Konwencja Porozumienia Gowina: odejście Kościoła od państwa oraz wzmocnienie klasy średniej

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów podczas konwencji programowej swojej partii mówił m.in. o przyjaznym odejściu Kościoła od państwa czy wzmocnieniu klasy średniej. Zaznaczył również, że Porozumienie to partia przekraczania podziałów między rządem, a opozycją.

  • Wicepremier podkreślił, że porozumienie tworzą konserwatyści, którzy wiedzą, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji
  • Gowin: W pewnym sensie musimy wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, polską centroprawicę
  • Lider Porozumienia mówił, że jego partia jest formacją gospodarczą opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej
  • Zobacz także: Bielan: Putin w przeciwieństwie do Gowina organizuje wybory

W sobotę odbyła się konwencja krajowa ugrupowania Jarosława Gowina. Wydarzenie miało charakter hybrydowy ze względu na sytuację epidemiologiczną. Porozumienie skupiło się na trzech tematach: zdrowie, zielony ład i mieszkalnictwo.

Gośćmi specjalnymi byli: była posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski. Jarosław Gowin przywitał ich w swoim wystąpieniu jako nowych współpracowników.

Przyjazny rodziła państwa od Kościoła

Lider Porozumienia zaprezentował credo swojego ugrupowania. – W pewnym sensie musimy wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, polską centroprawicę. Chcę opowiedzieć, jaka jest przyszła Polska, na rzecz której działa Porozumienie. Chcę opowiedzieć, jak nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm, chrześcijańska demokracja czy centroprawica – podkreślał Gowin.

Wicepremier podkreślił, że porozumienie tworzą konserwatyści, którzy wiedzą, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. – Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana przez św. Jana Pawła II, tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu kultur i wielu religii. Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej.

J. Gowin powiedział, że to chrześcijaństwo jest fundamentem cywilizacji. Dodał również, że ugrupowanie opowiada się za przyjaznym rozdziałem państwa od Kościoła. Polityka jest bowiem domeną ludzi świeckich.

Wicepremier tłumaczył, że silne państwo musi być jednocześnie państwem ograniczonym. – Państwem pozostawiającym jak największą sferę wolności dla rodzin, stowarzyszeń czy samorządów. Nie chcemy Państwa omnipotentnego! – wskazywał.

Gowin zapowiedział też konsekwentne działania na rzecz zwiększania kompetencji samorządów.

„Zielony konserwatyzm”

W dalszej części lider Porozumienia mówił, że jego partia jest formacją gospodarczą opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej.

– Nasz współczujący konserwatyzm jest zarazem konserwatyzmem zielonym. Chcemy przekazać to, co zostało nam, dzisiejszemu pokoleniu powierzone, chcemy przekazać następnym pokoleniom – powiedział. Dodał, że ich działania na rzecz czystego środowiska wywodzą się z chrześcijańskiej inspiracji troski o ziemię.

Jarosław Gowin poruszył też kwestię obecności Polski w Unii Europejskiej. Mówił, że Porozumienie sprzeciwia się poszerzaniu kompetencji instytucji unijnych.

– Opowiadamy się za bezpieczeństwem, co znaczy, że jesteśmy partią proeuropejską z dwóch powodów. Bo takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to ten grunt, z którego my, Polacy wyrastamy.

Dodał, że ugrupowanie opowiada się za silną, podmiotową obecnością Polski w UE. Zaznaczył, że gwarantuje nam to nie tylko bezpieczeństwo ekonomiczne, ale i militarne.

– Chcę powiedzieć z cała mocą, że Porozumienie to jest partia dialogu, partia zgody narodowej, partia przekraczania podziałów między rządem, a opozycją i partia szukania tego co łączy Polaków – podkreślił na zakończenie.

dorzeczy.pl

POLECAMY