Bodakowski: Kompendium wiedzy o upadku zachodniej cywilizacji pióra profesora Roszkowskiego [OPINIA]

opinia
Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Bunt barbarzyńców - Biały Kruk - Roszkowski

Bunt barbarzyńców - Biały Kruk - Roszkowski / Bunt barbarzyńców - Biały Kruk - Roszkowski

Zachodnia cywilizacja, której fundamentem jest katolicyzm (czerpiący z dziedzictwa antycznej Grecji i Rzymu), doprowadziła do rozwoju nauki i praw obywatelskich – skutkiem czego było upowszechnienie dobrobytu. Dziś lewica, niszcząc wszelkie bariery dla swojej tyrani, niszczy cywilizację zachodnią i wszelkie instytucje ją kształtujące.

Nakładem wydawnictwa Biały Kruk ukazała się praca autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego „Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji” będąca swoistym kompendium wiedzy o upadku cywilizacji zachodu, dającą amunicje intelektualna do walki z wrogami zachodniej cywilizacji.

Szkodliwe dążenie do zmiany dla samej zmiany, a nie dla dobra ludzi

Zdaniem profesora Roszkowskiego ludzie współcześni swoje lęki egzystencjalne zagłuszają hedonizmem, konsumpcją, lub wiarą w fałszywe idee obiecujące raj na ziemi. Irracjonalne dążenie do zmiany, odrzucenia tego, co było, jest jednym z przejawów takich lęków. Pragnienie zmian jest zdrowe, gdy ma na celu polepszenie sytuacji. Niestety często jest tylko wyrazem pychy, pragnienia zmiany tylko dla samej zmiany, zmiany nieliczącej się z tym, że taka zmiana odbywa się kosztem innych ludzi. Lewicowa chęć zmiany to „bunt barbarzyńców, którzy negują wszelki sens życia i jakichkolwiek zasad postępowania”, czyli chcą zniszczyć zachodnią cywilizację.

Człowiek jest istotą społeczną – relacje społeczne kształt społeczeństwo opiera się na zasadach, które lewica chce zniszczyć. Działania lewicy są zabójcze dla życia społecznego, bo bez zasad społeczeństwo nie funkcjonuje.

Zachód opiera się na kulturze antycznej Grecji, Rzymu i katolicyzmie

Dla profesora Roszkowskiego zachód to wspólnota kulturowa oparta na dziedzictwie kultury antycznej Grecji i Rzymu oraz na katolicyzmie. Tworem kulturowym zachodu jest koncepcja wolności i rządy prawa, które zapewniają rozwój nauki i powszechny dobrobyt.

Antyczna Grecja dała zachodowi naukę, podporządkowując wiedzę o świecie. Katolicyzm naucza, że świat z racji na to, że jest dziełem Boga, jest racjonalny i można go poznać na drodze nauk przyrodniczych – naukowy pogląd na świat „rozwijał się na zachodzie dzięki chrześcijańskiej wierze w uniwersalny porządek”.

Katolickie rozumienie wolności zakłada, że „wolność rozumiana jest jako możliwość wyboru według kryterium prawdy, dobra i piękna”. Komentując ten przytoczony przez profesora Roszkowskiego fakt, stwierdzę, że lewicowa wolność wyboru to wybór według kryterium kłamstwa, zła i brzydoty.

Katolicyzm to fundament „nowożytnej moralności, nauki, kultury i sztuki”. Oskarżanie katolicyzmu o zniszczone świata antycznego są sprzeczne z faktami – to właśnie dzięki katolicyzmowi dziedzictwo intelektualne antyku przetrwało upadek cywilizacji antycznych wynikający z ich demoralizacji.

Kościół katolicki w średniowieczu czynnie wspierał rozwój nauki. “Cystersi rozwijali energetykę wodną, budując młyny i folusze, oraz przetapiali rudy żelaza. Benedyktyński mnich Eilmer z Malmesbury przeleciał na początku XI wieku ponad 100 metrów na pewnego rodzaju szybowcu. Pierwszy zegar zbudował około 996 roku matematyk Gerbert z Aurillac późniejszy papież Sylwester II. Silnym ośrodkiem naukowym była katedra w Chartres kwitnąca od XI wieku. Pierwsze uniwersytety europejskie zakładane były jako fundacje kościelne albo prywatne, ale z poparciem Kościoła”. Prócz teologii nauczano w nich naukę o przyrodzie, medycynę i prawo. Wyśmiewana scholastyka była metodą racjonalnego wnioskowania.

Cywilizacja zachodu o wiele lepsze od innych cywilizacji

Tak jak i w innych cywilizacjach, tak i w cywilizacji zachodniej miały miejsce zbrodnie – jednak przez ich pryzmat nie należy oceniać cywilizacji zachodu, bo cywilizacja zachodu była zdolna do autorefleksji, odrzucenia i potępienia patologii, jakie zrodziły się na jej gruncie.

Tylko cywilizacja zachodu „stworzyła warunki życia społecznego i możliwość rozwoju osobistego na skalę niespotykaną w innych cywilizacjach. To w chrześcijańskiej jeszcze Europie powstawały nowoczesne uniwersytety i szpitale, to tu rozwinęły się na niespotykaną skalę badania naukowe, posuwając naszą wiedzę o świecie stale naprzód”.

„Innowacyjność cywilizacji zachodu doprowadziła do niebywałego wzrostu poziomu życia materialnego”. Moim zdaniem da dobroczynność cywilizacji zachodu, sprawia, że należy eksportować cywilizacje zachodu (w tym i ideo matrycę katolicyzmu) na cały świat, by dać całemu światu możliwość życia w dobrobycie (będącym owocem idei katolickich), a nie importować do świata zachodniego przedstawicieli i kultury innych cywilizacji, które blokują rozwój dobrobytu.

Łyżką dziegciu w beczce miodu, jaką jest praca profesora Roszkowskiego, jest kilka ostatnich podrozdziałów, w których autor wyraża swój zachwyt metodami walki PiS z rzekomą pandemią. Moim zdaniem przesłanie tych kilku ostatnich tekstów sprzeczne jest całą resztą książki. Te ostatnie podrozdziały są tak nierozsądne, jakby pisała je osoba, która nie przeczytała książki „Bunt barbarzyńców” albo nic z niej nie zrozumiała. Działania PiS względem pandemii, popierane przez PO i lewice, były z racji na swoją irracjonalność, szkodliwe skutki, łamanie praworządności i anty wolnościowy charakter całkowicie sprzeczne z duchem cywilizacji zachodniej (który tak celnie profesor Roszkowski opisał).

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY