Jakie są przyczyny absolutnego sukcesu Fideszu Orbana na Węgrzech? [OPINIA]

TYLKO U NAS
Dodano   2
  LoadingDodaj do ulubionych!
Węgry

Viktor Orban na spotkaniu z wyborcami / Fot. PAP/EPA/BENKO VIVIEN CHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER OFFICE / HANDOUT Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Wybory na Węgrzech są zapewne szokiem dla Unii Europejskiej, zachodniej lewicy i Sorosa. Rządzący na Węgrzech Fidesz odniósł absolutne zwycięstwo. Porażkę zjednoczonej opozycji pogłębia wejście do parlamentu prócz tych dwóch podmiotów, również i węgierskich nacjonalistów.

Fidesz (w koalicji z Chrześcijańsko-Demokratyczą Partią Ludową) zdobył 54% głosów i 2/3 miejsc (135 mandatów) w liczącym 199 miejsc parlamencie. Jest to skutek nie tylko poparcia dla Orbana, ale i ordynacji większościowej. Zjednoczona opozycja zdobyła 34% (i 56 mandatów), a nacjonaliści z Naszej Ojczyzny 6,3% (7 mandatów). Frekwencja wyniosła prawie 79%.

Zobacz także: Przemysław Czarnek: Życzę Orbanowi refleksji [+WIDEO]

Węgrzy wybrali 199-osobowy parlament. 106 deputowanych jest wyłanianych w jednoosobowych okręgach wyborczych, zaś pozostałe mandaty są rozdzielane z list krajowych wśród partii, które uzyskają ponad 5 proc. głosów, zgodnie z systemem.

Rządząca dziś od 12 lat Węgrami partia Fidesz została powołana do życia 34 lata temu – 30 marca 1988 przez młodych węgierskich patriotów — studentów i intelektualistów. Nie da się ukryć, że polscy patrioci powinni od węgierskich patriotów nauczyć się konsekwencji w działaniu.

Wiedza o polityce innych krajów jest niezbędna, aby korzystać z doświadczeń innych narodów oraz unikać błędów zagranicy. Dlatego tak ciekawe dla Polski są doświadczenia Węgrów, partii Fidesz i Orbana — doskonale opisane w dwutomowej pracy „Węgierska droga do zwycięstwa” przez profesora Jerzego Roberta Nowaka.

Fidesz wyciągnął Węgry z ruiny

W 2010 roku władzę na Węgrzech Fidesz Orbana przejął w sytuacji gospodarczej ruiny będącej owocem poprzednich lewicowych i pseudoliberalnych rządów, realizujących dyrektywy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Węgry rządzone przez lewicę przeżarte były korupcją i zadłużeniem, a majątek narodowy został przez lewicę rozkradziony.

Fidesz w kolejnych latach swoich rządów: ograniczył zalew tandetnej popkultury z USA, rozwinął politykę historyczną, by zwalczać narzuconą przez lewicę pedagogikę wstydu, przywrócił poczucie dumy narodowej, przezwyciężył kompleks niższości u Węgrów, zdobył szacunek zagranicą konsekwentną obroną interesów Węgrów i rewolucyjnymi zmianami krajowej polityki — rządy Fideszu oznaczały odrodzenie gospodarcze Węgier.

Fidesz chronił węgierski handel

W 2013 Fidesz zakazał budowy nowych hipermarketów (zakaz ten usiłował obalić węgierski Trybunał Konstytucyjny), wprowadził przepisy mówiące o tym, że sklepy od dwóch lat wykazujące straty podlegają likwidacji (zagraniczne koncerny, by nie płacić podatków, wykazywały, że sklepy należące do ich sieci od lat osiągały tylko straty). Zakazano też supermarketom handlu w niedziele i święta (jak w Niemczech i Austrii), pobierania od producentów opłaty od ekspozycji towaru.

Celem Fideszu było doprowadzenie do tego, by zyski z handlu trafiały do Węgrów, a nie do zagranicznych korporacji. Podatek obrotowy wprowadzony przez Fidesz dla sieci handlowych wyniósł 0,5% do obrotów w wysokości 684 milionów forintów (9.303.084 złote polskie) i 1% powyżej tej kwoty. Małe sklepu z rocznym obrotem poniżej 6.840.000 forintów (92 tysiące złotych) nie płacą podatku wcale.

Uratował frankowiczów przed bankructwem

Reformy Fideszu uderzyły też w banki. Fidesz przewalutował na forinty wszystkie kredyty we frankach. Według nowych zasad można było spłacić kredyt od razu (zaciągając nowy na spłatę na dogodnych warunkach) po kursie sprzed podwyżki kursu albo spłacać regularnie kredyt według zmniejszonego kursu. Decyzja partii Orbana uratowała od bankructwa 500.000 węgierskich rodzin mających te same problemy, co polscy frankowicze. Banki, które nie chciały realizować nowych przepisów, karane były grzywnami. Pomimo buńczucznych zapowiedzi żaden bank nie zrezygnował z działalności na Węgrzech. Fidesz wprowadził też ustawę, która nakazywała bankom, które oszukiwały klientów, zwrot nienależnie pobranych opłat.

W 2010 roku Fidesz wprowadził dobrowolność przynależności do funduszy emerytalnych (nieobecnych w Europie Zachodniej, a narzuconych Europie Wschodniej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy). Węgrzy zyskali możliwość decydowania czy ich pieniądze zostają w ich kieszeniach, czy trafią do prywatnych funduszy emerytalnych.

Przegonił MFW

Fidesz spłacił przed terminem wszelkie pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zerwał wszelką współpracę z tą instytucją, bo MFW domagał się odebrania świadczeń najuboższym i rodzinom wielodzietnym, oraz bronił interesów zachodnich korporacji. Orban ogłosił, że Węgry nie będą korzystały z kredytów MFW i nie ugną się pod szantażem tej instytucji — z reguły pożyczki MFW i uleganie żądaniom tej instytucji doprowadzają kraje (ulegając dyktatowi) do ruiny finansowej. Finansjera znienawidziła Orbana, bo pokazał całemu światu, że można przeciwstawić się bankom i walczyć z neokolonializmem.

By usunąć prezesa banku narodowego, który utrzymywał wysokie stopy procentowe, czyli drogie kredyty dla węgierskich przedsiębiorców (co uniemożliwiało rozwój gospodarczy) Orban wprowadził nowych ludzi do rady polityki pieniężnej i zmniejszył pensje prezesa o 75%.

Ograniczył biurokracje

W sytuacji, gdy 30% Węgrów żyło w biedzie, Fidesz ograniczył biurokracje (pracę straciło 30.000 urzędników) i zarobki w sektorze państwowym. Odprawy dotychczasowych prezesów firm państwowych objęte zostały 98% podatkiem. Wprowadzono górną wysokość zarobków w sektorze państwowym na poziomie 29.000 złotych. Wprowadzono limit etatów administracyjnych w zakładach sektora państwowego, zakaz premii i nagród w ministerstwach. Zamrożono wydatki urzędów na samochody służbowe i wyposażenie biur. Zlikwidowano 20 z 40 centralnych urzędów, ograniczono liczbę ministerstw z 16 do 8, wprowadzono limit ilości wiceministrów. Zmniejszono liczbę posłów o połowę, znacznie zmniejszono liczbę radnych (np. radę Budapesztu z 66 na 35). Zaostrzono przepisy w sprawie zadłużania samorządów (kredyty tylko za zgodą władz państwowych) i ograniczono ich wydatki. Fidesz systematycznie likwiduje też wszelkie niepotrzebne wydatki i redukuje biurokracje.

