“Dekalog Brauna” zaprezentowany. Kandydat przedstawił swoje priorytety

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Grzegorz Braun

W Rzeszowie odbyła się konferencja programowa kandydata Konfederacji na prezydenta tego miasta. Zaprezentowano „Dekalog Brauna”, czyli priorytety polityka w dziesięciu kategoriach.

– Trzeba zacząć od audytu – finansów, personaliów, kadr, struktur administracyjnych. Ponieważ zdaje się, że mamy tutaj niejedno do poprawienia przez oszczędności – podkreślił Grzegorz Braun. – Oszczędności nie kosztem mieszkańców. Kosztem tych, do dziś ciążących na naszym życiu niewygodnych i niewydolnych dla mieszkańców struktur schematu organizacyjnego – zaznaczył. Potem rozpoczęto prezentację programu kandydata, który opatrzono nazwą „Dekalog Brauna”.

Polityk Konfederacji stwierdził, że jego konferencja programowa pozwoli na „wstępny przegląd kadr”, z jakich chciałby skorzystać po ewentualnej wyborczej wygranej. W związku z tym każdy punkt „Dekalogu Brauna” prezentowała inna osoba współpracująca z kandydatem.

Ruszamy dalej! W komentarzu nasz PROGRAM! Podajcie go dalej Towarzysze 😎 https://youtu.be/eHa7pQjD8Bs

Opublikowany przez Grzegorz Braun Sobota, 27 marca 2021

„Dekalog Brauna”

Pierwszy punkt – „Rzeszów – obszar zintegrowany”. Jego założenia zaprezentował Wiesław Walat, były wiceprezydent Rzeszowa. Zapowiedział koniec poszerzania granic Rzeszowa. Postulował, żeby miasto postawiło na współpracę z sąsiednimi samorządami. Drugi punkt – polityka przestrzenna – zaprezentował Jacek Kiczek, inżynier budownictwa i wieloletni radny Rzeszowa. Jego zdaniem w Rzeszowie budowanie odbywa się w sposób chaotyczny, a tylko na 20% terenów są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Kandydat Konfederacji wprowadziłby je w pozostałych częściach miasta, a także powołał urząd architekta miejskiego.

W ramach trzeciego punktu programowego – polityka gospodarcza i rozwój infrastruktury – Tomasz Buczek, lider Ruchu Narodowego na Podkarpaciu, mówił m.in. o rozbudowie dróg i nowym moście. Z kolei Krzysztof Mazur, ekspert finansów i publicysta, poruszył punkt czwarty – zarządzanie majątkiem miasta. Grzegorz Braun chciałby przeprowadzić audyt, dzięki któremu można byłoby zidentyfikować oszczędności. Byłby to sposób na zmniejszenie zadłużenia miasta. Kandydat odrzucił możliwość zwiększenia podatków.

W ramach punktu piątego – polityka edukacyjna – Teresa Pracownik, pedagog opowiedziała o potrzebie odbudowania szkolnictwa zawodowego i techników. Ma się to odbyć we współpracy ze zakładami pracy oraz szkołami wyższymi. Oprócz tego przedstawiono pomysł bonu na „przedszkole domowe”. Dziećmi mają zająć się m.in. babcie i ciocie.

Joanna Suska, prezes partii Korwin na Podkarpaciu zreferowała kwestie kultury i sztuki. Wśród założeń znalazła się m.in. klasyka literatury w teatrach miejskich. Powstaną też Wielofunkcyjne Centra Kultury, w których będą zajęcia dostępne dla wszystkich mieszkańców. Natomiast Arkadiusz Rakoczy, prezes Fundacji „Polskie Veto” opowiedział o sporcie. – W pomyśle na Rzeszów należy wspomóc rozwój infrastruktury sportowej dla mieszkańców, uporządkować zielone tereny miejskie – podkreślił.

W ramach polityki społecznej zaprezentowano swoistą „dyscyplinę mieszkaniową”. Zakłada ona, że płacenie czynszu sprawi, że będzie można otrzymać leszy standard mieszkania socjalnego. Program „Praca za czynsz” zakłada natomiast, że – mieszkanie socjalne będzie można sobie odpracować. W przedostatnim punkcie – bezpieczeństwo – Andrzej Zapałowski zaprezentował kilka postulatów. Wśród nich m.in. „Fort Maczek” oraz 5. Dywizję Operacyjną (na bazie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich).

Punkt dziesiąty – sprawne i przyjazne zarządzanie miastem – stanowił podsumowanie konferencji, które przedstawił sam Grzegorz Braun. Zaprezentował również swoje hasło wyborcze – „Nowy impuls dla Rzeszowa”. Wyraził także otwartość na debaty przedwyborcze.

nowiny24.pl, facebook.com, youtube.com

POLECAMY