REKLAMA

Sekretarz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie kłamie nt. lidera Polaków Wileńszczyzny [WIDEO]

REKLAMA

Maria Przełomiec, sekretarz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, rozpowszechnia nieprawdziwą informację, jakoby Waldemar Tomaszewski brał udział w uroczystościach z okazji zakończenia II wojny światowej w ambasadzie Rosji w Wilnie. Przełomiec, prowadząca także program Studio Wschód TVP, komentowała dla portalu Wilnoteka spór między Fundacją a Związkiem Polaków na Litwie.

„Jeżeli chodzi o to oskarżanie, to znowu niestety to jest tak – no po co pan Tomaszewski ze wstążeczką świętego Jerzego parę lat temu pojawił się w ambasadzie rosyjskiej? Przepraszam, ale ani dla Polaków, ani dla Litwinów wstążeczka świętego Jerzego nie jest symbolem zwycięstwa. Odwrotnie – jest symbolem klęski. Dlatego, że ona przypomina okupację sowiecką. Dlatego nie bardzo rozumiem, dlaczego cały klub AWPL-u głosuje przeciwko zakazowi noszenia wstążeczki świętego Jerzego” – mówiła Przełomiec w komentarzu video dla Wilnoteki.

W rzeczywistości 9 maja 2014 roku Waldemara Tomaszewski, szef Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, wziął udział w uroczystościach na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie, a nie w ambasadzie jakiegokolwiek innego państwa.

Sam Tomaszewski wielokrotnie wskazywał Sowietów jako wrogów polskości na Wileńszczyźnie. Lider Polaków Wileńszczyzny podkreślił to między innymi w trakcie swojego wystąpienia na Forum Polonijnym zorganizowanym 28 kwietnia przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zarazem samo przypięcie wstążki świętego Jerzego było gestem w stronę stanowiącej 6% ludności Republiki Litewskiej Rosjan, dla których wstążka jest symbolem pamięci o żołnierzach armii radzieckiej poległych w walce z III Rzeszą Niemiecką.

Mniejszość polska, stanowiąca około 7% ludności Republiki Litewskiej, w celu przekroczenia progu wyborczego – obowiązującego w RL także mniejszości narodowe – musi szukać poparcia miejscowych Rosjan. Rosjanie, tak jak Litwini, są na Wileńszczyźnie ludnością napływową, w przeciwieństwie do polskich autochtonów. Zarazem agresja na Polskę we wrześniu 1939, a następnie zwycięstwo Związku Radzieckiego w II wojnie światowej nad Niemcami umożliwiło przyłączenie Wilna do państwa litewskiego z trwającym do dziś skutkiem.

Maria Przełomiec przyznaje się do przyjaźni z Vytautasem Landsbergisem, jednym z głównych inspiratorów antypolskiej polityki Republiki Litewskiej po jej wyjściu ze składu ZSRR, a zarazem beneficjentem zinstytucjonalizowanej grabieży ziemi należącej przed wojną do Polaków na Wileńszczyźnie. Lansbergis wraz z małżonką przejęli pod Wilnem majątek znacjonalizowany przez władze sowieckie, przekazany mu następnie przez Republikę Litewską. W swoim programie Studio Wschód w TVP, gdzie jednym z jej rozmówców był właśnie Lansbergis, zmanipulowała w jednym z odcinków historię polskiej autonomii na Wileńszczyźnie w latach ’90. Niesprawdzone i nie oddające rzeczywistości informacje Przełomiec podawała również w Audycji „Więcej niż świat” Programu I Polskiego Radia w maju 206 roku.

W listopadzie 2015 roku w wywiadzie dla portalu Znad Wilii – zw.lt Maria Przłomiec stwierdziła z kolei, iż Waldemar Tomaszewski powinien zostać odcięty od pieniędzy z Polski. „Według mnie, Warszawa musi odciąć Tomaszewskiego od pieniędzy. Mniej Tomaszewskiemu – więcej dla innych. Niech on pozostaje szefem partii. Jednocześnie należy szukać nowych liderów w środowisku Polaków na Litwie” – mówiła wówczas Przełomiec. W wywiadzie tym sekretarz Fundacji Pomoc Polakom na wschodzie przyznała się do przyjaźni z Landsbergisem. Zarazem przyznała ona, że w warunkach narzucanych przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej mniejszość rosyjska staje się dla AWPL „naturalnym koalicjantem”. Portal Znad Wilii – zw.lt, któremu Przełomiec udzieliła wywiadu, jest beneficjentem pomocy finansowej świadczonej przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, gdzie Maria Przełomiec pełni aktualnie funkcję sekretarza.

Media Narodowe zwróciły się o komentarz do słów Marii Przełomiec do prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Mikołaja Falkowskiego, przez jego ogólnodostępny adres email na stronie Fundacji.


Wilnoteka.lt / YouTube.com / zw.lt / MediaNarodowe.com

REKLAMA

Komentarze