Partia Orbana ministrom i sekretarzom stanu skróciła urlopy z 40 do 20 dni, zmniejszyła pensje o 15%, zamroziła pensje i nagrody do czasu ograniczenia deficytu budżetowego. Zamrożono dotacje dla partii. Ograniczono też liczbę wypłacanych emerytur i zlikwidowano wcześniejsze emerytury dla wojska, policji i straży pożarnej.

Fidesz skrócił okres załatwiania przez urząd sprawy, obniżył o 25% koszty opłat administracyjnych dla obywateli. Zlikwidował obowiązkową księgowość dla przedsiębiorstw z obrotem poniżej 200 milionów forintów (2,72 miliona złotych). Dzięki temu 17.000 węgierskich małych i średnich przedsiębiorstw zostało zwolnionych z obowiązkowej księgowości.

Uniemożliwił globalnym koncernom pasożytowanie na Węgrach

Fidesz wprowadził podatek obrotowy od banków, koncernów, korporacji, supermarketów, firm leasingowych i ubezpieczeniowych, rynków finansowych, energetyki, telekomunikacji. Podatek od korporacji wyniósł 50% zysku, który nie został przeznaczony na inwestycje, podatek obrotowy wyniósł od 2,5% do 6,7%, podatek transakcyjny od 0,2% do 0,3% od wycofanej z Węgier sumy pieniędzy. Opodatkowanie doprowadziło finansjerę do wściekłości. Nie tylko z powodu strat (przez 20 lat hipermarkety nie płaciły podatków na Węgrzech), ale także dlatego, że Węgry inaczej niż kraje zachodu, koszty kryzysu przerzuciły na barki banków i korporacji, a nie obywateli.

Na Węgrzech Fidesz wprowadził uproszczony system podatkowy. Wprowadzono jedną stawkę PIT wynoszącą 16% (mniejszą od dwu dotychczasowych progresywnych stawek 17% i 32%). CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw zmniejszono z 19% do 10%, o ile przychody nie są większe niż 300 milionów forintów (4,08 miliona złotych). Skutkiem obniżenia podatków był na Węgrzech wzrost dochodów budżetowych i ograniczenie zakresu biedy.

Obniżył podatki

„Mikro przedsiębiorcy i dochodach nieprzekraczających rocznie 6 milionów forintów (83.000 złotych) mogą zamiast obecnych obciążeń (podatku od osób prawnych, fizycznych, i różnych składek) wybrać opłacenie jednego podatku w wysokości 50.000 forintów (680 złotych) w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego firmę, lub 25.000 forintów (340 złotych), jeśli jest to jego praca dodatkowa. Firmy zatrudniające nie więcej niż 25 pracowników zapłacą 16% podatek zamiast wszystkich dotychczasowych podatków dochodowych i składek ubezpieczeniowych nakładanych na wynagrodzenia. Podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód powiększony o sumę kosztów wynagrodzenia pracowników”.

Partia Orbana obniżyła koszty ubezpieczenia społecznego dla pracowników „poniżej 25 i powyżej 55” roku życia oraz dla pracowników niewykwalifikowanych. By aktywizować zawodowo trwale bezrobotnych, matki po urlopach macierzyńskich, przez pierwsze dwa lata ich pracy nie pobiera się składek, a w trzecim roku składki opłacane są tylko w 50%. Należy też pamiętać, że na Węgrzech emerytury i renty nie są opodatkowane.

Fidesz wprowadził podatek od transakcji finansowych, na rynku obligacji w wysokości 0,1%, z innych instrumentów w wysokości 0,01%. Niezwykle korzystną zmianą dla węgierskich przedsiębiorców jest wprowadzenie zasady opłaty VAT dopiero po otrzymaniu pieniędzy za sprzedany towar. Rząd udziela też pożyczek oprocentowanych 2,5% rocznie (dotychczas średnio odsetki od kredytów wynosiły 10% rocznie).

Fidesz zapewnił ulgi podatkowe rodzinom z dziećmi (wraz z ilością dzieci rosną ulgi podatkowe, trójką dzieci realnie zwalnia z płacenia podatków). Zasiłek na urlopie wychowawczym wyniósł 70% dotychczasowej pensji. Zasiłki odbierano rodzicom dzieci, które wagarowały więcej niż 50% godzin zajęć lekcyjnych (co ewidentnie uderzyło w cyganów). Zaprzestano pobierać składek ubezpieczeniowych od matek wracających z urlopów macierzyńskich. Taka polityka pro rodzinna doprowadziła do wzrostu dzietności.

Obniżył ceny usług komunalnych

W 2013 roku Fidesz o 25% zmniejszył koszty usług komunalnych. Wcześniej zachodnie koncerny, które od państwa węgierskiego za grosze przejęły monopolistyczne przedsiębiorstwa komunalne, narzucały gigantyczne ceny niemające nic wspólnego z realnymi kosztami usług. Dzięki Fideszowi spadły ceny elektryczności, gazu, ogrzewania, wody, kanalizacji, wywozu szamba, czyszczenia kominów. Kolejny raz interesów globalnych korporacji broniła Unia Europejska.

By ograniczyć emigracje absolwentów, absolwenci studiów bezpłatnych są zobowiązani do pracy w kraju po ukończeniu studiów przez okres dwa razy większy niż czas studiów, albo muszą zwrócić koszty studiów. By zachować suwerenną politykę monetarną, Fidesz nie wprowadził euro. Zakazano prowadzenia kampanii wyborczych w mediach prywatnych. Nakazano sprawdzić oszczędności z banków w rajach podatkowych do kraju i obłożono je 10% podatkiem, a pieniądze na zagranicznych kontach obciążono podatkiem 35%.

Zablokował wykup ziemi przez cudzoziemców

Fidesz zablokował wykup ziemi przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, ograniczył sprzedaż ziemi obywatelom UE (muszą mieć wykształcenie rolnicze lub prowadzić działalność rolniczą), przyznał władzom prawo pierwokupu ziemi, lokalnym komitetom rolniczym dał prawo weta w kwestii sprzedaży ziemi cudzoziemcom, wprowadził wymóg sprzedaży ziemi na formularzach oficjalnych, by nie było nielegalnych transakcji.

Nowa konstytucja Węgier wprowadzona przez Fidesz zawiera zakaz sprzedaży żywności, nasion i sadzonek genetycznie modyfikowanych, oraz wwozu do Węgier odpadów. USA reprezentując interesy producentów GMO, usiłowała nie dopuścić do takich uregulowań prawnych na Węgrzech. Rząd Węgier w czasie kampanii społecznych stara się zniechęcać Węgrów do kupowania żywności z zagranicy. Fidesz umożliwił rolnikom bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych.

Nie pozwala USA na pasożytowanie na Węgrach

Węgry są też przeciwne narzucanej przez USA umowie TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership — Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). TTIP zakłada, że interesy międzynarodowych korporacji są ważniejsze od woli suwerennych narodów. Wszelkie spory między narodowymi państwami a międzynarodowymi korporacjami ma rozstrzygać trybunał arbitrażowy, do którego prawo skargi mają tylko międzynarodowe korporacje. Międzynarodowe korporacje na podstawie swoich skarg mają od państw narodowych otrzymywać gigantyczne odszkodowania za takie działania państwa jak: podwyższanie podatków, wprowadzanie cen maksymalnych na usługi komunalne (w tym dostarczanie gazu, wody, prądu), podwyższanie płac minimalnych, zaostrzanie przepisów ochrony środowiska, walkę z nikotynizmem, zerwanie umów z międzynarodowymi koncernami z powodu łamania przez koncern lokalnego prawa. TTIP nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, „preferuje wielkie konsorcja kosztem średnich i drobnych przedsiębiorstw”, wymusza brak troski o środowisko naturalne, i uniemożliwia wszelkie konieczne reformy w kraju.

W dziedzinie ochrony zdrowia Fidesz tak rozbudował sieć karetek pogotowia, by mogły dojechać do potrzebującego w czasie krótszym niż 15 minut, podwyższył płace 3/4 pracowników ochrony zdrowia by nie emigrowali oni z Węgier, wsparł produkcję leków na Węgrzech, wprowadził zasadę, że właścicielem apteki może być tylko farmaceuta w niej pracujący.

Nowe dochody budżet znaleziono w podatku od dochodu z reklam, większym dla mediów należących do zagranicznych koncernów (celem była madziaryzacja mediów), 25% podatku od dystrybucji pornografii, koncesjach od gier hazardowych (tak wysokich, że cały sektor przeszedł w ręce państwa), podatków od śmieciowego jedzenia (który nie dotyczy jednak tradycyjnych węgierskich przekąsek). Fidesz zmniejszył ilość sklepów z nikotyną z 40.000 do 7.000. Nikotyny nie można już kupić w sklepach spożywczych, stacjach benzynowych, kioskach z prasą.

Orban nie jest egocentrykiem

Ogromną zaletą Wiktora Orbana jest to to, że nie jest egocentryczny, zawsze chętnie korzysta z kapitału intelektualnego swoich współpracowników. Zaletami Wiktora Orbana jest też jego świetna znajomość angielskiego, docenianie roli mediów, znajomość mentalności zachodu, dyplomacja, doskonała umiejętność nawiązywania relacji ze studentami.

Tajemnica sukcesu Fideszu tkwi w tym, że Wiktor Orban zbudował szerokie porozumienie środowisk patriotycznych, nie zwalczał innych ugrupowań patriotycznych, tylko z nimi współpracował. Celem ataków Fideszu była tylko lewica. Taka otwarta polityka nie dopuściła do rozłamów w Fideszu.

Fidesz po raz pierwszy rządził na Węgrzech od 1998 do 2002 roku. W czasie swoich pierwszych czterech lat rządów Fidesz zablokował wyprzedaż majątku narodowego, usunął z zarządzania gospodarką niekompetentnych postkomunistów, wspierał dotacjami węgierskich przedsiębiorców, Pro węgierska polityka Fideszu wzbudziła niechęć Unii Europejskiej, doprowadziła do spadku zadłużenia i inflacji, wzrostu Produktu Krajowego Brutto. Pierwszy rząd Fideszu zniósł opłaty za studia, wprowadził wsparcie socjalne dla studentów, i ulgi rodzinne. Fidesz promował patriotyzm i rozwijał dobre relacje z kościołami, zdecydował o integracji Węgier z NATO i powołał do życia muzeum terroru komunistycznego.

Fidesz uczy się na swoich błędach

Błędem pierwszej kadencji Orbana było unikanie konfrontacji z opozycją lewicową, choć ta prowadziła kampanię nienawiści wobec rządu. Drugim poważnym błędem pierwszego rządu Fideszu było to, że Fidesz był mało kadrową partią i był zamknięty na inne środowiska (podobny błąd popełniają dziś partie patriotyczne w Polsce). Postkomunistyczna opozycja miała szerokie zaplecze kadrowe i mnóstwo kasy ze skradzionego w czasie transformacji majątku narodowego.

W 2002 roku Fidesz pomimo zwycięstwa w wyborach (zdobył 48,7% głosów i 188 mandatów) stracił władzę na rzecz postkomunistów i pseudoliberałów (postkomuniści zdobyli 178 a pseudo liberałowie 20 mandatów). Lewicowe rządy szybko doprowadziły kraj do ruiny.

By odebrać władzę lewicy, Wiktor Orban rozpoczął integracje środowisk patriotycznych. Wiele czasu poświęcił na podróże po kraju, by integrować środowiska patriotyczne nawet w najmniejszych miejscowościach. Tworzył ponadpartyjne środowiska patriotyczne zakorzenione w lokalnych społecznościach — jest ich dzisiaj 12.000 na 19 milionów Węgrów. Dzięki otwartości Orbana Fidesz liczy dziś ponad 40.000 działaczy.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY