[OPINIA] Tujaka: Uroda państwa narodowego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Flagi państw Europy.

Europa, flagi / Fot. Pixabay

Każdy naród powinien mieć swoje państwo. Tak uważają nacjonaliści. Istnieje wiele definicji nacjonalizmu. Najpopularniejsza definicja głosi, że nacjonalizm to prawo narodów do samostanowienia. Nacjonalizm podkreśla nadrzędność interesu narodowego. Państwo narodowe jest zamieszkiwane przez wspólnotę o podobnej kulturze, mowie, historii i tradycji. Państwo narodowe broni własnej władzy politycznej, rodziny i własności. 

Nie ma jednego nacjonalizmu. Nacjonaliści nawet w jednym kraju nie są w stanie uzgodnić ze sobą niczego poza jednym hasłem, że należy kochać swoją ojczyznę i swój naród. Poza tym poszczególne nacjonalizmy różnią poglądy na wszystkie inne sprawy. Nacjonalizm bowiem nigdy nie był i nie jest samodzielną ideologią polityczną. Nacjonalizm nie określa ustroju politycznego i gospodarczego państwa.  Nacjonalizm przyjmuje konkretną postać ustrojową w oparciu o inne ideologie. Są nacjonalizmy lewicowe i prawicowe, demokratyczne i niedemokratyczne, klerykalne i antyklerykalne. Popularny pogląd, że nacjonalizm łączy się z prawicą, a internacjonalizm z lewicą, to stereotyp. Stąd mamy narodowych konserwatystów, demokratów, socjalistów i komunistów. 

Zobacz także: Nowy format w Mediach Narodowych! Ruszył codzienny Przegląd Faktów

Nacjonaliści nie są nawet zgodni co do tego, czym jest naród. Różnie rozstrzygają kwestię, czy przynależność do narodu ma charakter wolicjonalny, czy też jest determinowana przez historię i tradycję, czy też zależy od genów. Określenie terytorium narodowego także jest kwestią sporną. Mogą to być granice etnograficzne bądź historyczne.

Prymat interesu narodowego 

W państwie narodowym naród sprawuje kontrolę nad państwem, ulepsza jego strukturę i działanie. Naród jest podmiotem władzy. Naród jako suweren ma prawo do decydowania o tym, kto nim rządzi. Naród nie może zrzec się swojej suwerenności, co daje mu prawo do oporu, ponieważ jego wola jest zawsze prawem najwyższym. Zadekretowanie równości wszystkich obywateli wobec prawa zapewnia integralność narodu. Istotą nacjonalizmu jest uznanie prymatu interesu narodowego nad interesem grupowym czy jednostkowym. Silne państwo jest potrzebne, aby powstrzymywać skłonności do konfliktów wewnętrznych, rewolucji i anarchii. Jedność narodowa jest wartością podstawową. Narodowcy powinni stać ponad podziałami społecznymi i partyjnymi. Ciągłość i pozycja państwa są ważniejsze niż jego ustrój wewnętrzny. Państwo posiada monopol na przemoc, ma policję i wojsko. Przymus moralny jest jednak przypisany do sfery od państwa niezależnej – opinii publicznej.

Idea narodowa trzeźwo konstatuje, że państwa są w stanie naturalnej rywalizacji. Naród posiadając prawo do zabezpieczenia w pierwszej kolejności swoich interesów ma obowiązek budować sprawiedliwy ład międzynarodowy. Bez silnego państwa dobrem narodu gospodaruje ktoś inny. Państwo autentycznie suwerenne posiada silną gospodarkę, armię i niezależność informacyjną. Odpowiedni potencjał przemysłowy zapewnia również potencjał militarny. Radykalne zwiększenie własnego potencjału jest warunkiem przetrwania. Konieczny jest intensywny rozwój gospodarczy kraju. W przypadku Polski zaniedbywanie rozwoju materialnego przekłada się na jej mały potencjał. Zabrakło go w 1939 roku, może zabraknąć i w przyszłości. 

Podstawowym zagrożeniem dla nacjonalizmu jest ideologia liberalizmu. Dla liberała prawo jednostki do samorealizacji zawsze stoi wyżej niż dobro wspólnoty. Należy unikać dopuszczenia do objęcia władzy przez liberałów zapatrzonych we wzory zachodnioeuropejskie, ponieważ jest to groźne dla podstaw funkcjonowania narodu. Rządy liberałów szermujących hasłami postępu, wolności i równości są tylko wstępem do zbrodniczej dyktatury zagrażającej fizycznemu bytowi narodu. Liberalno-demokratyczne państwa zachodnie będące w rzeczywistości oligarchiami finansowymi nie są rzetelnymi partnerami politycznymi i w żadnym wypadku nie można ufać ich zapewnieniom i gwarancjom. Nasze zakłady pracy i fabryki zostały przejęte przez zachodnich właścicieli. Nasze małe firmy są wypierane przez ponadnarodowe koncerny. Polskę okradają zachodnie korporacje, a kapitał wypracowany w naszym kraju jest wyprowadzany poza granice naszego państwa, jest to więc system neokolonialny. Państwo polskie stało się popychadłem światowych oligarchów.

Państwo narodowe ostatnim punktem oporu

Propaganda proeuropejska jest skierowana przeciwko państwu narodowemu. Głosi ona, że suwerenność państwa narodowego to ciemny przesąd. Podobno w epoce globalizacji i integracji europejskiej nie ma już miejsca na państwa narodowe. Ale silne państwo narodowe jest ostatnim punktem oporu przed szturmującymi doktrynami rozkładu duchowego i społecznego. Jest także ostatnią możliwością obrony przed kosmopolityzmem bankiersko-korporacyjnym. Państwo narodowe ma przed sobą przyszłość, gdyż tylko ono będzie w stanie dać wspólnocie szanse przetrwania. Dlatego dla patriotów własne państwo jest najważniejsze. 

Dr inż. Stanisław Tujaka

Literatura:

Polityka Narodowa nr 21, 2021 r. Polska przyszłości

Pro Fide Rege et Lege nr 84, AD 2020. Spór o państwo narodowe

POLECAMY