Fundacja Życie i Rodzina pisze do dyrekcji „Zamoja” w sprawie praktycznego stosowania ideologii LGBT

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Matura 2022 z matematyki

Matura 2022 / Fot. PAP/Marcin Bielecki. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

W związku z postawą pedagogów II LO w Lublinie, którzy jawnie popierają generowanie dzieci, Fundacja Życie i Rodzina wystosowała pismo do dyrekcji szkoły z pytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej. W piśmie znajdziemy m.in. pytania o stosunek do gender, sposób nauczania biologii i czy uczniowie twierdzący, że płci jest więcej niż dwie, zaliczą materiał z biologii.

Zobacz także: Ogólnopolski konkurs dla młodzieży o tematyce życia osób nienarodzonych

Fundacja na początku listopada stanęła z pikietą informacyjną o zagrożeniach wynikających ze stosowania ideologii gender. Stało się to po wypowiedziach pedagogów, że będą traktować uczniów zgodnie z ich deklaracjami, a nie z realną płcią.

Nauczyciele, którzy poddali się tęczowej propagandzie i chcą realizować agendę LGBT w II LO w Lublinie, nie mogli znieść prawdy. Podczas pikiety wychodzili przed budynek i krzyczeli na wolontariuszy, byli agresywni. Żądali zakończenia zgromadzenia – mimo że było pokojowe i legalne.

Ponieważ do opinii publicznej przedostały się informacje, że w szkole popiera się ideologię gender – Fundacja postanowiła zapytać o to w trybie dostępu do informacji publicznej. Pismo, które dzisiaj zostało wysłane, zawiera szereg pytań dotyczących m.in. nacisków na uczniów i nauczycieli, którzy chcą traktować chłopaków i dziewczyny zgodnie z prawem i ich prawdziwą płcią; pytamy także o możliwość zaliczenia materiału dot. biologii człowieka przez uczniów, którzy twierdzą, że płeć określa się przez deklarację oraz jak przypisywane są do grup podczas lekcji w-f osoby określające się inaczej niż wynika to z ich płci biologicznej.

Przedstawiciele Fundacji liczą na szybką odpowiedź, którą przekażą opinii publicznej.

Treść pisma z zapytaniami

Szanowna Pani Dyrektor
Małgorzata Klimczak
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
Ogrodowa 16, 20-075 Lublin

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
W związku z prowadzoną przez Fundację Życie i Rodzina działalnością, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1198, t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2176), uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Czy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie naucza się biologii zgodnie z obowiązującą podstawą programową zatwierdzoną przez odnośne władze publiczne?
2. Jeśli tak, to w jaki sposób realizuje się materiał dotyczący płciowości i rozmnażania się człowieka? Czy w trakcie zajęć naucza się, że istnieją dwie płcie, czy też może naucza się, że płci można mieć więcej lub być osobnikiem płynnie przechodzącym z jednej płci do drugiej?
3. Czy uczeń twierdzący, ze płci jest więcej niż dwie, zaliczy materiał dotyczący płciowości człowieka
na przedmiocie biologia, czy też będzie to podstawa do obniżenia punktacji i/lub oceny?
4. W związku z powziętymi informacjami o traktowaniu uczniów zgodnie z deklaracją ich płci, a nie
ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w biologii oraz dokumentacji dotyczącej ucznia – czy szkoła posiada odpowiednie procedury wypracowane na wypadek tego, gdyby któryś z pracowników lub uczniów szkoły odmówił podporządkowania się opisanej praktyce i nazywał uczniów zgodnie z ich normalną biologiczną płcią? Czy nauczycieli i uczniów próbuje się nakłaniać pośrednio lub bezpośrednio (prośbami, namowami, systemem premiowym, inne – jakie?) do traktowania innych członków społeczności szkolnej niezgodnie z płcią biologiczną oraz dokumentacją personalną?
5. Czy istnieje w szkole toaleta lub przebieralnia do wychowania fizycznego, z której korzystają razem uczniowie dowolnej płci biologicznej, jednak deklarujący swą płeć jako inną niż z urodzenia?
6. Mając na uwadze przekazane do opinii publicznej liczne deklaracje tolerancji i otwartości na potrzeby uczniów – czy uczeń będący biologicznie płci męskiej, ale deklarujący się jako płci żeńskiej zostaje skierowany na ćwiczenia w-f do grupy żeńskiej? Czy może zgłosić raz w miesiącu niedysponowanie i być zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego? Czy uczennica deklarująca się jako uczeń z chwilą złożenia deklaracji przechodzi ćwiczyć do grupy męskiej i traci możliwość takiego zwolnienia?
Odpowiedź proszę odesłać na adres widoczny w nagłówku niniejszego pisma oraz równocześnie na e-mail [email protected].

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Fundacja Życie i Rodzina

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY