Spór w partii Brauna. Trzech działaczy straciło stanowiska

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Grzegorz Braun

Grzegorz Braun / Fot. PAP/Radek Pietruszka. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

W ostatnim czasie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna odwołała trzech pełnomocników okręgowych. To Zygmunt Przytakiewicz z Krakowa, Rafał Dmowski z Warszawy oraz Sławomir Czech z Katowic, który był współzałożycielem partii i pierwszym jej skarbnikiem. Według informacji Salonu24, to reakcja władz partii na to, że wszyscy trzej domagali się wyjaśnień w sprawie kontrowersji wokół kont bankowych formacji.
  • Sprawa zaczęła się od artykułu “Rzeczypospolitej” opisującego fakt, że Konfederacja Korony Polskiej miała w 2020 r. 43 rachunki bankowe, na których dochodziło do nieznanych Państwowej Komisji Wyborczej operacji. 
  • Po artykule w “Rzepie”, w partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, poleciało trzech przewodniczących okręgów: Zygmunt Przytakiewicz z Krakowa, Rafał Dmowski z Warszawy oraz Sławomir Czech z Katowic, który był współzałożycielem partii i pierwszym jej skarbnikiem. Wszyscy ośmielili się żądać wyjaśnień przez sekretarza Włodzimierza Skalika. We wrześniu jest kongres sprawozdawczo-finansowy Korony, stąd władza obawia się trudnych pytań, które mogłyby rozwalić Koronę – napisał do Salon24.pl jeden z działaczy z partii Brauna.
  • Do uchwały PKW odniosło się Stanowisko Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej.
  • Zobacz także: Szef górniczej Solidarności: Politycy Zjednoczonej Prawicy nie robią nic w sprawie węgla

“Władza obawia się trudnych pytań”

Sprawa zaczęła się od artykułu “Rzeczypospolitej” opisującego fakt, że Konfederacja Korony Polskiej miała w 2020 r. 43 rachunki bankowe, na których dochodziło do nieznanych Państwowej Komisji Wyborczej operacji. Według oświadczenia partii, sprawa została dogłębnie wyjaśniona. Inaczej ma jednak wynikać z sytuacji wewnątrz formacji.

Po artykule w “Rzepie”, w partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, poleciało trzech przewodniczących okręgów: Zygmunt Przytakiewicz z Krakowa, Rafał Dmowski z Warszawy oraz Sławomir Czech z Katowic, który był współzałożycielem partii i pierwszym jej skarbnikiem. Wszyscy ośmielili się żądać wyjaśnień przez sekretarza Włodzimierza Skalika. We wrześniu jest kongres sprawozdawczo-finansowy Korony, stąd władza obawia się trudnych pytań, które mogłyby rozwalić Koronę – napisał do Salon24.pl jeden z działaczy z partii Brauna.

“Dotychczas nie było skarg”

Rafał Dmowski na pytanie dziennikarza Salonu24 Marcina Dobskiego, czy odbiera swoje odwołanie jako próbę zakneblowania ust, odpowiada w następujących słowach: “A jak pan myśli?”.

Inni działacze, z którymi rozmawialiśmy nie mają wątpliwości, że odebranie Dmowskiemu funkcji przewodniczącego to próba zamknięcia mu ust. Dotychczas nie było skarg na szefa warszawskiego okręgu, był nim od 2020 r., czyli od początku powstania partii, a jemu samemu kierownictwo nie wyjaśniło dlaczego stracił funkcję – podkreślono w artykule na portalu Salon24.

Według informacji przekazanych przez Salon24, Dmowski miał zostać odwołany w niewłaściwym trybie, tzn. na podstawie artykułu statutu odpowiadającego za… powoływanie pełnomocników. Wątpliwości w sprawie trybu odwołania mają mieć także sami działacze partii Brauna.

“Rutynowe zmiany”

Do zarzutów formułowanych partii ws. odwołania pełnomocników odniosła się rzeczniczka Konfederacji Korony Polskiej, Marta Czech:

Informuję, że wszelkie zmiany kadrowe w partii Konfederacja Korony Polskiej odbywają się w sposób rutynowy w zgodzie ze statutem partii, do którego wgląd ma pan na stronie internetowej KKP. Szczegóły dot. tych kwestii są wewnętrzną sprawą partii – przekazała Salonowi24.

To jak z tymi kontami?

Jak podano w uchwale PKW:

Partia przesłała historie operacji wyłącznie czterech jej rachunków bankowych, a w przypadku pozostałych 39 jedynie potwierdzenie sald na koniec 2020 r.

