REKLAMA

Minister Czarnek odpowiedział KE: „Bronię wolności słowa”

Minister Czarnek odpowiedział KE: „Bronię wolności słowa”

Minister Edukacji Przemysław Czarnek odpowiedział na pytania unijnej komisarz ds. badań, nauki i innowacji Mariji Gabriel. Sprawa dotyczy zapowiedzi resortu edukacji, że ten przyjrzy się postępowaniu uczelni w trakcie trwania „Strajku Kobiet”. Ministerstwo przekonuje o obronie wolności słowa i wypowiedzi zgodnej z polskim prawem.

REKLAMA

Blisko dwa tygodnie temu Przemysław Czarnek przesłał odpowiedź na pytania unijnej komisarz w sprawie postępowania resortu edukacji w trakcie trwania strajków kobiet. Szef polskiej edukacji narodowej podkreślił wartości wolności słowa oraz swobody do wypowiedzi. Jednakże kategorycznie podszedł do protestów w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

Zobacz także: Szwajcarzy przeciwko karaniu przedsiębiorców i bankierów

W liście do Mariji Gabriel podkreślono, iż w Polsce z racji kilkunastu tysięcznych przypadków zakażeń SARS-COV-2 rząd zdecydował wprowadzić zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. To miało być głównym zarzutem ministerstwa edukacji.

„Dokładnie z tych powodów minister zdecydowanie negatywnie ocenił działania tych rektorów, którzy ogłosili godziny rektorskie w tym czasie, aby umożliwić pracownikom i studentom uczelni udział w protestach ulicznych. Jako nieodpowiedzialne określił również zachowania tych wykładowców, którzy zachęcali studentów do udziału w protestach, w czasie szczytu pandemii. Takie działania były nie tylko niezgodne z prawem, ale zwiększały bezpośrednio ryzyko zarażenia studentów i ich bliskich” – przekazała Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Minister broni demokratycznych wartości

Rzecznik ministerstwa edukacji zaznaczyła, że w piśmie do unijnej komisarz zawarto zapewnienia o chęci obrony demokratycznych wartości, w tym wolności do badań naukowych i wolności wypowiedzi w polskim środowisku akademickim.

„Minister przekonuje, że nigdy nie podejmował i nie miał zamiaru podejmować jakichkolwiek działań przeciwko wolności słowa lub wolności akademickiej. Wręcz przeciwnie, przypomniał że realizując to zadanie wykorzystuje wszystkie mechanizmy prawne dostępne w naszym systemie prawnym” – powiedziała.

Przemysław Czarnek w swojej odpowiedzi odniósł się również do preambuły ustawy o szkolnictwie wyższym. Mówi ona bowiem o obowiązku władzy publicznej do tworzenia optymalnych warunków pracy dla uczelni, naukowców i artystów. Wspomina ona także o wolności nauczania i autonomii społeczności akademickiej.

„Ustawa została opracowana w ścisłej współpracy z grupą międzynarodowych ekspertów działających w ramach instrumentu wsparcia polityki Horyzont 2020 i jest prezentowana w ramach UE jako przykład dobrego przygotowania oraz realizacji reformy sektora nauki i szkolnictwa wyższego” – podkreśla Ostrowska.

Szef resortu edukacji narodowej w swoim liście wyraził chęć dalszej współpracy w ochronie i promocji wolności akademickiej oraz naukowej jako jednej z podstawowych wartości europejskich.

onet

REKLAMA

Komentarze