Realne wsparcie dla ofiar przemocy. Nowy program Ordo Iuris

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ Fot. YouTube

Osoby doświadczające przemocy domowej nie zawsze otrzymują odpowiednie wsparcie w instytucjach do tego powołanych. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris uruchamia Program Spraw Precedensowych przeznaczony dla ofiar przemocy. W ramach programu ruszył serwis internetowy stopprzemocy.org zawierający m.in. informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz mapę interaktywną ośrodków przeciwdziałania przemocy. Instytut przygotował również poradnik dotyczący tej kwestii.

STOPPRZEMOCY.ORG

POBIERZ PORADNIK

Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne. Przemocy doświadczają jednak także mężczyźni. W 73 proc. problem ten dotyczy kobiet (14 proc. mężczyźni, 13 proc. małoletni, bez względu na płeć). Z danych policyjnych wynika, że najczęstszą formą przemocy domowej jest przemoc psychiczna. W 2020 r. jej ofiarą padło ponad 81 tys. osób. Przemocy fizycznej doświadczyło ok. 57 tys. osób. Znacznym problemem w tym obszarze jest nadużywanie alkoholu. W ubiegłym roku w 70 proc. interwencji policyjnych dotyczących przemocy domowej sprawcy byli pod wpływem alkoholu.

W związku ze skalą tego problemu, Instytut Ordo Iuris uruchomił Program Spraw Precedensowych. Jego elementem jest portal stopprzemocy.org. W serwisie można się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat zjawiska przemocy domowej, jej zasadniczych przyczyn oraz tego, w jaki sposób ofiary przemocy mogą się przed nią bronić. Znajduje się tam też interaktywna mapa z danymi instytucji społecznych i publicznych, w których ofiary przemocy domowej mogą otrzymać pomoc. Na stronie umieszczona została również ankieta, która osobie podejrzewającej, iż może być ofiarą przemocy domowej (co często dla ofiary wcale nie jest oczywiste), pozwoli ustalić, czy faktycznie doświadczyła przemocy i jakie działania może podjąć.

Najważniejszą częścią portalu jest przygotowany przez Instytut poradnik „Stop przemocy. Poradnik dla ofiar przemocy domowej”. Jest to praktyczny przewodnik po dostępnych dla ofiar przemocy domowej narzędziach wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów prawnych. Opisuje on mechanizmy wykorzystywane w sytuacjach przemocy niekwalifikującej się jako przestępstwo, takie jak Niebieska Karta, nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy lub wystąpienie do sądu rodzinnego. W poradniku znajdują się też informacje dotyczące możliwych działań w przypadku przemocy będącej przestępstwem oraz wzory pism używanych w takich sytuacjach.

Program realnej walki z przemocą jest odpowiedzią na ideologiczne metody przeciwdziałania temu zjawisku. Konwencja stambulska, skonstruowana w duchu ideologii gender, dopatruje się bowiem źródeł przemocy w naturalnych rolach płciowych funkcjonujących w społeczeństwie. Pomija natomiast rzeczywiste, potwierdzone badaniami przyczyny tego zjawiska takie jak uzależnienia, rozpad rodziny czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach.

Skandaliczny wyrok płockiego sądu. Jest odpowiedź biskupów

Nowy program został zainaugurowany podczas konferencji prasowych w pięciu miastach w Polsce (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Lublin i Katowice), gdzie Ordo Iuris od lat prowadzi już skuteczną działalność. Program stanowi wyjście naprzód potrzebom osób, które nie otrzymały odpowiedniej pomocy w instytucjach do tego stworzonych. Każda osoba, która zgłosi się do Ordo Iuris otrzyma odpowiednie wsparcie ze strony prawników Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

“Łącząc doświadczenia kilku tysięcy interwencji procesowych i praktykę akademicką Instytutu, przygotowaliśmy rozwiązania skuteczne, odrzucające wszelkie ideologiczne wątki. Są to rozwiązania skupione przede wszystkim na kobiecie jako najczęstszej ofierze przemocy, ale również mające na uwadze ofiary przemocy, o których wspomina się rzadziej. Mowa o osobach starszych, które padają częściej ofiarami zaniedbań stanowiących przemoc, o osobach niepełnosprawnych i o dzieciach” – zaznaczył mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.


POLECAMY