W rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę [OPINIA]

Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
Polska flaga

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. pixabay.com CC0 Public Domain

Z naszych dziejów trzeba wyciągnąć naukę, jak się mamy bronić nie tylko przed wrogiem, ale i przed własnym szaleństwem. Zamiast patriotycznej frazeologii posługujmy się życiowym rozsądkiem. Dzikie zrywy niweczyły próby ratowania kraju powodując okropne straty. Polska odzyskała niepodległość po najdłuższej przerwie w walkach niepodległościowych. Warunki odzyskania niepodległości były niezależne od nas. Zapewniła je pomyślna koniunktura międzynarodowa.

Aby Polska odzyskała niepodległość, nie wystarczyły powstania narodowe toczone w XIX wieku, ale dokonało się to dopiero w wojnie na skalę światową. Powrót Polski na mapę Europy po ponad stuletniej niewoli nastąpił w wyniku niezwykle sprzyjającego splotu okoliczności. Doszło nie tylko do konfliktu między zaborcami, ale zaborcy ponieśli klęskę w tej wojnie. Najpierw Rosja przegrała z Niemcami, potem Niemcy przegrały z Ententą.

Zobacz także: MON o kryzysie na wschodzie Polski: Białorusini strzelają na granicy

Przebieg wojny

W trakcie zmagań wojennych to jedna, to druga strona starała się przeciągnąć Polaków na swoją stronę, obiecując im niepodległość. Najpierw Wielki Książę Mikołaj Mikołajewicz, naczelny wódz armii rosyjskiej,  w sierpniu 1914 r. ogłosił odezwę do Polaków. Odezwa ta zapowiadała odrodzenie Polski swobodnej w swej wierze, języku i samorządzie, jednak pod berłem cara.

5 listopada 1916  w wyniku konferencji w Pszczynie władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego. W dniu 15 stycznia 1917 rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim, powołana przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne. W październiku 1917 władze okupacyjne ustanowiły Radę Regencyjną, która zgodnie ze słowami powołującego ją Patentu zastępowała króla i regenta.

Akt 5 listopada zmusił carat do kolejnego oświadczenia w sprawie polskiej. Rozkaz Mikołaja II jako naczelnego wodza z grudnia 1916 zawierał oświadczenie o stworzeniu Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, dotąd rozdzielonych. Po rewolucji lutowej w 1917 i obaleniu caratu rząd tymczasowy księcia Lwowa w marcu 1917 r. zadeklarował, że naród rosyjski, który zrzucił jarzmo, przyznaje także polskiemu bratniemu narodowi pełne prawo stanowienia o swoim losie według własnej woli. Rząd Tymczasowy  dopomoże do utworzenia niezawisłego państwa polskiego ze wszystkich terytoriów, w których Polacy tworzą większość, jako rękojmię trwałego pokoju w przyszłej, nowo zorganizowanej Europie.

Wywiad niemiecki wdrożył tajny program, którego celem było, poprzez aktywne wspieranie działalności bolszewików wymierzonej w carat, wewnętrzne osłabienie Imperium Rosyjskiego i jego armii, a po zwycięskiej rewolucji wyeliminowanie Rosji z wojny, co ułatwić miało zwycięstwo Niemiec na froncie zachodnim. Z kolei przemysł niemiecki miał uzyskać dostęp do bogactw naturalnych Rosji i jej zasobów gospodarczych. Powrót z emigracji w Szwajcarii Włodzimierza Lenina pociągiem specjalnym poprzez okupowaną przez Niemcy Europę oraz przyłączenie się grupki niezależnych socjalistów pod wodzą Lwa Trockiego ożywiło akcję bolszewików. Propaganda i działalność bolszewików była w znacznej mierze finansowana przez sztab niemieckiej armii. Po zdobyciu przez nich władzy został wydany w sierpniu 1918 r. Dekret Rady Komisarzy Ludowych RSFRR o anulowaniu traktatów zawartych pomiędzy rządem byłego Cesarstwa Rosyjskiego a rządami Niemiec i Austro-Węgier. W trzecim punkcie – szczególnie ważnym dla Polaków – umieszczono zapis, że zawarte akty dotyczące rozbiorów Polski zostają, ze względu na ich sprzeczność z zasadą samookreślenia narodów i rewolucyjnym poczuciem narodu rosyjskiego, zniesione w sposób nieodwołalny.

Niemcy walczyły niemal przeciwko całemu światu, niemal samotnie, i o mało nie zwyciężyły.

Szalę przeważyło to, że w kwietniu 1917 USA wypowiedziały wojnę Niemcom. Prezydent Wilson przedstawił program pokojowy, który jest znany pod nazwą 14 punktów Wilsona. Dla Polski ważny był 13. punkt, mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach zamieszkanych w większości przez ludność polską. Uznanie przez kanclerza Rzeszy Maksymiliana Badeńskiego 5 października 1918 tych warunków jako podstawy rokowań doprowadziło do rozejmu kończącego wojnę. Na konferencji pokojowej w Wersalu dużą rolę w obronie polskich interesów odegrał Roman Dmowski.

Formowanie polskiego wojska

Ten przypomniany wyżej przegląd wydarzeń ma pokazać, jak starano się manipulować Polakami wykorzystywanymi jako mięso armatnie po obu stronach frontu, którzy musieli walczyć przeciwko sobie w składzie milionowych armii powoływanych z przymusowego poboru. Wiem coś o tym od mojego dziadka. Dziadek był wzięty w sołdaty na 25 lat. Podczas wojny jego oddział otrzymał rozkaz do ataku na bagnety w kierunku austriackich okopów. Kiedy usłyszał z ich strony polską mowę, nie podjął walki, ale i tak został ranny i trafił do austriackiej niewoli. Ale czy przedtem był wolny? Dostał się z jednej niewoli do drugiej.

Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego zostały utworzone u boku armii austriackiej w sierpniu 1914 Legiony Polskie. Wobec niepowodzenia wywołania antyrosyjskiego powstania narodowego w Królestwie Kongresowym wskutek niechęci jego ludności, które umożliwiłoby Niemcom przerzucenie większych sił na front zachodni, Piłsudski podporządkował się Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Polityka NKN była proaustriacka i od początku zmierzała w kierunku utworzenia monarchii trialistycznej: Austro-Węgiersko-Polskiej. W październiku 1915 wszystkie trzy brygady Legionów liczyły kilkanaście tysięcy ludzi. Legioniści walczyli po stronie niemieckiej.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Komitet Narodowy Polski pod prezesurą Dmowskiego zorganizował 90- tysięczną armię polską we Francji, tzw. Armię Błękitną pod dowództwem generała Hallera. Główny trzon stanowili Polacy z USA, zgłaszający się na apel Ignacego Jana Paderewskiego oraz emigranci z Kanady i Francji. Później doszli Polacy z przebywających we Francji i ogarniętych fermentem rewolucji dywizji rosyjskich. Rok po przyjeździe „Błękitnej Armii” Polska zdolna była stawić czoła inwazji ze wschodu, właśnie dzięki broni, którą ta armia przywiozła do kraju, zyskując zdecydowaną przewagę nad Armią Czerwoną w trzech głównych działach wojskowych: artylerii, lotnictwie i czołgach.

Utrata niepodległości

11 listopada 1918 roku nie odzyskaliśmy niepodległości na zawsze. Utraciliśmy ją już po dwóch dekadach w wyniku haniebnej klęski wrześniowej 1939 roku. Polska jest od tego czasu terytorium okupowanym. PRL została ustalona przez mocarstwa w Teheranie, Jałcie, Poczdamie. Sowiecka okupacja trwała do 1990 roku, a potem nastał komunizm o orientacji zachodniej, zakamuflowany pozorami demokratycznymi. Europa nie uważa nas za suwerenne państwo. Władze w Polsce prowadzą politykę skłócania nas z sąsiadami. Czy biorąc pod uwagę położenie geograficzne Polski możemy sobie pozwolić na to, by szukać przyjaciół daleko, a wrogów blisko? Czy tragiczne wydarzenia czegoś nas nauczyły? Na własne życzenie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej rezygnując z części suwerenności. Na własne życzenie zaprosiliśmy obce wojsko na swoje terytorium. To na tym ma polegać korzystanie z niepodległości?

Literatura: Henryk Pająk „Plaga Sanhedrynu” Lublin 2021

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY