Ustawa antykorupcyjna do poprawy? PKW alarmuje

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. PAP/Leszek Szymański. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Państwowa Komisja Wyborcza po dokonaniu szczegółowej analizy powołanych na wstępie przepisów Kodeksu wyborczego i ustawy o partiach politycznych stwierdza jednak, że nie pozwalają jej one na podjęcie dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania wykonania przez partie polityczne ciążących na nich obowiązków - stwierdza PKW w piśmie do marszałek Sejmu "w sprawie przepisów regulujących nakładanie kar na partie polityczne za naruszania zasad prowadzenia rejestru wpłat i rejestru umów".
  • Nowe prawo nałożyło na partie polityczne obowiązek prowadzenia publicznego, dostępnego dla wszystkich rejestru wpłat i rejestru umów.
  • Według PKW, wywiązało się z tego jedynie kilkanaście partii.
  • Organ w swoim ostatnim piśmie do marszałek Sejmu przywołuje, że te same argumenty przedstawiał w trakcie prac legislacyjnych, cytuje też pismo, jakie wysłał do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
  • Zobacz także: Trzy Polki zatrzymane jako podejrzane o przynależność do włoskiej mafii

Przepisy zostały wprowadzone jako element tzw. ustawy antykorupcyjnej, będącej jednym z postulatów Kukiz’15, jakie obóz rządzący zrealizował w ramach porozumienia z tym środowiskiem. Nowe prawo nałożyło na partie polityczne obowiązek prowadzenia publicznego, dostępnego dla wszystkich rejestru wpłat i rejestru umów. Według PKW, wywiązało się z tego jedynie kilkanaście partii.

Komisja wskazuje, że z obecnych przepisów nie sposób wyinterpretować formy, zasad i procedur, na podstawie których Państwowa Komisja Wyborcza miałaby realizować – podkreślić należy, tak poważny i mogący mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu partyjnego w Polsce – obowiązek, jak nakładanie kar pieniężnych na partie polityczne. Przepisy o charakterze represyjnym nie mogą pozostawiać organom wykonującym je swobody interpretacyjnej w sprawach proceduralnych, pozbawiałoby to bowiem karane podmioty gwarancji rzetelnego rozpatrzenia sprawy i naruszałoby zasadę legalizmu określoną w art. 7 Konstytucji. Próba wykonania wskazanych w ustawie obowiązków na podstawie tak niepełnych, niedoskonałych przepisów stanowiłaby poważne zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego, z zasadą demokratycznego państwa prawnego na czele – podkreśliła PKW.

Takim obrotem spraw jest zdziwiony poseł Jarosław Sachajko z Kukiz’15. Jego zdaniem na etapie prac legislacyjnych PKW nie zgłaszała tak dużych problemów. Co innego wynika z pisma PKW. Organ w swoim ostatnim piśmie do marszałek Sejmu przywołuje, że te same argumenty przedstawiał w trakcie prac legislacyjnych, cytuje też pismo, jakie wysłał do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Państwowa Komisja Wyborcza uważa w związku z powyższym za konieczne i pilne podjęcie działań legislacyjnych w celu określenia zasad i trybu działania organu, który miałby wykonywać obowiązek sprawdzania wykonania przez partie polityczne obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 6, art. 27a ust. 1 i w art. 27c ustawy o partiach politycznych oraz ponowne przeanalizowanie przez organy ustawodawcze zasadności powierzenia Państwowej Komisji Wyborczej zadań związanych z egzekwowaniem wykonywania przez partie polityczne nałożonych na nie obowiązków, zwracając raz jeszcze uwagę na uzasadnienie negatywnej opinii o projekcie omawianych przepisów, zawarte w piśmie z dnia 22 lipca 2021 r. – dodano w piśmie do marszałek Sejmu.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

RMF24, Rzeczpospolita, PKW

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY