Dr Wojciech Golonka: Uzasadnienie hasła najbliższego Marszu Niepodległości „My chcemy Boga”

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Niezależnie od indywidualnych religijnych postaw Polaków, Polska jest w swej tożsamości narodem religijnym, a w dodatku katolickim. Jeden z Ojców Polskiej Niepodległości w 1918 r., Roman Dmowski, pisał nawet: „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”.

Rok 2017 był rokiem 500-lecia Reformacji, która rozbiła jedność religijną naszego kontynentu oraz dążyła do wykorzenienia z Europy dziedzictwa myśli greckiej oraz prawa rzymskiego.

Rok 2017 był rokiem 300-lecia założenia masonerii, która za cel postawiła sobie zniszczenie chrześcijańskiego porządku świata, do czego dąży m.in. poprzez atak na modele państw narodowych.

Rok 2017 był również rokiem 100-lecia objawień fatimskich, potwierdzonych „cudem słońca” 13 października 1917 r., obserwowanym przez ponad 40 000 świadków (wierzących i niewierzących). Najświętsza Maryja Panna przypomniała m.in. trzem pastuszkom w Fatimie potrzebę modlitwy i pokuty celem uniknięcia kar Bożych w postaci kolejnej wojny światowej, a także objawiła konieczność poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu przez papieża wraz z wszystkimi biskupami świata, do czego do dziś dnia w formie przedstawionej przez Maryję nie doszło.


Rok 2017 był także rokiem 140-lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, jedynych zatwierdzonych przez Kościół objawień Maryjnych w Polsce, oraz rokiem 300-lecia koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej naszej Ojczyzny.

Rok 2018 będzie z kolei rokiem obchodów stulecia naszej niepodległości. W dobie starć cywilizacyjnych, ale i ataków na najświętsze wartości jakimi są wiara i Dekalog, w dobie zagrożeń światowych ale i zamętu wewnątrz Kościoła katolickiego, o czym świadczy tragiczne rozbicie jedności nauczania biskupów w zakresie świętości nierozerwalnego małżeństwa, chcemy przypomnieć współczesnym Polakom, jak bardzo nasza tożsamość, ale i przyszłość narodu, zależy od naszego przymierza z Bogiem, „Królem królów i Panem Panujących” (Ap 19,16).

Chcemy aby to hasło było naszą odpowiedzią na dokonany pod koniec zeszłego roku w Polsce jubileuszowy akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Chcemy, aby każdy patriota uzmysłowił sobie ostrzeżenie Chrystusowe: „Kto nie jest ze mną, przeciw mnie jest, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza” (Łk 11,23). Chcemy w końcu, aby zaiste Bóg królował w narodzie polskim, w jego prawach i w elitach rządzących, tak aby usnąwszy niegodziwości, niesprawiedliwości i publiczne grzechy Rzeczypospolita w 100-lecie niepodległości z błogosławieństwem bożym wstąpiła na drogę swej dawnej świetności i autentycznego dobra wspólnego.

W tym celu obieramy za hasło pierwsze słowa dawnej Maryjnej pieśni „My chcemy Boga Panno Święta”, pamiętając, że Najświętsza Maryja Panna na przestrzeni naszych dziejów ukazała szczególne umiłowanie i opiekę nad narodem polskim, a także czczona jest od wieków tytułem „Królowej” naszej Ojczyzny.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY