Kulisy przyjmowania uchodźców do Polski. MSWiA odpowiada

TYLKO U NAS
Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
uchodźcy

Warszawa, 28.03.2022. Punkt noclegowy dla uchodźców z Ukrainy zlokalizowany w hali CRS Bielany w Warszawie. / Fot. PAP/Piotr Nowak Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

W datowanej na 14 marca odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia "Wiara i Czyn", Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA przedstawia szczegóły m.in. rejestru uchodźców przekraczających granicę polsko-ukraińską, czy przepisów COVIDowych w odniesieniu do uchodźców.
  • MSWiA zadeklarowała, że “w przypadku cudzoziemców, którzy podjęli decyzję o ewakuacji w związku z rosyjską interwencją militarną na terytorium Ukrainy, a nie posiadają wymaganych prawem dokumentów (np. wizy) potwierdzających spełnienie warunków wjazdu do Polski, Straż Graniczna umożliwia wjazd do Polski na okres do 15 dni w trybie szczególnym, z uwagi na względy humanitarne”.
  • Ministerstwo przedstawiło też informacje o dodatkowych działaniach, jakie są podejmowane wobec uchodźców nieposiadających dokumentów.
  • MSWiA potwierdziło też, że prowadzi rejestr uchodźców przekraczających granicę. Podano dane, jakie są zapisywane w tej bazie.
  • Zobacz także: Równi i równiejsi? Dziennikarz prowokuje przypominając słowa Merkel

Wjazd do Polski na specjalnych warunkach

MSWiA zadeklarowała, że “w przypadku cudzoziemców, którzy podjęli decyzję o ewakuacji w związku z rosyjską interwencją militarną na terytorium Ukrainy, a nie posiadają wymaganych prawem dokumentów (np. wizy) potwierdzających spełnienie warunków wjazdu do Polski, Straż Graniczna umożliwia wjazd do Polski na okres do 15 dni w trybie szczególnym, z uwagi na względy humanitarne”.

Ambasada Ukrainy współpracuje z polskimi służbami w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z militarną agresją Rosji – podkreślono w odpowiedzi.

Ministerstwo przedstawiło też informacje o dodatkowych działaniach, jakie są podejmowane wobec uchodźców nieposiadających dokumentów.

W przypadku osób, które nie posiadają dokumentu, są one dodatkowo sprawdzane na drugiej linii kontroli granicznej pod kątem bezpieczeństwa, w tym poprzez kontakt z ambasadami – wskazano.

Zwolnienie z kwarantanny i specjalny rejestr

Przyznano również, że przekraczający granicę uchodźcy są zwolnieni “z obowiązku odbycia kwarantanny i okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2” na podstawie “rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie”.

MSWiA potwierdziło też, że prowadzi rejestr uchodźców przekraczających granicę.

Zgodnie z art. 3 ust 4 ww. ustawy, w rejestrze, o którym mowa wyżej przechowuje się:
1) dane:
a) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
b) datę urodzenia,
c) obywatelstwo (obywatelstwa),
d) płeć, e) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,
f) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,
g) unikalny numer w rejestrze,
h) numer PESEL —jeżeli został nadany,
i) datę dokonania i zmiany wpisu do rejestru;
2) informację o dacie:
a) przekroczenia granicy,
b) złożenia wniosku, o którym mowa wart. 4 ust. 1;
3) informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za
legalny na podstawie art. 2 ust. 1;
4) informacje o osobie sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem obejmujące:
a) dane, o których mowa w pkt 1,
b) wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem — jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku — innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem.

Straż Graniczna weryfikuje uchodźców

Ministerstwo twierdzi, że Straż Graniczna weryfikuje przekraczających granicę uchodźców. Nie podano jednak szczegółów. Stowarzyszenie “Wiara i Czyn” zapytało także o to, czy ministerstwo ma wiedzę o tym, co dzieje się z uchodźcami w późniejszym okresie.

MSWiA monitoruje sytuację dot. uchodźców, znajdujących się na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, jednakże skala napływu osób wysiedlonych w związku z działaniami
wojennymi na terytorium Ukrainy, gromadzenie szczegółowych informacji dotyczących indywidualnych przypadków nie jest możliwe. Ponadto, istotne jest, że duża część obywateli Ukrainy wpuszczona do Polski, w pierwszych dniach pobytu w Polsce korzysta ze wsparcia sieci kontaktów (znajomych, rodziny) istniejącej w ramach dużej diaspory ukraińskiej obecnej w Polsce, a także zakwaterowania oferowanego przez obywateli Polski. Osoby niemające dokąd się udać kierowane są natomiast do miejsc pobytu przygotowanych przez wojewodów. MSWiA monitoruje stan wykorzystania miejsc recepcyjnych przygotowanych przez wojewodów. Ponadto należy zauważyć, że każde wykryte złamanie prawa na terenie RP, niezależenie od obywatelstwa sprawcy, jest rejestrowane przez odpowiednie służby – odpowiedziano.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Stowarzyszenie “Wiara i Czyn”

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY