Gronkiewicz-Waltz odpowiada na list Obywateli RP ws. Młodzieży Wszechpolskiej

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Hanna Gronkiewicz-Waltz

/ fot. wikipedia

Gronkiewicz-Waltz odpowiada na list Obywateli RP ws. Młodzieży Wszechpolskiej. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała m.in. W odpowiedzi na list otwarty przesłany przez Obywatele RP w dniu 13 08.17 r. (…) informuję, iż ze zgłoszenia jakie wpłynęło do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie wynika, iż organizatorem tego zgromadzenia jest Młodzież Wszechpolska, lecz osoba prywatna.

Jako cel zgromadzenia organizator wskazał “Uczczenie zwycięstwa Wojska Polskiego nad bolszewikami w czasie Bitwy Warszawskiej”. Dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ostatnio nowelizowanej ustawy Prawo o zgromadzeniach. Ustawa ta nie przewiduje, dla organu Gminy, możliwości prewencyjnego zakazania przeprowadzenia pokojowego zgromadzenia osobie prywatnej lub organizacji, w sytuacji kiedy inne środowiska negują ich poglądy lub hasła, dopóki nie zostaną naruszone przepisy prawa.

Gronkiewicz-Waltz informację na temat listu otwartego Obywateli RP zamieściła także na portalu społecznościowym Twitter.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, zakaz przeprowadzenia zgromadzenia można wydać najpóźniej na 96 godzin przed planowanym terminem zgromadzenia. Nie dochowując tego terminu ograniczono by organizatorowi możliwość skutecznego odwołania się od takiej decyzji do Sądu Okręgowego. Można przeczytać w dalszej części odpowiedzi.

Gronkiewicz-Waltz zapewnia jednak, że na III Marsz Zwycięstwa Rzeczpospolitej zostaną oddelegowani urzędowi pracownicy. Chcę zapewnić Państwa, że jako organ Gminy stoję na straży obowiązujących przepisów prawa o zgromadzeniach. Nie mogę pozwolić na jakikolwiek wyłom w ich stosowaniu, dlatego na dzisiejsze zgromadzenie zostało delegowanych dwóch pracowników Urzędu, którzy w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy będą nadzorować jego przebieg.

W sytuacji jakiegokolwiek naruszenia prawa, podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i osobom postronnym, a także za przywrócenie porządku w miejscu zgromadzenia jest Policja.

III Marsz Zwycięstwa Rzeczpospolitej odbędzie się już za godzinę. Spotykamy się 15 sierpnia pod Muzeum Wojska Polskiego o godz. 16:00. Zgromadzeni udadzą się Grób Nieznanego Żołnierza gdzie będą miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY