REKLAMA

Instytut Sehna: Podpis Wałęsy był autentyczny

Instytut Sehna: Podpis Wałęsy był autentyczny

IPN opublikował w dniu dzisiejszym opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Sehna w Krakowie, wydaną w śledztwie w sprawie podrobienia dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy.

REKLAMA

Opublikowana opinia, datowana na 23 stycznia 2017 r., liczy 235 stron. Na stronie internetowej IPN znaleźć można następującą informację: opinia została opracowana zgodnie z postanowieniem IPN z dnia 16 maja 2016 r., wydanym w śledztwie dotyczącym poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego na szkodę Lecha Wałęsy, tj. o czyn z art. 271 par. 3 k.k., uzupełnionym następnie postanowieniami z dnia 6 lipca, 5 sierpnia, 22 września, 10 i 22 października oraz 22 listopada 2016 roku.

Publikacja opinii jest odpowiedzią na wtorkową decyzję Sądu Rejonowego w Gdańsku, który po rozpatrzeniu zażalenia pełnomocnika Wałęsy na decyzję białostockiego IPN o umorzeniu śledztwa ws. podrobienia przez SB akt TW „Bolek”, zlecił dalsze śledztwo w tej sprawie oraz przygotowanie nowej opinii grafologów.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna poddał analizie 158 dokumentów pochodzących z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Bolek”, w tym sporządzone odręcznie w dniu 21 grudnia 1970 roku zobowiązanie do współpracy ze SB, ponadto 117 stron doniesień spisanych odręcznie przez agenta o pseudonimie „Bolek” oraz 17 odręcznych pokwitowań odbioru pieniędzy przez tego agenta za przekazywane SB informacje, jak też figurujące pod tymi dokumentami podpisy: „Lech Wałęsa”, „Lech Wałęsa Bolek” i „Bolek”.

Eksperci nie mają wątpliwości- odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze SB z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę- czytamy w opinii. Podobnie rzecz ma się z 17 pokwitowaniami odbioru pieniędzy za przekazane funkcjonariuszom SB informacje.

gosc.pl

REKLAMA

Komentarze