Ordo Iuris w obronie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Leki

Leki / Fot. pixabay.com

Prawnicy Ordo Iuris skutecznie bronili przed sądem II instancji farmaceutki, która odmówiła sprzedaży dzieciobójczych środków wczesno- poronnych. Naczelny sąd aptekarski uchylił nałożoną wcześniej na kobietę karę nagany.

 Broniąc oskarżonej adwokaci wskazali, że Okręgowy Sąd Aptekarski w Krakowie rozpatrzył sprawę i ukarał aptekarkę pod nieobecność obwinionej, mimo usprawiedliwienia kobiety. Sąd I instancji przy orzekaniu o winie farmaceutki oparł się wyłącznie na materiale dowodowym zgromadzonym przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w toku postępowania wyjaśniającego.

Z tych przyczyn, jak podkreśla Ordo Iuris, obwiniona nie miała szansy złożenia wyjaśnień we własnej sprawie, co w konsekwencji uniemożliwiło jej faktyczną możliwość skorzystania z prawa do obrony, choćby w podstawowym zakresie. W związku z tym instancja odwoławcza zdecydowała się uchylić orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi okręgowemu. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej również wniósł o uchylenie zaskarżonego przez farmaceutkę wyroku, uznając za zasadne argumenty podniesione przez obwinioną w odwołaniu, odnośnie konieczności zapewnienia jej możliwości skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony.

Czytaj też – Protesty rolników w Holandii. W marketach puste półki

Naczelny Sąd Aptekarski uchylił orzeczenie sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Prawnicy Ordo Iuris będą bronić farmaceutkę w toku dalszego postępowania. W opinii Instytutu, ukaranie farmaceuty za odmowę sprzedaży środków antykoncepcyjnych jest sprzeczne z zagwarantowaną konstytucyjnie wolnością sumienia. Prawo farmaceutów oraz właścicieli aptek do powołania się na klauzulę sumienia gwarantuje art. 53 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października 2015 r. (K 12/14) podkreślił, iż w demokratycznym państwie prawnym „wyrazem prawa do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, a w konsekwencji także wyrazem wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu, jest klauzula sumienia (…). Wolność sumienia musi bowiem przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne”.

– Możliwość zgłoszenia sprzeciwu sumienia przez pracownika apteki wynika z przepisów o randze konstytucyjnej i nie wymaga ustawowego potwierdzenia, co jednoznacznie stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Prawo do odmowy wykonania czynności sprzecznej z własnym sumieniem przysługuje każdemu człowiekowi jako jedno z podstawowych praw człowieka. Nie można wolności sumienia traktować jako przywilej arbitralnie przyznany jakiejś grupie – zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY