REKLAMA

Do mediów wyciekł nowy program PO. Brzmi nieprawdopodobnie!

Do mediów wyciekł nowy program PO. Brzmi nieprawdopodobnie!

Radio Wnet dotarło do programu politycznego przygotowanego przez ekspertów dla liderów opozycji. Ma on zostać ogłoszony 4 czerwca w Gdańsku. Plan zakłada de facto rozmontowanie państwa.

Autorami programu o nazwie „Wielka Polska Obywatelska” są prof. Maciej Kisilowski, prawnik, wykładowca m.in. Central European University w Budapeszcie, oraz Paweł Lisiewicz, były szef gabinetu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Więcej władzy dla samorządów

Radio Wnet podkreśla, że plan PO jest „zdecydowanie dalej idący w kierunku zmiany podstawowych zasad ustroju naszego państwa, niż wszelkie wcześniejsze propozycje wysuwane przez polityków obozu zjednoczonej opozycji”.

Platforma planuje m.in. duże zmiany w konstytucji, które w ogólnym zarysie mają polegać na „osłabieniu centralnych instytucji państwa na rzecz tzw. niezależnych instytucji kontroli władzy, w szczególności sądów oraz organów samorządowych, głównie szczebla wojewódzkiego”.

Rozbicie dzielnicowe

Według radia Wnet, za podstawę programu PO przyjęto ograniczenie władzy centralnej i przekazanie kompetencji samorządom. Daleko idąca decentralizacja ma również obejmować kwestie światopoglądowe, takie jak związki partnerskie czy małżeństwa homoseksualne oraz adopcje dzieci przez takie pary. W dokumencie jest też mowa o nowej roli Senatu, w którego skład mieliby wejść marszałkowie województw.

„Radykalne rozmontowanie instytucji centralnych i wprowadzenie swoistego ‚współczesnego rozbicia dzielnicowego’, zdaniem twórców niniejszej propozycji programowej, ma być złotym środkiem na ‚usprawnienie procesu wdrażanie reform w politykach sektorowych'” – czytamy na stronie internetowej rozgłośni.

Demontaż państwa

Platforma planuje też likwidację kilku ministerstw i przekazanie ich kompetencji samorządom. Mowa o resortach: edukacji, nauki, gospodarki, rodziny, rolnictwa czy sportu. Program zakłada również wzmocnienie roli sądów na szczeblu wojewódzkim.

Zwieńczeniem tego projektu ma być zmiana brzmienia konstytucji, która ma zakładać „demontaż państwa unitarnego na rzecz wpisania istotnej roli ustrojowej województw”.

DORZECZY

REKLAMA

Komentarze