REKLAMA

Szczecin: Będzie porozumienie z miastem na 11 listopada?

Szczecin: Będzie porozumienie z miastem na 11 listopada?

O tym, że powstał Szczeciński Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego informowaliśmy już w grudniu. Kilka dni temu, w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające rozmowy pomiędzy organizatorami Szczecińskiego Marszu Niepodległości a Biurem Prezydenta Miasta. Z obu stron padła deklaracja współpracy, która ma zaowocować godnym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

REKLAMA

Przedstawiciele zawiązanego w listopadzie minionego roku Szczecińskiego Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego przekroczyli dzisiaj rano próg Biura Prezydenta Miasta. Tematem rozmów była współpraca podczas Narodowego Święta Niepodległości. Miasto zadeklarowało ułożenie terminarza obchodów z poszanowaniem uczestników marszu tak, aby uroczystości oficjalne i społeczne nie wykluczały się.

Cieszymy się, że z władzami miasta jesteśmy na dobrej drodze do pełnego porozumienia. Z obu stron jest dużo dobrej woli – powiedział po negocjacjach rzecznik komitetu Krzysztof Rudzki. – Naszym celem jest to, by marsz był integralną częścią planu dnia znaczącego procentu szczecinian – dodał.

Obecnie trwają przygotowania do marszu 11 listopada: – Pracujemy nad tym, aby społeczne obchody były godne. Jesteśmy na etapie zbierania koncepcji oraz pisania wniosków o dotacje dla już przemyślanych pomysłów uświetnienia tego dnia – powiedział przewodniczący komitetu, Grzegorz Kozak. Organizatorzy będą występować o dofinansowanie z budżetu miasta oraz z ministerstwa kultury, kiedy już ogłosi swój program na bieżący rok. Jako konkrety podają udział pojazdów wojskowych w marszu oraz koncert organizowany dzień przed Świętem Niepodległości.

W lutym komitet poszerzył się o Wojciecha Woźniaka, prezesa Fundacji Polskich Wartości, która organizuje m.in. pomoc Polakom na Kresach, konkursy historyczne czy patriotyczne wydarzenia kulturalne. Członkowie komitetu nadal zapraszają do współpracy w przygotowywaniu obchodów. Zgłoszenia można przesyłać na adres al. Powstańców Wielkopolskich 75/10, 70-110 Szczecin.

Porozumienie Środowisk Patriotycznych to inicjatywa, która zrzesza takie organizacje jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy Stowarzyszenie Koliber. PŚP organizuje najważniejsze wydarzenia patriotyczne w Szczecinie, w tym m.in. Szczeciński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

PorozumienieŚrodowiskPatriotycznych

REKLAMA

Komentarze