REKLAMA

Islamiści z BDS aprobują antysemityzm w Palestynie i Ameryce

Islamiści z BDS aprobują antysemityzm w Palestynie i Ameryce

Rada Stosunków Amerykańsko – Islamskich (Council of American – Islamic Relations, CAIR) złoży pozew przeciwko stanowi Teksas za uchwalenie przepisów przeciwko ruchowi BDS.

REKLAMA

BDS to ruch na rzecz bojkotu, dezinwestycji oraz sankcji przeciwko Izraelowi, co ma na celu ekonomiczne osłabienie państwa położonego w Palestynie. Zgodnie z definicją antysemityzmu według International Holocaust Remembrance Alliance, oficjalnie przyjętej przez USA i 31 innych państw, BDS jest uważany w swojej istocie za ruch antysemicki.

Ruch BDS stosuje podwójne standardy, wymagając od Izraela zachowania, którego nie oczekuje się ani nie żąda od żadnego innego demokratycznego państwa. Na świecie istnieje dziś co najmniej setka sporów terytorialnych, które nie są przedmiotem działania ruchów w rodzaju BDS.

W pozwie przeciwko stanowi Teksas islamiści z CAIR twierdzą, że przepisy przeciwne BDS umniejszają ich prawa wynikające z pierwszej poprawki do konstytucji. Tym pozwem CAIR informuje więc, że przepisy przeciwko antysemityzmowi umniejszają prawo do antysemityzmu!

Oprócz przyjęcia definicji antysemityzmu według International Holocaust Remembrance Alliance (według której BDS ma charakter antysemicki), konstytucja Stanów Zjednoczonych dodatkowo stanowi, że dyskryminacja ze względu na religię jest nielegalna. Tym samym opinia rządu USA na temat ogólnoświatowej plagi antysemityzmu jest powszechnie znana.

CAIR nazywa siebie “muzułmańską organizacją praw człowieka” i rości sobie pretensje do wypowiadania się w imieniu wszystkich muzułmanów jednak  badanie Gallupa z 2011 r. wykazało, że mniej niż 12% muzułmanów uważa, iż  CAIR reprezentuje ich interesy. W rzeczywistości CAIR jest przedstawicielem tych muzułmanów, którzy wierzą, że prawo szariatu powinno być wprowadzone jako ogólnoświatowy system rządzenia.

W oświadczeniu prasowym zapowiadającym pozew CAIR przedstawia BDS jako ruch na rzecz praw Palestyńczyków. Tymczasem wielu z nich uważa, że ten ruch tylko im szkodzi, niszcząc ich stanowiska pracy w izraelskich firmach, które zostały zmuszone do relokacji ze spornych terytoriów.

W listopadzie 2014 roku CAIR została uznana za organizację terrorystyczną  przez Zjednoczone Emiraty Arabskie razem z innymi, powiązanymi z Bractwem Muzułmańskim organizacjami.

Źródło: euroislam.pl

REKLAMA

Komentarze