[OPINIA] Tujaka: Świt państwa światowego

Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Globaliści dążą do kosmopolitycznego społeczeństwa bez tożsamości. Postrzegają oni robotnika jako towar i źródło zysków, a nie jako osobę i człowieka zakorzenionego. Dlatego napędzają imigrację, co umożliwia im obniżanie płac tubylczym pracownikom.

Już w czasach starożytnych żyli na ziemi ludzie, którzy uważali, że granice państw to tylko umowne podziały. Nazywali się z grecka „kosmopolitami”. Filozofowie ci głosili, że ludzie powinni się zjednoczyć w imię ogólnie pojętego dobra ludzkości. Kosmopolici uważają, iż prawo, obyczaje, język, moralność, a także kultura to czysta konwencja i umowa międzyludzka. Tak samo traktują wszelkie ustroje polityczne, nawet ideę samej państwowości. Sprzeciwiają się podziałom kulturowo-politycznym i terytorialnym. Uważają za swoją ojczyznę nie kraj czy inny obszar, ale cały świat niezależnie od pochodzenia. Dążą oni do politycznej i społecznej jedności świata, wolnego od podziałów i konfliktów, stopionego w jedną wspólnotę ogólnoludzką. Współcześnie kosmopolityzm jest promowany między innymi przez komunistów i globalistów. Realizują oni swoje dążenia w różny sposób.

Komunizm vs globalizm

Komunizm to ideologia, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr. Do osiągnięcia takiego społeczeństwa miałoby dojść na drodze światowej rewolucji dokonanej przez połączonych proletariuszy wszystkich krajów. Po jej ostatecznym zwycięstwie utworzone państwo światowe miało zanikać, ponieważ państwo jako aparat ucisku klasy robotniczej przez kapitalistów stałoby się zbędne. Ostatnio komunizm przegrywa wyścig do państwa światowego z globalizmem. Globalizm zaś to ideologia, której celem jest utworzyć na globie ziemskim jedną społeczność ludzką, której nie dzielą granice geograficzne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne czy narodowe. Przekształcenie wszystkich istniejących państw w jedno zintegrowane państwo światowe, mające wspólny rząd i prawodawstwo, wynika z poczucia odpowiedzialności za świat jako całość. Pozwoli to na skuteczne rozwiązywanie takich problemów jak globalne ocieplenie, globalne pandemie itd.

Jedno państwo światowe

W dzisiejszych czasach doszło do tego, że gigantyczne korporacje dominują pod względem gospodarczym nad większością państw. Ponadnarodowe koncerny, którym chodzi o efekt skali produkcji, prą w kierunku globalizacji. Globalizacja ma na celu ustanowienie rządu światowego dzierżącego jedyną władzę nad światem, jednej zdematerializowanej waluty obowiązującej na całym świecie, a także jednej mieszanej populacji, w której zanika pojęcie narodu. Zjawisko całkowitej unifikacji władzy, waluty i narodowości jeszcze się w historii nie zdarzyło. Globaliści wierzą, że nastanie moment w dziejach, gdy władza zostanie całkowicie scentralizowana i powstanie jedno państwo światowe. Takie państwo światowe mogłoby powstać przez stopniowe zacieranie granic między państwami narodowymi, co jest przygotowywane przez globalistów. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że rząd światowy istnieje od dawna, tylko że jest tajny. Może tak zresztą pozostanie, bowiem zapewnia to członkom tego rządu bezpieczne sprawowanie władzy. Są bezkarni, bo nikt nie wie, kogo pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania. Elity państw demokratyczno-liberalnych już chodzą na pasku wielkiego kapitału. Zwykłych ludzi globalizuje się narzucając im za pomocą środków technicznych ideologię wymyśloną przez właścicieli ponadnarodowych banków i koncernów. Globaliści chcą w ten sposób przejąć kontrolę nad ludzką świadomością.

Ponadnarodowe imperia

Etapem do budowy superpaństwa światowego jest budowa ponadnarodowych imperiów. Pozwala to na stopniowe marginalizowanie państw narodowych i przekazywanie ich kompetencji strukturom ponadnarodowym. Państwo światowe stanowiłoby z natury rzeczy maskę dla skrytej dominacji jednego lub kilku narodów nad innymi. Dławiąc zdolność narodów do samostanowienia państwo światowe stanie się strukturą tyrańską. Zapobieganie wojnom i buntom będzie służyć ekonomicznej dominacji finansistów, którzy nader często odgrywają rolę filantropów i filozofów. Powszechny pokój, brak możliwości zbrojnego oporu ze strony mniejszych państw doprowadzi do powstania tyranii o potędze, jakiej jeszcze świat nie widział. Klika międzynarodowych finansistów w naturalnym sojuszu z władzami światowego państwa stworzy niespotykany wyzysk słabszych krajów. Wzorem dla projektu państwa światowego są SZAP. Tak naprawdę państwo światowe stanie się narzędziem dominacji SZAP nad resztą świata.

Podmiana populacji?

Globaliści dążą do kosmopolitycznego społeczeństwa bez tożsamości. Postrzegają oni robotnika jako towar i źródło zysków, a nie jako osobę i człowieka zakorzenionego. Dlatego napędzają imigrację, co umożliwia im obniżanie płac tubylczym pracownikom. Elita międzynarodowej finansjery prowadzi politykę demograficznej podmiany. Rdzenną populację chce zastąpić ludnością napływową. Dzika globalizacja planety ma doprowadzić do wielkiej podmiany rodzimej populacji na kosmopolityczny konglomerat migrantów zarobkowych ze wszystkich stron świata. Globaliści niszczą w ten sposób nie tylko państwa narodowe, ale i same narody.

Idee rewolucyjne przychodzą do nas dziś z Zachodu. Globalizm jest taką ideologią narzucaną całemu światu. Globalizm postuluje kosmopolityczną ideę braterstwa ludzi zamiast tradycyjnych tożsamości narodowych. Uniwersalizm ten jest w istocie imperializmem, który w praktyce kończy się narzucaniem własnych norm i wartości przez silniejszego. Globalizm prowadzi do wojen i nienawiści. Świat państw narodowych jest o wiele bezpieczniejszy niż pod rządami jednego hegemona. Całe to ideologiczne prostactwo służy przerobieniu Polaków w konsumentów zachodnich koncernów i tłum sterowany przez media. Interesy narodowe podporządkowuje się sferze ekonomicznej. Tradycyjne wartości są wypierane przez materializm i konsumpcjonizm.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY