Kalendarium Patriotyczne Mediów Narodowych od 13 do 19 grudnia: demonstracje, pikiety, spotkania

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

13 grudnia to dwa tragiczne wydarzenia dla Polski – wprowadzenie stanu wojennego i podpisanie traktatu lizbońskiego – oba będące przejawem pogardy dla Polaków. Warto o nich pamiętać i wyrazić swoją pamięć poprzez uczestnictwo w rocznicowych obchodach. Biorąc udział w uroczystościach plenerowych, należy pamiętać o ubraniu się bardzo ciepło – stojąc, szybciej marzniemy, niż normalnie chodząc po ulicach.

13 grudnia poniedziałek

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989). Przyczynek do bilansu historii politycznej”.

Zobacz także: Wandale zaatakowali procesję maryjną. “Tu jest ziemia Allaha, wypierd*lać!”

Przedmiotem dwudniowych rozważań naukowców będzie przede wszystkim historia polityczna tego okresu. Zaplanowano 28 wystąpień uznanych historyków, głos prokuratora oraz – odmienny od całości w treści i formie – panel socjologów-politologów i kończące całość podsumowanie.

13–14 grudnia 2021 r. (poniedziałek–wtorek), godz. 9.45. Centrum Edukacyjne IPN ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie. Transmisja na kanale IPNtv Konferencje i Facebooku warszawskiego oddziału IPN.

PROGRAM

13 XII 2021 Poniedziałek DZIEŃ PIERWSZY:

Otwarcie konferencji (godz. 9.45)
Referat wstępny (godz. 10.00)
Dekada Jaruzelskiego – spojrzenie po latach – prof. Antoni Dudek

Część 1 (godz. 10.30–11.50):
Przemiany ustroju PRL w latach osiemdziesiątych – dr Jakob Maziarz
Handel zagraniczny PRL w latach 1980-1989 – w opiniach współczesnych, analizach i kontrolach. Przyczynek do bilansu – dr Krzysztof Madej
Z reformami na sztandarach – próby przeobrażeń gospodarczych w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. – dr Arkadiusz Gryko
Upadek finansowy PRL w latach 80. XX w. Istota załamania pieniądza i relacji finansowych z Zachodem wskutek wprowadzenia stanu wojennego – dr Dariusz Grala

Część 2 (godz. 12.00 – 13.20):
Sprawa Rurarza i Spasowskiego – dr hab. Patryk Pleskot
Internowanie prominentów (Gierek, Jaroszewicz i inni) – Jakub Szumski
Młodzi do polityki! Waldemara Świrgonia droga do Sekretariatu KC – dr Przemysław Gasztold
Głos partyjnych „konserwatystów”. Władysław Machejek i środowisko „Życia Literackiego” wobec roli i pozycji PZPR w ostatniej dekadzie istnienia partii – dr Sebastian Drabik

DYSKUSJA (godz. 13.20–13.50)
PRZERWA (godz.13.50–14.20)

Część 3 (godz. 14.20 – 15.20):
Rola społeczna Kościoła katolickiego w okresie rządów Wojciecha Jaruzelskiego w PRL – dr hab. Rafał Łatka
Dekada Generała w opiniach Redaktora „Kultury” – prof. Rafał Habielski
Filmowy portret dekady. PZPR na ekranie – dr hab. Piotr Zwierzchowski

Część 4 (godz. 15.30–16.30):
Laboratorium pierestrojki? Gen. Jaruzelski na geopolitycznej szachownicy – dr Tomasz Kozłowski
Rynkowy leninizm i nieleninowska partia. Drużyna Jaruzelskiego i jej wizje przyszłości – dr Michał Przeperski
Społeczne wizje przyszłości w przededniu transformacji – dr hab. Daniel Wicenty

DYSKUSJA (godz. 16.30–17.30).

14 XII 2021 Wtorek DZIEŃ DRUGI:
Otwarcie drugiego dnia konferencji (godz. 9.45)

Aneks prokuratorski (10.00–10.20)
Prawo karne okresu stanu wojennego. Ocena po latach i konsekwencje – prok. Marcin Gołębiewicz

Część 1 (godz. 10.25–11.25):
Radykalna opozycja w dekadzie Jaruzelskiego. Przykład KPN – dr Grzegorz Wołk
Represje lat osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojennego – dr Grzegorz Majchrzak
Opór czy przystosowanie. NSZZ „Solidarność” na rozdrożach „podziemia” i jawności 1981–1989. Na przykładzie Huty Warszawa (RKS, TKW) – dr Tadeusz Ruzikowski

Część 2 (11.30–12.30)
„Gdy Polska da nam rozkaz”. Ideologiczne uzasadnienia wzrostu roli wojska w systemie komunistycznym (1981-1985) – dr Tomasz Leszkowicz
Najlepsza dekada dla Ludowego Wojska. Siły Zbrojne PRL od stanu wojennego do okrągłego stołu – dr Paweł Piotrowski
Służba Bezpieczeństwa a polityka władz PRL w latach 1981-1989 – dr Witold Bagieński

DYSKUSJA (godz. 12.30–13.00)
PRZERWA (13.00–13.20)

Część 3 (13.20–14.20)
„Rozwydrzeni janczarzy” i „kukła moskiewska” – środowiska emigracyjne w „polskim” Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennego – prof. Krzysztof Tarka
Zagraniczna pomoc dla Polski w stanie wojennym – dr Katarzyna Wilczok
Światowa dekoniunktura polityczna dla Związku Sowieckiego 1978-1989 – prof. Marek Kornat

Część 4 (14.30–15.10)
Restalinizacja. Polska w dobie stanu wojennego (1981-1989) – dr Tomasz Pączek
Sąd nad patronem dekady? – Vox populi – dr Robert Spałek

DYSKUSJA (godz. 15.10–15.30)

PANEL (godz. 15.30–17.00).
Co socjolog/politolog może powiedzieć badaczowi historii politycznej o „krótkiej dekadzie” gen. Jaruzelskiego (1981–1989)
dr hab. Michał Łuczewski
dr hab. Rafał Matyja
dr hab. Karolina Wigura

PODSUMOWANIE OBRAD (godz17.00–17.40).
prof. Jerzy Eisler
prof. Andrzej Paczkowski

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji dyskusji o książce „Post po »karnawale«. Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego”, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie. Nagranie zostanie udostępnione 13 grudnia 2021, o godz. 13.00, na kanale IPNtv. Uczestnicy dyskusji: dr hab. Patryk Pleskot (prof. UR, OBBH IPN) i dr Grzegorz Wołk (BBH IPN). Prowadzenie: Rafał Dudkiewicz (Polskie Radio 24)

13 grudnia 2021 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10 (III piętro) odbędzie się konferencja naukowa „Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim“.

Podczas konferencji zorganizowanej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zaprezentowane zostaną nowe wyniki badań dotyczących protestów w województwie katowickim w grudniu 1981 r. Był to region, gdzie opór w skali kraju był największy, a jego pacyfikacja najbardziej brutalna. Prelegenci przedstawią m.in. przebieg i pacyfikację protestów w kopalniach „Manifest Lipcowy” i „Wujek” oraz Hucie Katowice. Zaprezentowana zostanie również m.in. specyfika strajków podziemnych (KWK Piast, Ziemowit i inne) oraz zakładka serwisu internetowego „Twarze Solidarności” na temat strajku i pacyfikacji KWK „Wujek”.

Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube IPNtv Katowice.

Program:
11.00 otwarcie konferencji

Sesja I 11.10-12.30
dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski) – Strajki grudniowe 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego – próba bilansu
dr Tomasz Kurpierz (IPN Katowice) – Sytuacja w środowisku akademickim w województwie katowickim w przededniu i w pierwszych dniach wprowadzenia stanu wojennego
Karol Chwastek (ŚCWiS) – Strajk i pacyfikacja kopalni „Manifest Lipcowy”
Sebastian Reńca (ŚCWiS) – Próba portretu zbiorowego uczestników strajku w kopalni „Wujek” na podstawie ankiet uczestników programu PGNiG „Rachunek wdzięczności”

12.30–12.45 przerwa

Sesja II 12.45–14.00
dr Jarosław Neja (IPN Katowice) – Strajki podziemne i próby ich organizacji w kopalniach węgla kamiennego w województwie katowickim po wprowadzeniu stanu wojennego
Tomasz Gonet (IPN Katowice) – Pracownicy Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego
dr Jarosław Neja (IPN Katowice) – Po Grudniu. Rzeczywistość stanu wojennego w kopalniach węgla kamiennego w 1982 r. Wokół książki Jana Jurkiewicza „Górnicza »Solidarność« w województwie katowickim 1980–1989”

15.30 – otwarcie wystawy elementarnej IPN „Stan wojenny 1981-1983”, Plac Łokietka, Lublin.
16.00 – ustawienie krzyża z biało-czerwonych zniczy na Placu Litewskim w Lublinie.
16.30 – Koncert Pieśni Niepokornej, kościół pobrygidkowski, ul. Narutowicza 6, Lublin.
18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i za wszystkie ofiary stanu wojennego, kościół pobrygidkowski, ul. Narutowicza 6, Lublin.

14 grudnia wtorek

Rząd ostatecznie wystąpił przeciwko obywatelom. Rozporządzeniem, bez podstawy prawnej, znów przywracają nielegalne obostrzenia od 15 grudnia, ogłaszają przymus szczepień na Covid-19, a do tego zapowiadają na najbliższym posiedzeniu Sejmu 14 grudnia ustawę wprowadzającą masowe testy oraz paszporty covidowe w pracy i miejscach publicznych! To wszystko może zostać uchwalone na najbliższej sesji parlamentu!

Dlatego już we wtorek, 14 grudnia, Konfederacja organizuje protest przed Sejmem RP przeciwko bezprawnym obostrzeniom, niekonstytucyjnym paszportom covidowym i segregacji sanitarnej oraz przymusowi szczepień na Covid

Rząd razem z KO, Lewicą, PSL i Polską 2050 chce wprowadzić zamordyzm covidowy, żeby w Polsce było jak w Austrii czy Niemczech. To wszystko jest jednym wielkim podeptaniem praw konstytucyjnych!

Potrzebna jest ogromna mobilizacja społeczna i zjednoczenie ponad wszelkimi podziałami! Tu chodzi o podstawowe prawa obywatelskie, które władza chce odebrać milionom osób niezaszczepionych!

W wielu państwach na świecie trwają masowe protesty przeciwko obostrzeniom, segregacji sanitarnej i przymuszaniu do szczepień, w Polsce też musimy bronić praw obywatelskich! Koniecznie dołącz do protestu i bądź 14 grudnia pod Sejmem!

We wtorek, 14 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne seminarium Antoniego Libery z cyklu „Libera tłumaczy klasyków”, podczas którego będziemy mieć okazję przysłuchać się nowemu przekładowi sztuki Williama Shakespeare’a – „Tytus Andronikus”. Podczas spotkania Antoni Libera przeczyta po raz pierwszy fragmenty niepublikowanego jeszcze tłumaczenia.

Transmisja on line 18.00

17 grudnia piątek

Zapraszamy na dyskusję o książce Marcina Krzeka-Lubowieckiego „Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej. Dzieje Niezależnej Oficyny w latach 1982–1989”, która odbędzie się 17 grudnia 2021 (piątek), o godz. 15.00, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Uczestnicy: dr Marcin Krzek-Lubowiecki, autor, OBUWiM IPN w Krakowie, dr hab. Cecylia Kuta, OBBH IPN w Krakowie, dr Grzegorz Wołk, BBH IPN. Prowadzenie: dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

18 grudnia sobota

Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność oraz Fundacja Patriotyzm i Wolność wspólnym wysiłkiem organizują konferencję, podczas której goście zaproszeni z Wielkopolski będą debatować pod hasłem “27 XII wielkim dniem Wielkopolan”, zaś goście zaproszeni ze Śląska będą debatować pod hasłem “Stulecie powstań o polski i śląski Śląsk”.

Program Konferencji:
“Polacy XX wieku w walce o kresy zachodnie Rzeczypospolitej”:
1) “Stulecie powstań o polski i śląski Śląsk”
prowadzący: Artur Zawisza (Fundacja Patriotyzm i Wolność); uczestnicy: Damazy Ćwikowski (b. Ruch Obywatelski Polski Śląsk), dr Mariusz Siwoń (Fundacja Silesia Superior), Marek Skawiński (Związek Podhalan)
2) “27 XII wielkim dniem Wielkopolan” –
prowadzący: Krzysztof Drozdowski (Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność); uczestnicy: Jarosław Kiliński (b. Wiara Lecha), Przemysław Piasta (Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego), dr Bartłomiej Wróblewski (prezes, filister i kurator poznańskich korporacji akademickich oraz poseł na Sejm RP)

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na adres: [email protected]

Organizatorem marszu są: Młodzież Wszechpolska — Przemyśl, Młodzież Wszechpolska Podkarpacie i Marsz Orląt. Początek marszu ul. Franciszkańska.

O zbliżających się wydarzeniach proszę informować Jana Bodakowskiego np. za pośrednictwem Facebooka

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY