REKLAMA

Kolejny powiat wprowadzi Kartę Praw Rodzin? Trwa zbiórka podpisów

REKLAMA

Działacze społeczni, w tym członkowie Rot Marszu Niepodległości, rozpoczęli zbiórkę podpisów mającą na celu wprowadzenie na terenie powiatu nowosądeckiego Samorządowej Karty Praw Rodzin, opracowanej przez ekspertów z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Aby projekt uchwały przyjmującej Kartę mógł być przedmiotem głosowania w radzie powiatu, wymagane jest minimum 500 podpisów mieszkańców powiatu. Sądeccy działacze liczą zarówno na bezpośrednią zbiórkę podpisów, jak i przysyłanie ich pocztą przez mieszkańców, którzy wydrukują karty podpisów z uruchomionej w tym celu stroni internetowej (www.powiatzarodzina.pl).

Zakończenie zbiórki planowane jest na koniec stycznia 2021 r. Jeśli projekt uchwały trafi pod obrady rady powiatu, to będzie on prawdziwym światopoglądowym sprawdzianem dla tamtejszych radnych, bowiem większość z nich zostało wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości.

Samorządową Kartę Praw Rodzin wdrożyło już kilkadziesiąt samorządów. Instytut Ordo Iuris przygotował kompendium dla samorządowców, którzy chcieliby w taki sposób zagwarantować ochronę praw przysługujących rodzinom. Publikacja jest skierowana także do pracowników socjalnych i działaczy społecznych chcących włączyć się w realizację działań wynikających z przyjęcia Karty.

Jako pierwsza w Polsce Kartę przyjęła Rada Powiatu Łowickiego. Pisaliśmy o tym w kwietniu ubiegłego roku. Mimo pojawiających się zarzutów krytyków dokumentu, żaden z samorządów, które go przyjęły, nie spotkał się z utratą dofinansowań.

REKLAMA

Komentarze