Zdaniem PKW, “załączniki do sprawozdania partii zawierały szereg błędów i uchybień w zakresie miejscowości faktycznego zamieszkania osób dokonujących wpłat (…), nazwisk tych osób, jak i kwot środków wpłacanych przez te osoby”. Wedle instytucji, “część osób wpłacających środki na rzecz partii w ogóle nie została ujęta w załącznikach”. Jak podano, wiele uchybień skorygowano jednak już w trakcie kontroli.

Partia twierdzi, że wszystko jest ok

Do uchwały PKW odniosło się Stanowisko Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej.

Stanowisko Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej [KKP] ws Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 75/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku, odrzucającej sprawozdanie KKP za 2020 rok.

Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 1 sierpnia 2022 roku podjęła Uchwałę nr 75/2022 roku, w której postanowiła odrzucić sprawozdanie finansowe naszej Partii za rok 2020.

Jak wynika z treści Uchwały PKW, jedynym powodem odrzucenia sprawozdania KKP za 2020 rok było naruszenie regulacji z artykułu 24 ust. 7 Ustawy o partiach politycznych, które wynikało z faktu, że część zakupów związanych z bieżącą działalnością Partii była dokonywana ze środków własnych osób fizycznych, a następnie kwoty środków wydatkowane przez te osoby na opłacenie zakupów na rzecz Konfederacji Korony Polskiej zwracane były tym osobom przelewami z rachunku Partii. Tego typu postępowanie jest w pełni akceptowalne w normalnym obrocie gospodarczym. PKW twierdzi, że osoby dokonujące zakupu, do czasu zwrotu poniesionych przez nich środków, kredytują partię, nawet jeśli zwrot środków finansowych dokonany jest tego samego dnia co zakup. Warto zaznaczyć, że PKW już nie ma podobnych zastrzeżeń, jeśli partia „kredytuje się” dokonując zakupów z wydłużonym terminem płatności na wiele tygodni czy nawet miesięcy, jeśli kredytu kupieckiego udziela partii sprzedawca towaru lub wykonawca usługi.

Przypadek odrzucenia sprawozdania KKP za 2020 rok z wyżej opisanego powodu nie był jedynym, ponieważ PKW odrzuciła sprawozdania innych partii, w tym takich, które w przeciwieństwie do KKP, funkcjonują już wiele lat (sprawozdanie KKP za 2020 rok było pierwszym w jej historii).

KKP po złożeniu w PKW swojego sprawozdania prowadziła korespondencję i udzielała odpowiedzi na pytania zadane przez PKW. Jedno z nich dotyczyło rozbieżności danych osób, wpłacających środki na rzecz KKP. W toku wyjaśnień wykazaliśmy, że stwierdzone rozbieżności dotyczyły różnic pomiędzy adresami zamieszkania wskazanymi przez członków partii w deklaracjach członkowskich a adresami wynikającymi z ewidencji bankowej. Była to jedyna kategoria rozbieżności danych osób wpłacających środki na rzecz KKP i została w pełni wyjaśniona zgodnie z oczekiwaniem PKW, jeszcze przed podjęciem przez nią uchwały nr 75/2022.

W ostatnich dniach media, informując o odrzuceniu przez PKW sprawozdania KKP za 2020 rok, w kategorii sensacji donosiły o liczbie 43 rachunków bankowych KKP. Fakt posiadania przez partię wielu rachunków bankowych nie jest żadną nieprawidłowością i niczym nagannym tak więc nic dziwnego, że PKW nie miała żadnych zastrzeżeń do liczby rachunków bankowych.

KKP w 2020 roku posiadała w ramach jednej umowy rachunku bankowego jedno konto podstawowe (tzw. konto główne), jedno konto VAT i 41 kont pomocniczych do konta podstawowego (tzw. subkont). 41 kont pomocniczych (tzw. subkont) było przypisanych do poszczególnych 41 okręgów w strukturze KKP i pozwalały na dokładne ewidencjonowanie środków znajdujących się w dyspozycji każdego okręgu. Taka potrzeba wynikała z faktu, iż połowa wpłacanej składki członkowskiej miała być przekazywana na finansowanie działalności KKP w okręgu, do którego dany członek należał. 38 z 41 subkont nie było wykorzystanych w 2020 roku ze względu na brak aktywności w okręgach im przypisanych – wszak były to pierwsze miesiące działalności KKP. Przepływy natomiast wystąpiły na 3 subkontach i wyniosły w ciągu całego roku, kolejno: 60,- (sześćdziesiąt złotych), 300,- zł (trzysta złotych) i 400,- zł (czterysta złotych). Szczegółową wiedzę o przepływach na koncie głównym i 41 subkontach przekazaliśmy w sprawozdaniu do PKW.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Salon24

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY