Rząd dostosuje homologacje pojazdów do unijnych wymogów

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Po raz kolejny rząd wdroży dyrektywę unijną do polskiego prawa. Tym razem przepisy o homologacji pojazdów i ich wyposażenia zostaną dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą wymagały od producentów poprawy jakości bezpieczeństwa. Pojazdy mają się stać również dzięki temu bardziej ekologiczne m.in. poprzez dodatkowe miejsce na instalację systemu spalania gazowego.

Jak podaje portal “wnp.pl” powołując się na informacje z Polskiej Agencji Prasowej, rząd przygotowuje odpowiedni projekt ustawy, który będzie normalizował krajowe prawo homologacji pojazdów do standardów unijnych. Rada Ministrów planuje przedstawić swoje założenia implikacji dyrektywy unijnej do prawa krajowego w okolicach III kwartału bieżącego roku.

Rząd podniesie wymogi bezpieczeństwa

Zgodnie z zapowiedzią unijne regulacje uporządkują nie tylko zagadnienia związane z homologacją pojazdów oraz ich wyposażenia i części. Nowe przepisy mają zmienić przepisy dotyczące kontroli zgodności produkcji oraz montażu.

Równocześnie przepisy wskażą środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych. Określone zostaną procedury wyznaczania służb technicznych oraz wskazany będzie krajowy organ zajmujący się kontrolą spraw homologacyjnych tj. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Rząd przewiduje też określenie procedur krajowego i unijnego dopuszczenia indywidualnego pojazdu. Określi również zasady wprowadzenia do obrotu części mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska.

W projekcie zawarte będą zmiany w regulacjach dotyczących dodatkowej instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, w tym kontroli zgodności montażu oraz stworzenie systemu równoległego, opartego na regulacjach regulaminu R115 – regulamin nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ to jednolite przepisy w sprawie homologacji.

Nowe przepisy mają też na celu wprowadzenie bardziej szczegółowych wymagań w procedurze kontroli zgodności i w efekcie tego zwiększenie poziomu zaufania do producentów posiadających świadectwa homologacji wydane przez krajowy organ właściwy do spraw homologacji.

wnp.pl

POLECAMY