Dożywocie za aborcję w Polsce? Jest obywatelski projekt ustawy

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zarys dziecka w łonie matki na tle kobiety w ciąży.

Zarys dziecka w łonie matki na tle kobiety w ciąży. / Fot. Pixabay

Powstał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji 2021”. Zaprezentowany projekt ustawy likwiduje w Kodeksie karnym rozróżnienie kar pomiędzy aborcją a innymi rodzajami morderstw. Na specjalne złagodzenie kary mogłaby natomiast liczyć matka dziecka poczętego.

  • W myśl Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji 2021” zniesiona ma zostać ustawa z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
  • Zabicie dziecka poczętego miałoby podlegać przepisom dotychczas odnoszącym się do osób narodzonych.
  • Projekt przewiduje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec matki dziecka poczętego.
  • Przywrócenie prawnej ochrony życia jest warunkiem koniecznym budowania pokoju społecznego – stwierdzili autorzy projektu.
  • Zobacz także: Korzekwa-Kaliszuk: Potrzebujemy przejść do ofensywy [WIDEO]

Obecnie za zabójstwo przysługuje kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat więzienia, jak również dożywocie. Z kolei za dokonanie przestępstwa aborcji obecnie grozi maksymalnie do ośmiu lat więzienia. Z karalności jest wyłączona matka dziecka poczętego. Przedstawiony właśnie obywatelski projekt ustawy wprowadza radykalne zmiany w obecnym stanie rzeczy.

Inicjatywa zakłada zniesienie ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Projekt przewiduje, że karalność aborcji odtąd będzie podlegała standardowym przepisom Kodeksu karnego dotyczącym zabójstwa.

„Aborcja nie jest środkiem zaradczym wobec zagrożenia życia lub zdrowia matki”

– Aborcja (działanie nakierowane bezpośrednio na śmierć dziecka poczętego) nie jest środkiem zaradczym wobec zagrożenia zdrowia lub życia matki dziecka. Działania lecznicze wobec matki mogą natomiast wiązać się z zagrożeniem dla życia dziecka, a czasami spowodować jego śmierć. W medycynie często zdarzają się sytuacje, gdy podjęcie terapii wiąże się z ryzykiem dla zdrowia lub życia pacjenta. Jeśli działania te były podjęte zgodnie z wiedzą i sztuką lekarską to lekarz nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody – podkreślili autorzy projektu.

W artykułach chroniących życie i zdrowie człowieka proponowana ustawa wprowadza dodatkowe paragrafy przewidujące możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet możliwość odstąpienia od jej wymierzenia, w przypadku gdy sprawczynią śmierci dziecka poczętego jest jego matka. Ma to umożliwić sprawiedliwe traktowanie kobiet poddanych presji i nakłanianych do aborcji. Projekt nie ma wpływu na sytuację matek, które poroniły. Poronienie jest zjawiskiem naturalnym i jako takie, nigdy nie jest przestępstwem. Proponowane zmiany nie spowodują zaprzestania stosowania diagnostyki i terapii prenatalnej.

„Kodeks karny nie jest przygotowany do walki z przestępczością aborcyjną”

Zdaniem inicjatorów akcji, obecne przepisy “powodują, że matka dziecka poczętego nie jest w ogóle traktowana jako sprawca przestępstwa, nawet
gdyby zabiła swoje dziecko w najbardziej okrutny sposób”. – Sprawcy przestępstwa w myśl tego artykułu to wyłącznie osoby, które wykonują aborcję za zgodą kobiety, do tego czynu nakłaniają lub w jego
dokonaniu pomagają. Sama matka w myśl tego przepisu jest tylko przedmiotem działania osób trzecich – podkreślono w uzasadnieniu. – Nie odzwierciedla to stanu faktycznego, w szczególności w przypadkach dokonywania przez kobiety samodzielnie aborcji farmakologicznej. Oznacza to, że Kodeks karny w obecnej postaci nie jest w ogóle
przygotowany do walki z przestępczością aborcyjną, która opiera się w ogromnym stopniu na handlu środkami poronnymi i umożliwianiu samodzielnego dokonywania aborcji poza placówkami medycznymi – zaznaczono.

– Handlarze pigułkami śmierci ujawniają swoje nazwiska i
reklamują swój proceder w mediach masowych popierających aborcję. Robią to od lat w poczuciu bezkarności. Organy państwa nie reagują na te jawne wezwania do zabijania dzieci – oceniono w uzasadnieniu projektu. – Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że prawna ochrona życia dzieci poczętych w Polsce jest fikcją – dodano.

„Przywrócenie prawnej ochrony życia jest warunkiem koniecznym budowania pokoju społecznego”

– Przywrócenie prawnej ochrony życia jest warunkiem koniecznym budowania pokoju społecznego – stwierdzili autorzy projektu. – Otwartość na dzieci prowadzi do ożywienia gospodarczego, a w dłuższej perspektywie do dobrobytu. W latach 50’ i 60’ minionego stulecia aborcja była zakazana w krajach Zachodu, a gospodarki rozwijały się dynamicznie. Zmniejszona dzietność prowadzi do załamania demograficznego i zapaści systemów emerytalnych – zauważyli.

Obywatelski projekt ustawy dodaje do przepisów jasną definicję terminu dziecko: „Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu”.

stronazycia.pl

POLECAMY