Ad versum Facebookowi po banie za krytykę dewiacji LGBT [OPINIA]

Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
Wpis Bawera Aondo-Akaa na tle flagi LGBT

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Facebook/Pixabay

Proszę państwa, wczoraj wróciłem kolejny raz, po siedmiodniowej "banicji" narzuconej mi (niesprawiedliwie) przez neomarksistowski ‘Facebook’, za krytykę dewiacji choroby obrzydliwego homoseksualizmu - nie człowieka, ani ludzi. Proszę państwa, tekst ten kieruje ad versum ideologicznie genderowemu; lesbian gej bisekxual transeksxul panseksxual qeer "+" ‘Facebookowi.

W którym miejscu, obraziłem jakąkolwiek grupę ludzi, czy jakiekolwiek człowieka? Moim obowiązkiem jest jako konserwatysty, patrioty i najbardziej jako osoby będącej w Świętym Kościele Katolickim, szanować (ma swoje źródło szacunek względem każdego człowieka w niezbywalnej godności ontologicznej, bytowej – ludzkiej) każdego człowieka, nienarodzonego i narodzonego, niezależnie od tego kim ten człowiek jest, jednocześnie jednoznacznie, tak samo mocno, nie zgadzać się na zło, jakim w tym temacie również, jest dewiacja; choroba obrzydliwego homoseksualizmu, która stricte łączy się z chorobą; dewiacją ohydnej pedofilii.

Dlaczego piszę o tym, że jest dewiacją, chorobą obrzydliwy homoseksualizm (nigdy człowiek), który stricte łączy się z chorobą, dewiacją ohydnej pedofilii (nigdy człowiek), myślę ma swoje źródło jak to mówi, Świętych Obcowanie, odnośnie rozumowania, Święty Jan Paweł II Wielki, Papież pielgrzym, Papież Polak, czyli ‘Fides et Ratio’ – ‘Wiara i Rozum”.

Zobacz także: Hasło “Dmowski zostaje” na Pałacu Kultury. Do akcji wkroczyła policja [+FOTO] 

‘Fides’ – Wiara’:

Jako że jestem (i nie tylko ja, ale też inni naprawdę wielcy ludzie) członkiem Świętego Kościoła Katolickiego, wierzę, że Pan Jezus Chrystus Dał Swojej Oblubienicy, Ducha Świętego i Postawił Swoją Oblubienicę Święty Kościół Katolicki na Kefasie – na Skalę, Świętym Piotrze, Pierwszym Papieżu, Ojcu Świętym. Święty Piotr, miał Swoich Następców i ma Swojego Następcę Ojca Świętego – Papieża Franciszka. Papieże, Ojcowie Kościoła, Doktorzy Kościoła, Święci i teolodzy, mówią, że Święty Kościół Katolicki jest Stołem opierającym się na Trójnogu, Piśmie Świętym, Tradycji i Świętej Liturgii (Msza Święta).

Między innymi, co Mówi, o dewiacji: chorobie obrzydliwego homoseksualizmu, do nas Pan Bóg Trójjedyny przez ‘Pismo Święte’ w ‘Starym Testamencie’ i ‘Nowym Testamencie’:

‘Stary Testament’:

‘Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą – to jest obrzydliwość’. (Kpł. 18,22).

‘Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli’. (Kpł. 20,13).

‘Nowy Testament:

‘Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze’. (1. Tm. 1,8 – 13).

‘Rzekł znowu do swoich uczniów: Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.’ (Łk. 17, 1 – 3).’ 

Święty Jan Paweł II Wielki, Papież pielgrzym, Papież Polak o dewiacyjnych; chorobowych (nigdy ludzie) związkach obrzydliwym homoseksualnych:

‘Nie brak innych poważnych form naruszania prawa Bożego. Myślę na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze »ideologia zła«, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie’.

Emerytowany Biskup Rzymu Benedykt XVI o dewiacyjnych; chorobowych (nigdy ludzie) związkach obrzydliwym homoseksualnych:

‘Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak “duchowej siły Antychrysta”

‘Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką’.

Ojciec Święty – Papież Franciszek o zaburzeniu homoseksualizmu oraz o ideologii gender; lesbian gej bisekxual transeksxul panseksxual qeer “+”:

‘Homoseksualiści i osoby o orientacji homoseksualnej byli zawsze. Zawsze. Twoje pytanie jest jasne: co powiedziałbym ojcu, którego syn czy córka mają taką orientację. Powiedziałbym mu przede wszystkim: módl się. Nie potępiaj, rozmawiaj, staraj się zrozumieć, daj synowi czy córce przestrzeń, żeby mogli wyrazić siebie. Dalej jest pytanie, w jakim wieku przejawia się ten niepokój. To ważne. Co innego, kiedy przejawia się u dziecka, kiedy można bardzo wiele zrobić, żeby zrozumieć, co się dzieje, a co innego, kiedy przejawia się po dwudziestu latach czy podobnie. Ale nigdy nie powiem, że lekarstwem jest cisza: ignorowanie syna czy córki o orientacji homoseksualnej jest skazą w ojcostwie i macierzyństwie (…)’.

‘Kiedy u młodych ludzi w okresie dorastania dostrzega się jakieś oznaki, trzeba ich wysłać – powinienem był powiedzieć »do specjalisty«, ale zamiast tego powiedziałem »psychiatry«. I od razu pojawił się w gazecie tytuł: »Papież wysyła homoseksualistów do psychiatry«. Innym razem na to samo pytanie odpowiedziałem: oni są dziećmi Bożymi, mają prawo do rodziny i tyle. I wyjaśniłem, że omyłkowo użyłem niewłaściwego słowa, ale to właśnie miałem na myśli. Kiedy zauważacie coś dziwnego, nie, nie dziwnego, coś nietypowego, nie czepiajcie się tego słowa, żeby zmienić sens kontekstu. Powiedziałem, że ma prawo do rodziny. Ale to nie znaczy, że aprobuję akty homoseksualne, wręcz przeciwnie’.

‘Zło przejawia się w gender, uderza w kreatywność Boga’.

O zaburzeniu homoseksualizmu ‘Katechizm Kościoła Katolickiego’:

‘Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji (2358).’

‘Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – do doskonałości chrześcijańskiej (2359).’

‘Ratio’ – ‘Rozum’:

Proszę państwa, przy pisaniu postów krytycznych odnośnie ideologii gender; lesbian gej bisekxual transeksxul panseksxual qeer “+” oraz dewiacji, choroby obrzydliwego homoseksualizmu i sctrite wiążącej się choroby, dewiacji ohydnej pedofilii, korzystam z analiz między innymi:

Magdaleny Czarnik (Stop seksualizacji naszych dzieci)

Pani Agnieszki Marianowicz-Szczygieł (wiceprezes Instytutu Ona i On):

‘Pomimo tego, że większość dzieci z zaburzeniami w zakresie płci (dysforia płciowa) powraca do naturalnej płci, gdy są w tym wspierane, pomimo tego, że nie ma żadnych badań pokazujących długofalowe skutki terapii hormonalnych w tym wieku – zaleceniem środowisk wspierających lobby LGBT, w tym także profesjonalistów (WPATH) jest “eksploracja swojej tożsamości płciowej” (dowolnie wybranej) oraz tranzycja. To nie tylko naganne ze strony etycznej, to także nie logiczne! Alarmowaliśmy już na ten temat w innej naszej infografice (…). Poniżej kilka cytatów wraz z źródłem danych.’ (…).

CYTATY:

“Dysforia płciowa w dzieciństwie nie trwa nieuchronnie do dorosłości (14). W uzupełniających badaniach obserwacyjnych dotyczących dzieci przed okresem dojrzewania (w większości chłopców), które zostały skierowane do klinik celem podjęcia oceny dysforii płciowej, dysforia utrzymywała się do dorosłości jedynie u 6 do 23% dzieci (Cohen-Kettenis, 2001; Zucker, Bradley, 1995). Badani chłopcy w okresie dorosłości częściej identyfikowali się jako geje niż osoby transpłciowe (Green, 1987; Money, Russo, 1979; Zucker, Bradley, 1995; Zuger, 1984).

Nowsze badania, obejmujące również dziewczynki, wykazały 12–27% wskaźnik utrzymywania się dysforii płciowej do okresu dorosłości (Drummond, Bradley, Peterson-Badali, Zucker, 2008; Wallien, Cohen-Kettenis, 2008).

Z kolei utrzymywanie się dysforii płciowej do okresu dorosłości u adolescentów wydaje się być znacznie częstsze. Nie zostały przeprowadzone żadne oficjalne badania prospektywne. Jednakże wszyscy z 70 adolescentów, którzy wzięli udział w uzupełniającym badaniu obserwacyjnym, u których zdiagnozowano dysforię płciową oraz włączono tłumiące dojrzewanie hormony, kontynuowali swoją tranzycję, rozpoczynając feminizujące/maskulinizujące terapie hormonalne (de Vries, Steensma, Doreleijers, Cohen-Kettenis, 2010).”(s.12)’.

Księdza doktora habilitowanego Dariusza Oko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);

Pana doktora Paula Camerona;

Pana doktora Gerarda van den Ardwega:

‘Żadnego twierdzenia z zakresu ideologii homoseksualnej nie udało się naukowo potwierdzić. Wręcz przeciwnie. Staje się to jasne, gdy bada się czyste dane, na które się powołują, a nie sposób ich interpretowania i prezentowania (co czynione jest tendencyjnie, w zgodzie z propagandą homoseksualną). Aktywistka lesbijska Camile Paglia oświadczyła podczas sympozjum aktywistów homoseksualnych: ,, Powinniśmy mieć tę świadomość, że mieszanie aktywizmu z nauką jest dla nas potencjalnie szkodliwe. To tworzy więcej propagndy niż prawdy. Naukowcy homoseksualni muszą być najpierw naukowcami, a dopiero potem homoseksualistami.’ (…).

‘Paglia (1997).’

‘Nawet przez dłuższy czas organizację profesjonalistów wahały się przed uznaniem tej [rzekomej – przyp. tłum.] prawdy. Niemniej jednak, pomimo zdominowania politycznego i akademickiego establishmentu przez ,,gejowską” ideologię, British Royal Collage of Physicians [Brytyjskie Królestwie Kolegium Lekarzy] opublikowało w 2014 roku dokument prezentujący stanowisko, w którym stwierdzono, że homoseksualizm nie jest wrodzoną odmianą seksualności, natomiast u jego przyczyn leżą raczej połączone czynniki biologiczne (fizyczne, w odniesieniu do ciała) i środowiskowe. Niniejsze stanowisko nie wyjaśnia jednak, o jakie czynniki biologiczne i środowiskowe chodzi, a zatem wyjaśnia jego autorów są jedynie mglistym przypuszczeniem bez makowego uzasadnienia’.

Wszystkich państwa, czytelników niniejszego tekstu skierowanego ad versum ideologicznie genderowemu; lesbian gej bisekxual transeksxul panseksxual qeer “+” ‘Facebookowi’, przepraszam za błędy ortograficzne oraz stylistyczne i za to, że wpis jest przydługawy i przynudnawy. Poniżej proszę państwa, znajdują się przypisy, w których są niektóre źródła z których których korzystałem pisząc post ad versum.

Proszę państwa, (nie z człowiekiem i ludźmi, ale o człowieka i ludzi) z homolobby, uczciwie i sprawiedliwie walczmy.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Przypisy:

1): Przy pisaniu pierwszej części postu pod tytułem: ‘Fides’ – ‘Wiara’, też korzystałem, cytowałem fragmenty artykułu Ojca profesora Jacka Salija OP, ‘Szukającym drogi’, wyd.  ‘Wydawnictwo W drodze’, Poznań, A.D. 2013, nr 09.

2): Portal internetowy: ‘Aleteia., ‘6 wypowiedzi Franciszka na temat osób homoseksualnych’ (16.12. A.D. 2021, godz. 17:03).

3): Profil publiczny na ideologicznie genderowym ‘Facebook’, ‘Instytutu Ona i On’, SPRZECZNOŚCI W DOKTRYNIE LGBT’, 8 września A.D. 2021 (16.12. A.D. 2021, godz. 17:18).

4): G. van der Ardweg, :Nauka mówi nie!’, wyd. ‘Wydawnictwo Aromat Słowa’, Kraków, A.D. 2021, str. 27 – 28.

5): G. van der Ardweg, ‘Nauka mówi nie!’, wyd. Wydawnictwo Aromat Słowa’, Kraków, A.D. 2021, str. 32 – 33.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY