dr Marcin Chorązki, IPN Oddział w Krakowie
  Akty przemocy seksualnej żołnierzy Armii Czerwonej w świetle meldunków i sprawozdań z terenu Małopolski – przyczynek do badań
 • dr Anna Czocher, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  „Zdarzają się wypadki grabieży mienia osobistego, biżuterii, rowerów…” – rabunki i kradzieże popełniane przez żołnierzy sowieckich w Małopolsce w świetle przekazów urzędowych (1945-1946)
 • dr Paweł Mazur, IPN Oddział w Krakowie
  Sowieci jako sprawcy zabójstw w województwie krakowskim w latach 1945-1946
 • dr Dominika Pasich, IPN Oddział w Krakowie
  Relacje Sowietów z komunistycznym aparatem władzy na terenie Małopolski w latach 1945-1946
 • dr Rafał Opulski, IPN Oddział w Krakowie/Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

O zbliżających się wydarzeniach proszę informować Jana Bodakowskiego np. za pośrednictwem Facebooka

Jan Bodakowski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY