REKLAMA

Sto lat temu powstał Komitet Narodowy Polski

Sto lat temu powstał Komitet Narodowy Polski

Komitet Narodowy Polski został założony  15 sierpnia 1917r. na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników.

REKLAMA

Komitet Narodowy Polski reprezentował Polske na Konferencji Wersalskiej. W czasie I Wojny Światowej był uznany przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA  za oficjalnego reprezentanta odradzającej się Polski.

Poparcie KNP uzyskał także od Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego z Piotrogrodu, a także od działaczy związanych głównie z Narodową Demokracją. Posiadał swoje przedstawicielstwa w Belgii, we Włoszech, Szwecji, Brazylii, Wielkiej. Brytanii i USA.
Obok Romana Dmowskiego aktywnymi działaczami KNP byli: Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Kozicki, Marian Seyda, Maurycy Zamoyski oraz Jan  Rozwadowski.

Zadaniem KNP było kreowanie polityki polskiej wobec państw Ententy, reprezentowanie interesów Polski i oraz opieka konsularna nad Polakami. Ententy. Komitet objął polityczne zwierzchnictwo nad Armią Polską we Francji a także opiekę materialną nad tworzącym się wojskiem.

medianarodowe.com

REKLAMA

Komentarze